Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8816900000000000
Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6246175520141882710091041479789610474667661103744129136101020116793
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
24148216512801741513946441015448830383878832676772215543791721
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000418
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 451301
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 75682
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 50063
 4. Sprzedaż i dzierżawa mienia komunalnego
  Wyświetleń: 36639
 5. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 24373
 6. Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro
  Wyświetleń: 15665
 7. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2021 rok
  Wyświetleń: 13881
 8. Oferty pracy i wyniki naboru na pracowników Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 13077
 9. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 9767
 10. Wydziały i stanowiska pracy
  Wyświetleń: 9744
 11. MOJA SPRAWA
  Wyświetleń: 9290
 12. Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 8355
 13. Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 8165
 14. Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne
  Wyświetleń: 7599
 15. Miasto w liczbach
  Wyświetleń: 6989
 16. dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6638
 17. Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 roku
  Wyświetleń: 6134
 18. Burmistrz
  Wyświetleń: 5693
 19. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 5014
 20. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2022 rok
  Wyświetleń: 4884
 21. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 4849
 22. Oferty pracy i wyniki naboru na dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 4305
 23. Podatki i opłaty w roku 2021
  Wyświetleń: 4159
 24. Skład rady miejskiej VIII kadencji
  Wyświetleń: 4145
 25. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 4094
 26. Miasto i Gmina Sandomierz
  Wyświetleń: 3966
 27. PGKiM Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 3924
 28. Zapis wideo obrad Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji: 2018-2023
  Wyświetleń: 3767
 29. Informacja o rachunkach bankowych
  Wyświetleń: 3751
 30. Godziny Otwarcia
  Wyświetleń: 3713
 31. WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I INWESTYCJI
  Wyświetleń: 3569
 32. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 3567
 33. Oferty pracy i wyniki naboru na kierowników jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 3536
 34. Położenie
  Wyświetleń: 3510
 35. Herb i symbole miasta
  Wyświetleń: 3381
 36. STRAŻ MIEJSKA (telefon alarmowy - 986)
  Wyświetleń: 3367
 37. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 3366
 38. Stanowiska kierownicze
  Wyświetleń: 3361
 39. Protokoły z sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 3230
 40. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 3185
 41. WYDZIAŁ NADZORU KOMUNALNEGO
  Wyświetleń: 3167
 42. Zarządzenie Nr 126/2021/CUW z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 3139
 43. Wykazy danych za rok 2021
  Wyświetleń: 3119
 44. Komisje rady miasta VIII kadencji
  Wyświetleń: 3111
 45. Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 3060
 46. Statut Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 3045
 47. Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 3015
 48. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3000
 49. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
  Wyświetleń: 2960
 50. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 2942
 51. Uchwały XXXII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 2918
 52. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2915
 53. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2020 rok
  Wyświetleń: 2871
 54. Komisja Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 2846
 55. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
  Wyświetleń: 2835
 56. Schemat graficzny Urzędu Miasta w Sandomierzu
  Wyświetleń: 2758
 57. Budżet Miasta Sandomierza rok 2021
  Wyświetleń: 2667
 58. Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 2665
 59. Wykazy: Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2655
 60. Komisja Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 2645
 61. WYDZIAŁ FINANSOWY
  Wyświetleń: 2620
 62. Skargi, wnioski, petycje
  Wyświetleń: 2605
 63. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
  Wyświetleń: 2592
 64. Rok 2020
  Wyświetleń: 2533
 65. Oświadczenia majątkowe Rady Miasta za rok 2019
  Wyświetleń: 2464
 66. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 2423
 67. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 2411
 68. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 2410
 69. Budżet Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 2409
 70. Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 2404
 71. Komisja Praworządności
  Wyświetleń: 2374
 72. Uchwały RIO za rok 2021
  Wyświetleń: 2371
 73. Uchwały XXXIV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 2360
 74. Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert i o wynikach konkursu
  Wyświetleń: 2354
 75. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 2347
 76. Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 2332
 77. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 2322
 78. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym ul Baczyńskiego 9/61 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 2295
 79. Plany,raporty, programy i strategie
  Wyświetleń: 2289
 80. PEC Sp Z.O.O
  Wyświetleń: 2285
 81. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
  Wyświetleń: 2282
 82. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 2259
 83. Uchwały XXXV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 2254
 84. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2199
 85. Konkurs na stanowisko Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 2198
 86. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 2194
 87. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Błonie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 2191
 88. Komisja Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2130
 89. Uchwała budżetowa na rok 2021
  Wyświetleń: 2125
 90. Oświadczenia majątkowe Rady Miasta za rok 2020
  Wyświetleń: 2089
 91. Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2077
 92. Informacja o rachunkach bankowych
  Wyświetleń: 2068
 93. Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2063
 94. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2062
 95. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta
  Wyświetleń: 2061
 96. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 2057
 97. Interpelacje 2022
  Wyświetleń: 2053
 98. Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
  Wyświetleń: 2053
 99. Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji
  Wyświetleń: 2046
 100. Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 2036
 101. Wykazy danych o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2009
 102. Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021
  Wyświetleń: 2002
 103. Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2022
  Wyświetleń: 1990
 104. Podatki i opłaty w 2022 roku
  Wyświetleń: 1976
 105. Spółki Miejskie
  Wyświetleń: 1951
 106. Zarządzenie Nr 6/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 1949
 107. Uchwały XL sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1912
 108. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1906
 109. Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1904
 110. Wykaz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1893
 111. Przetarg na wynajem lokalu użytkowego w kamienicy przy ul. Rynek 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1888
 112. Ogłoszenia inne dot. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1861
 113. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 6/86 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1860
 114. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1859
 115. Oświadczenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1854
 116. Uchwały XLII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1825
 117. Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1822
 118. Sprawozdania finansowe Gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 1807
 119. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1805
 120. Przetarg na sprzedaż spółdzielczego prawa do dwóch lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Maciejowskiego 8 i 11 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1802
 121. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1795
 122. Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1772
 123. Projekty uchwał na XL sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1760
 124. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, ul.Krukowska w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1755
 125. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1752
 126. ZARZĄDZENIE NR 44/2021/OR z dnia 8 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1752
 127. Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 1742
 128. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Rynek 4/4
  Wyświetleń: 1741
 129. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1732
 130. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 17/5 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1713
 131. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021
  Wyświetleń: 1713
 132. Plany pracy komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 1712
 133. Komisja Statutowa
  Wyświetleń: 1701
 134. Projekty uchwał na XXXIX Nadzwyczajną sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1677
 135. Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1664
 136. Uchwała XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1659
 137. Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 1658
 138. Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1655
 139. Uchwały XXXI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1647
 140. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Plac Poniatowskiego 4
  Wyświetleń: 1638
 141. Dzierżawa nieruchomości w międzywalu rzeki Wisły w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1636
 142. Sprawozdania z prac komisji stałych za rok 2020
  Wyświetleń: 1632
 143. Uchwały XLI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1627
 144. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 8/97
  Wyświetleń: 1625
 145. Ciężary publiczne
  Wyświetleń: 1621
 146. Sekretarz Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1609
 147. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1608
 148. Informacja o udzieleniu zamówienia 2021 - 2022
  Wyświetleń: 1585
 149. Kondolencje dla Pana Paolo Moschi Radnego Miasta Partnerskiego Volterra, zasłużonego dla podtrzymania partnerstwa między Sandomierzem, a włoskim miastem
  Wyświetleń: 1585
 150. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 4 położonym w budynku przy ul. Rynek 8 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1583
 151. Ogólne zasady naboru pracowników
  Wyświetleń: 1567
 152. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Portowa w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1555
 153. Skarbnik Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1545
 154. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1542
 155. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ URZĘDU
  Wyświetleń: 1538
 156. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1532
 157. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1526
 158. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 16 w budynku przy ul. Portowej 18 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1524
 159. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym socjalnym lokalem mieszkalnym nr 5 położonym w budynku przy ul. Lubelskiej 29A w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1518
 160. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1515
 161. Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1513
 162. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Portowej 18/16
  Wyświetleń: 1507
 163. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1491
 164. Uchwały XXXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1485
 165. Plany, programy i strategie
  Wyświetleń: 1477
 166. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
  Wyświetleń: 1472
 167. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1469
 168. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na terenie zdegradowanym oraz obszarze rewitalizacji
  Wyświetleń: 1459
 169. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1447
 170. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 15 w budynku przy ul. Portowej 20 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1441
 171. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1434
 172. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 8/32
  Wyświetleń: 1432
 173. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie przystąpienia do VI Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza z Perspektywą na lata 2021-2023
  Wyświetleń: 1431
 174. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1421
 175. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 1418
 176. Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1412
 177. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1409
 178. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1408
 179. Oświadczenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1405
 180. Odwołanie I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Błonie w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1394
 181. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1392
 182. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, ul. Błonie w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1388
 183. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 8/75 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1387
 184. Pożytek publiczny
  Wyświetleń: 1386
 185. Uchwały XLIV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1381
 186. Przetarg pisemny ofertowy na najem lokalu użytkowego położonego w kamienicy przy ul. Rynek 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1375
 187. Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1364
 188. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1361
 189. Ogloszenie o przetargu licytacyjnym
  Wyświetleń: 1361
 190. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1357
 191. Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 1352
 192. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod uprawy rolne
  Wyświetleń: 1344
 193. Zarządzenie Nr 67/2021/CUW z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 1343
 194. Interpelacje 2021
  Wyświetleń: 1338
 195. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T.Króla 8/97 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1337
 196. Ogłoszenie o wolnym lokalu Króla 6m 27
  Wyświetleń: 1336
 197. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Portowej 18/16
  Wyświetleń: 1325
 198. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1324
 199. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1323
 200. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1319
 201. Uchwały XXXVI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1306
 202. Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych
  Wyświetleń: 1304
 203. Uchwały XXXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1301
 204. Informacja o wyniku I ustnego licytacyjnego przetargu nieograniczonego
  Wyświetleń: 1299
 205. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1293
 206. Ogłoszenie o II przetargu licytacyjnym ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1288
 207. Informacja o wyniku przetargu na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1283
 208. ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
  Wyświetleń: 1282
 209. Ogłoszenie o przetargu licytacyjnym
  Wyświetleń: 1278
 210. Zarządzenie Nr 4/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.01.2021 r.
  Wyświetleń: 1267
 211. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 1256
 212. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 1255
 213. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 1254
 214. Przetarg na sprzedaż spółdzielczego prawa do garażu położonego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1251
 215. Zarządzenie NR 231/2020 /SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 1251
 216. Uchwała Nr 35/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Wyświetleń: 1250
 217. Zarządzenie Nr 2/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 4.01.2021 r.
  Wyświetleń: 1250
 218. Odwołanie I przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaski w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1249
 219. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1248
 220. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ul. Krukowska w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1246
 221. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA Sandomierza NR 127/2021/GN z dnia 21 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 1245
 222. „Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów w Sandomierzu”
  Wyświetleń: 1244
 223. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1242
 224. Przetarg na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1238
 225. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 08.01.2021
  Wyświetleń: 1237
 226. Wykazy danych za rok 2022
  Wyświetleń: 1227
 227. Wydawanie dowodów osobistych
  Wyświetleń: 1226
 228. Projekty uchwał na XXXVIII Nadzwyczajną sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1224
 229. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 1216
 230. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 1208
 231. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1208
 232. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1207
 233. Zarządzenie nr 147/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 czerwca 2021 r
  Wyświetleń: 1207
 234. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1188
 235. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020
  Wyświetleń: 1187
 236. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ
  Wyświetleń: 1187
 237. Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu, przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 1187
 238. Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1180
 239. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod uprawy rolne
  Wyświetleń: 1180
 240. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 1178
 241. Uchwały XLVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1174
 242. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1174
 243. Mapa Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1170
 244. Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1168
 245. Karta informacyjna Nr NK/8/2021
  Wyświetleń: 1166
 246. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1161
 247. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1159
 248. Zarządzenie Nr 2/2022/CUW z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 1159
 249. Odwołanie I przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaski w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1158
 250. Pożytek publiczny
  Wyświetleń: 1158
 251. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  Wyświetleń: 1153
 252. ZARZĄDZENIE NR 144 /2021/GN BURMISTRZA MIASTA Sandomierza z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 1144
 253. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 1141
 254. Oświadczenie Zastępcy Burmistrza złożone w związku z objęciem stanowiska
  Wyświetleń: 1137
 255. Uchwała Nr XXVIII/321/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 1130
 256. Uchwały XLVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1130
 257. „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza”
  Wyświetleń: 1119
 258. Zarządzenie Nr 170/2021/NK z dnia 14 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 1117
 259. Zarządzenie Nr 256/2020/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1117
 260. Budżet Miasta Sandomierza rok 2022
  Wyświetleń: 1113
 261. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1110
 262. Oświadczenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1105
 263. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020
  Wyświetleń: 1103
 264. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Kopernika 18 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ul. Aleja Niepodległości 2”.
  Wyświetleń: 1100
 265. Protokół nr 27 z XXVII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1099
 266. Wydawanie zezwolenia na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1098
 267. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1096
 268. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
  Wyświetleń: 1095
 269. Wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1090
 270. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 1079
 271. Burmistrz Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1070
 272. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ....... w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 1070
 273. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 1066
 274. Oświadczenie Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1060
 275. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 1058
 276. Informacja w sprawie transmisji obrad Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1056
 277. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.01.2021
  Wyświetleń: 1056
 278. „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza”
  Wyświetleń: 1055
 279. Oświadczenie Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Targowiska Miejskie
  Wyświetleń: 1054
 280. Protokół Nr 20/2/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1052
 281. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1050
 282. Oświadczenie Kierownika Referatu Opłat, Podatków i Windykacji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1050
 283. Informacja z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 1046
 284. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 1043
 285. Zarządzenie Nr 86/2021/CUW z dnia 31 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 1043
 286. Link do strony Systemu Informacji Przestrzennej
  Wyświetleń: 1035
 287. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1032
 288. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1026
 289. Oświadczenie Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 1021
 290. Analiza zbiorcza oraz informacja dotyczącą problematyki skarg
  Wyświetleń: 1018
 291. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 1018
 292. Zarządzenie Nr 261/2020/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1013
 293. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  Wyświetleń: 1012
 294. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 18.05.2021r.
  Wyświetleń: 1010
 295. „Remont mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym w Sandomierzu”.
  Wyświetleń: 1009
 296. Protokół Nr 27/9/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 1009
 297. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 1009
 298. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 1008
 299. Projekty uchwał na XLIII Nadzwyczajną sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1006
 300. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 1000
 301. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 998
 302. Oświadczenie Sekretarza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 998
 303. Uchwała Nr XXVIII/319/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sandomierz
  Wyświetleń: 998
 304. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 12.01.2021
  Wyświetleń: 994
 305. Protokół Nr 19/7/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 990
 306. Protokół Nr 13/1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 986
 307. Protokół Nr 28/1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 980
 308. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawenia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 980
 309. Protokół Nr 24/7/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 978
 310. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 977
 311. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 976
 312. Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 973
 313. Uchwała Komisji Konkursowej z dnia 26.04.2021 r.
  Wyświetleń: 973
 314. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 965
 315. Protokół Nr 29 z XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 965
 316. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 964
 317. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 963
 318. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-02-2021
  Wyświetleń: 960
 319. Uchwała Nr XXVIII/320/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 958
 320. Zarządzenie Nr 90/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 957
 321. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Wyświetleń: 956
 322. Uchwała Nr XXVIII/316/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
  Wyświetleń: 956
 323. Protokół Nr 29/2/2021 z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 955
 324. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 954
 325. Uchwała Nr XXVIII/322/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
  Wyświetleń: 951
 326. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 19.07.2021r.
  Wyświetleń: 949
 327. Uchwała Nr XXVIII/317/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
  Wyświetleń: 949
 328. Umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych
  Wyświetleń: 947
 329. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
  Wyświetleń: 942
 330. Wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 939
 331. Oświadczenie Zastępcy Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 937
 332. Protokół Nr 26/2/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 937
 333. Oświadczenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
  Wyświetleń: 935
 334. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 934
 335. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 933
 336. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 14.01.2021
  Wyświetleń: 933
 337. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 932
 338. Uchwała Nr XXVIII/318/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2043
  Wyświetleń: 930
 339. Zarządzenie Nr 88/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 929
 340. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 926
 341. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 05.07.2021r.
  Wyświetleń: 923
 342. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 922
 343. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów Przedszkoli Samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 920
 344. Przetarg na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 920
 345. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 919
 346. Zarządzenie Nr 89/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 915
 347. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 914
 348. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 913
 349. Projekt porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 911
 350. Sprawozdania finansowe Gminy za rok 2021
  Wyświetleń: 908
 351. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 906
 352. Zarządzenie Nr 85/2021/CUW z dnia 31 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 906
 353. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 904
 354. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 902
 355. Protokół Nr 21/3/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 902
 356. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 902
 357. Wykonanie budżetu za I kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 901
 358. Oświadczenia majątkowe Rady Miasta za rok 2021
  Wyświetleń: 900
 359. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 897
 360. Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych za rok 2020
  Wyświetleń: 896
 361. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 892
 362. Protokół Nr 30/2/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 892
 363. Uchwała Nr XXIX/326/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
  Wyświetleń: 890
 364. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 890
 365. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 889
 366. Projekty uchwał na XLV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 887
 367. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 884
 368. Protokół Nr 19/1/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 882
 369. Uchwała Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 882
 370. Zarządzenie Nr 23/2021/SSZ Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21.01.2021 r.
  Wyświetleń: 879
 371. POSTANOWIENIE
  Wyświetleń: 878
 372. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 877
 373. Wydawanie opinii w sprawie wstępnych projektów podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 876
 374. Protokół Nr 20/3/2021 z dnia 15 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 874
 375. "Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych związanych z projektem pn. "Poprawa efektywności energergetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza" - 2 części
  Wyświetleń: 873
 376. Protokół Nr 29/1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 872
 377. STANOWISKO PRACY DO SPRAW INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Wyświetleń: 872
 378. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 872
 379. 3.Interpelacja Radnego Marka Chruściela z dnia 02.02.2021 r.
  Wyświetleń: 869
 380. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Sandomierz w roku 2020
  Wyświetleń: 867
 381. Zarządzenie Nr 263/2020/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 867
 382. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 864
 383. Protokół Nr 21/2/2021 z dnia 19 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 864
 384. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 863
 385. Uchwała Nr XXX/331/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 862
 386. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 861
 387. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 861
 388. Oświadczenie Skarbnika Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 860
 389. 4. Interpelacja radnego Marcina Świerkuli z dnia 08.02.2021
  Wyświetleń: 859
 390. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 859
 391. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 859
 392. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ...... w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 859
 393. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 858
 394. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 857
 395. Oświadczenie Kierownika Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu i Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu
  Wyświetleń: 856
 396. 1. Zapytanie Radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 04.03.2021 r.
  Wyświetleń: 855
 397. Uchwała Nr XXXIII/346/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16-03-2021 w sprawie przyjęcia Apelu w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
  Wyświetleń: 853
 398. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza w okresie: 14 - 22 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 852
 399. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 851
 400. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 849
 401. Uchwała Nr XXIX/327/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 849
 402. Uchwała Nr XXIX/328/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2020 rok
  Wyświetleń: 849
 403. Protokół Nr 29/5/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 848
 404. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 846
 405. Protokół Nr 22/4/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 t.
  Wyświetleń: 846
 406. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 846
 407. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 845
 408. Projekt porządku obrad
  Wyświetleń: 844
 409. Protokół Nr 28 z XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 844
 410. 5. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 29.01.2021
  Wyświetleń: 843
 411. Karta informacyjna Nr NK/4/2021
  Wyświetleń: 843
 412. NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2021 ROKU
  Wyświetleń: 843
 413. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 843
 414. Protokół Nr 24/2/2021 z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 842
 415. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 841
 416. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 841
 417. Zarządzenie Nr 266/2020/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 841
 418. Protokół Nr 32/2/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 840
 419. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 835
 420. Informacja o wydłużeniu termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021
  Wyświetleń: 830
 421. Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 829
 422. Uchwała Nr 36/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Wyświetleń: 828
 423. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 828
 424. Wykaz NK/12/2021
  Wyświetleń: 828
 425. Uchwała Nr XXXI/333/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-02-2021
  Wyświetleń: 825
 426. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.
  Wyświetleń: 823
 427. Informacja dla rolników
  Wyświetleń: 822
 428. Projekt porządku obrad XXX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 822
 429. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 822
 430. 31. Interpelacja Radnych: Marcina Świerkuli, Andrzeja Lebidy, Krzysztofa Szatana, Marka Strugały i Mariusza Prezgota z dnia 09 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 821
 431. Projekt porządku obrad
  Wyświetleń: 820
 432. Protokół Nr 31 z XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 819
 433. Protokół Nr 14/2/2021 z dnia 01 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 818
 434. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 817
 435. Ogłoszenie w sprawie przedstawienia oferty na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 816
 436. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 816
 437. Zarządzenie Nr 102/2021/RZP z dnia 22 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 816
 438. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 815
 439. 1.Interpelacja Radnego Marcina Świerkuli z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 814
 440. Projekty uchwał na LI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 814
 441. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023"
