Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu na wynajem lokalu użytkowego

Sandomierz, dnia 31.03.2021r.

GN.7151.21.5.2020/21TPI1

Informacja o wyniku przetargu

na wynajem lokalu użytkowego

 1. Przetarg ofertowy pisemny nieograniczony przeprowadzono w dniach 25 - 30 marca 2021r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 1.
 2. Przetargiem objęto wynajem lokalu użytkowego położonego w obrębie Starego Miasta w kamienicy przy ul. Rynek 4 w Sandomierzu, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A.921 (nr dec. WUOZ.5140.1.6.2013.A), składającego się z 2 pomieszczeń położonych na parterze oraz 5 pomieszczeń, ciągu komunikacyjnego i wc  na poziomie antresoli (tzw.
  I piętro) o łącznej powierzchni  użytkowej 147,60 m2.
 3. Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu najmu wynosiła 33,00 zł netto za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu + należny podatek VAT
  w wysokości 23%. 
 4. Termin uiszczenia wadium w wysokości 1.198,22 zł. upłynął w dniu 19 marca 2021 r.
 5.  Komisja Przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta stwierdziła, że w wyznaczonym terminie tj. 19 marca 2021 r. wadium w ww. wysokości zostało uiszczone przez :

1. „GRAAL”Artur Wnuk,  Sandomierz

2. SPIDER P Mariusz Pajączkowski, Warszawa

 1. Do dnia 23 marca 2021r. w postępowaniu w trybie nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego na wynajem opisanego wyżej przedmiotu przetargu wpłynęły 2 oferty: „GRAAL”Artur Wnuk, Sandomierz,  SPIDER P Mariusz Pajączkowski, Warszawa.
 2. Złożone oferty spełniały wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu
  o przetargu i zostały dopuszczone do dalszego postępowania.
 3. Komisja przetargowa po zweryfikowaniu złożonych ofert stwierdziła, że złożone oferty nie spełniają warunków przetargu zawartych
  w ogłoszeniu o przetargu, w związku z powyższym przetarg ofertowy pisemny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec