Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

GN.6840.2.2023.EDU

Działając w trybie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku

o gospodarce nieruchomościami /j. t. Dz. U. 2023 roku poz. 344 z późn. zm./

Burmistrz Miasta Sandomierza podaje do publicznej wiadomości:

 

WYKAZ

nieruchomości położonej w Sandomierzu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

 

Lp.

Nr

działki

Pow.

/ha/

Nr KW

 

Położenie

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

 Cena nieruchomości

brutto

Uwagi

1.

948/4

0,0016

KI1S/00086420/9

ul. Sucha -Wojska Polskiego

obręb Sandomierz Lewobrzeżny

Nieruchomość niezabudowana stanowiące przejście pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Suchą

Zgodnie z MPZP osiedla mieszkaniowego „Okrzei” nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem – KL– istniejąca ulica Sucha, MN- zabudowa mieszkaniowa

Wartość działki: 2.818,00 + 23% VAT tj. 648,14= 3.466,14

Sprzedaż w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej o nr ewid. 308 zgodnie z Uchwałą R.M.Sandomierza z dnia 27 marca 2024r. Nr LXXIII/736/2024

Uwaga:

  • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j. t. Dz. U.z 2023r. poz. 344 z późn.zm/ wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 20.06.2024r. do dnia 01.08.2024r.
  • Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: hipoteka - brak, prawa, roszczenia i ograniczenia – bez obciążeń.

Sandomierz, dnia 20.06.2024r.

Burmistrz Sandomierza  

Paweł Niedźwiedź