Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strefy parkowania

Strefa bezpłatnego i płatnego parkowania w Sandomierzu

Bezpłatne parkingi oraz miejsca postojowe w obrębie Starego Miasta w Sandomierzu:

 1. Parking przy ul. Patkowskiego

 2. ul. Parkowa

 3. ul. Szkolna

 4. ul. Słowackiego przy Parku Miejskim

 5. Parking przy Pl. Poniatowskiego 1 i 3

(z opłat parkingowych zwolnione są pojazdy petentów oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierz według regulaminu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00)

Strefa Płatnego Parkowania w Sandomierzu

Strefy Płatnego Parkowania (dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1800). Opłaty za parkowanie wnoszone w parkomatach lub poprzez aplikację SkyCash, Flowbird oraz EPark.

 1. Strefa Płatnego Parkowania Starego Miasta obejmuje ulice: ul. Mickiewicza (rejon Bramy Opatowskiej), Sokolnickiego (do wysokości ul. Fortecznej), Podwale Górne, Podwale Dolne (rejon parkingu), Żydowska, Mariacka, Bulińskiego, Katedralna,
 2. Strefa Płatnego Parkowania ul. Kościuszki,
 3. Strefa Płatnego Parkowania ul. Słowackiego,
 4.  Strefa Płatnego Parkowania ul. Przemysłowej.

Parkingi niestrzeżone, płatne 7 dni w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli) przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Opłaty za parkowanie wnoszone w parkomatach lub poprzez aplikację SkyCash, Flowbird oraz EPark.

 1. Pl. Poniatowskiego (przy Urzędzie Miejskim Pl. Poniatowskiego 1 i 3),
 2. ul. Przemysłowa (na wale),
 3. ul. Patkowskiego (parking w pobliżu dawnego Dworku Patkowskiego),
 4. ul. Mickiewicza (parking dolny),
 5. Parking przy Spichlerzu,
 6. Al. Jana Pawła II,
 7. ul. Browarna (dwa parkingi 1 i 2)
 8. Parking na Bulwarze (Zarządzany i obsługiwany przez MOSiR Sandomierz)

CENNIK OPŁAT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW W STREFACH PŁATNEGO PARKOWANIA NA TERENIE SANDOMIERZA

Lp.

Rodzaj opłaty

Wysokość w zł

1.

Bilet opłaty parkingowej za postój do pół godziny

2,00 zł

 

2.

Bilet opłaty parkingowej za pierwszą godzinę postoju

4,50 zł

3.

Bilet opłaty parkingowej za drugą godzinę postoju

5,00zł

4.

Bilet opłaty parkingowej za trzecią godzinę postoju

6,00zł

5.

Bilet opłaty parkingowej za czwartą i kolejne godziny postoju

 

4,00zł

6.

Bilet opłaty parkingowej – jednodniowy

30,00 zł

7.

Abonament tygodniowy (od dzień, miesiąc, rok do dzień, miesiąc, rok) 

50,00zł

8.

Abonament miesięczny (od dzień, miesiąc, rok do dzień, miesiąc, rok) 

150,00 zł

9.

Abonament roczny (od dzień, miesiąc, rok do dzień, miesiąc, rok) 

600,00zł

10.

Abonament na okaziciela miesięczny (od dzień, miesiąc, rok do dzień, miesiąc, rok) 

150,00 zł

11.

Abonament mieszkańca roczny (od dzień, miesiąc, rok do dzień, miesiąc, rok) 

80,00 zł

12.

Parkowanie pojazdu konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdu zaopatrzonego w kartę parkingową osoby niepełnosprawnej,

Zerowa stawka opłaty

13.

Parkowanie oznakowanych zewnętrznie pojazdów: Straży Miejskiej, służb komunalnych (np. pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne, telekomunikacyjne) podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz świadczenia usług na rzecz Gminy Sandomierz.

Zerowa stawka opłaty

14.

Parkowanie pojazdu zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, posiadającego odznaczenie minimum drugiego stopnia, zaopatrzonego w stosowną kartę wydaną przez PCK  w Sandomierzu.

Zerowa stawka opłaty

15.

Parkowanie pojazdu osoby biorącej udział w międzynarodowych misjach pokojowych, zamieszkującej na terenie Sandomierza, posiadających kartę weterana.

Zerowa stawka opłaty

 

 

Parking płatny niedzielny w sezonie turystycznym (1.05 – 30.09) na terenie giełdy rolno-ogrodniczej czynny w każdą niedzielę w godz. 10.00-20.00.

- pojemność parkingu – do 500 pojazdów osobowych

- wjazd ul. Przemysłowa

- wyjazd bezpośrednio na skrzyżowanie dróg krajowych nr 77 i 79 (tzw. węzeł Kraków)

- parking monitorowany (system monitoringu CCTV)

- opłaty parkingowe za samochód osobowy:

do 5 miejsc – 5,00 zł

od 6 do 9 miejsc – 10,00 zł

od 10 do 20 miejsc – 15,00 zł

powyżej 20 miejsc (autobus) – 20,00 zł

- opłata parkingowa za cały okres parkowania (do 10 godz. parkowania)

- opłata parkingowa pobierana na wjeździe na teren giełdy rolno-ogrodniczej (tymczasowego parkingu niedzielnego)

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka