Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia

GN.6822.6.2019.DLO

Działając w trybie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2020.1990 t. j. ze zm. /

Burmistrz Miasta Sandomierza podaje do publicznej wiadomości:

WYKAZ

nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu, przeznaczonych do zbycia

 

Lp.

Nr

działki

Pow.

/ha/

Nr KW

 

Położenie

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

1202/2

759/1

759/3

802/6

802/8

0,0113

0,0047

0,0010

0,0158

0,0096

KI1S/00075160/8

KI1S/00036047/5

KI1S/00036047/5

KI1S/00038143/2

KI1S/00038143/2

Sandomierz Obr. Poscaleniowy – w pasie ulicy Różanej i Wojska Polskiego.

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Sandomierz położone
w pasie dróg posiadających kategorię dróg powiatowych – ulicy Różanej i ulicy Wojska Polskiego.

Zgodnie z ustaleniami MPZP osiedla ”Gołębice” działka 1202/2 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 04 KL, działka 759/1 -01KL - ulice lokalne. Natomiast zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Sandomierza teren, na którym znajdują się działki nr 759/3, 802/6, 802/8 oznaczony jest symbolem 9MN – tereny zabudowy jednorodzinnej

Rada Miasta Sandomierza
w uchwale Nr XXXII/338/2021 z dnia 24.04.2021r. wyraziła zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Sandomierskiego nieruchomości gruntowych a Rada Powiatu
w Sandomierzu w dniu 20.01.2021r.
w Uchwale Nr XXVIII/198/2021 wyraziła zgodę na przyjęcie darowizny od Gminy Sandomierz.

Sandomierz dnia 15.04.2021r.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec