Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie opinii w sprawie wstępnych projektów podziału nieruchomości

Wydawanie opinii w sprawie wstępnych projektów podziału nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,
ul. Opatowska 1 (wejście od ul. Oleśnickich)
tel. (15) 8154-138, (15)8154–194, (15)8154–201.

Godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek - piątek - 7.00 - 15.00

Wymagane dokumenty:
PDF3_Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości.pdf (220,50KB)

Do wniosku należy dołączyć:
- wstępny projekt podziału nieruchomości opracowany na kopii mapy zasadniczej
- decyzję o warunkach zabudowy jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku (w przypadku braku planu miejscowego)
- ekspertyzę o możliwości podziału budynku, wydana przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane, w przypadku gdy podział nieruchomości powoduje podział budynku.
Sposób załatwienia sprawy: Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć 
w Biurze Obsługi Interesanta przy Placu Poniatowskiego 3, lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.
Opłata skarbowa: Nie podlega opłacie skarbowej.
Czas załatwienia sprawy: Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości następuje w drodze postanowienia Burmistrza Miasta Sandomierza, w terminie 1 miesiąca od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów.
Tryb odwoławczy: Na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.
Inne informacje:
Kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego wnioskiem można uzyskać
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, przy ul. Mickiewicza 34)