  Wyświetleń: 814
 442. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 814
 443. Nadanie numeru ewidencyjnego PESEL
  Wyświetleń: 813
 444. Sprawozdania budżetowe na koniec IV kwartału 2020 r.
  Wyświetleń: 813
 445. Protokół Nr 18/1/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 812
 446. Informacja zbiorcza dotycząca problematyki petycji
  Wyświetleń: 811
 447. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 811
 448. Oświadczenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 811
 449. Protokół Nr 20/2/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 811
 450. Protokół Nr 25/1/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 811
 451. Uchwała Nr XXIX/324/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 810
 452. Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 809
 453. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 808
 454. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 808
 455. Ogłoszenie o wolnym socjalnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 808
 456. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ..... w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 807
 457. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 806
 458. Oświadczenie Dyrektora Szkoly Podstawowej nr 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 804
 459. Protokół Nr 30 z XXX sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 803
 460. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 802
 461. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 5 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 800
 462. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 800
 463. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 800
 464. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 799
 465. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 798
 466. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 798
 467. Informacja dla rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 797
 468. Projekt porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 797
 469. Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z MPZP
  Wyświetleń: 797
 470. Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego za rok 2021
  Wyświetleń: 796
 471. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 796
 472. 2.Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Marcina Świerkuli, Krzysztofa Szatana i Mariusza Prezgota z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 795
 473. Wykaz danych o środowisku i jego ochronie –rok 2021
  Wyświetleń: 795
 474. Zarządzenie Nr 101/2021/NK z dnia 19 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 795
 475. 29. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 06 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 794
 476. Oświadczenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu
  Wyświetleń: 794
 477. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 794
 478. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.
  Wyświetleń: 792
 479. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 792
 480. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 791
 481. Wykaz NK/11/2021
  Wyświetleń: 791
 482. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 790
 483. Oświadczenie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu
  Wyświetleń: 790
 484. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 790
 485. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2020 r.
  Wyświetleń: 790
 486. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020r.
  Wyświetleń: 790
 487. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 787
 488. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 786
 489. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
  Wyświetleń: 786
 490. Protokół Nr 27/3/2021 z dnia 12 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 785
 491. Zarządzenie Nr 3/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.01.2021 r.
  Wyświetleń: 784
 492. Uchwała Nr XXIX/329/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 783
 493. Protokół Nr 34/4/2021 z dnia 23 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 782
 494. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 782
 495. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 781
 496. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 781
 497. Zarządzenie Nr 13/2021/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 781
 498. Dzierżawa nieruchomości przy ul. Koćmierzów w Sandomierzu - przetarg
  Wyświetleń: 780
 499. Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowiska:
  Wyświetleń: 780
 500. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 780
 501. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 779
 502. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 777
 503. XXXIV sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 775
 504. Protokół Nr 25/3/2021 z dnia 15 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 774
 505. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 774
 506. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2023
  Wyświetleń: 774
 507. 27. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 08 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 773
 508. Zarządzenie Nr 8/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 8 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 772
 509. Karta informacyjna Nr NK/3/2021
  Wyświetleń: 771
 510. Protokół Nr 32 z XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 771
 511. Uchwała Nr XXXII/340/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 771
 512. 28. Inter. radnego Mariusza Prezgota z dnia 02.07.2021
  Wyświetleń: 770
 513. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 770
 514. 23. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 769
 515. Uchwały XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 769
 516. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 768
 517. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 767
 518. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 766
 519. 19. Interpelacja Radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 23.06.2021 r.
  Wyświetleń: 765
 520. Protokół Nr 19/1/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 765
 521. Uchwała Nr 57/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 763
 522. Uchwała Nr XXXII/337/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 763
 523. XXXIX Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 763
 524. Uchwała Nr XXXII/338/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 762
 525. Ogłoszenie o wolnym lokalu socjalnym
  Wyświetleń: 761
 526. Protokół Nr 30/6/2021 z dnia 08 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 761
 527. Protokół Nr 29/10/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 759
 528. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 759
 529. Zarządzenie Nr 7/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08.01.2021 r.
  Wyświetleń: 759
 530. Dofinansowanie wymiany starego źródła ciepła na nowe - ekologiczne
  Wyświetleń: 756
 531. Ogłoszenie o wolnym socjalnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 756
 532. 14. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 26 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 755
 533. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 755
 534. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 755
 535. Protokół Nr 20/1/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 755
 536. Zarządzenie Nr 15/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.01.2021 r.
  Wyświetleń: 755
 537. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 754
 538. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 751
 539. Protokół Nr 40/10/2021 z dnia 13 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 751
 540. 30. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 750
 541. Protokół Nr 26/4/2021 z dnia 08 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 749
 542. Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 749
 543. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocyw Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020
  Wyświetleń: 749
 544. XXXV sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 747
 545. 13. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 10 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 746
 546. Projekt harmonogramu dyżuru Radnych w okresie od 6 lipca 2021 do 28 grudnia 2021
  Wyświetleń: 746
 547. Protokół Nr 30/11/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 746
 548. Nabór na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 745
 549. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 745
 550. Oświadczenie p.o. Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 745
 551. Protokół Nr 35 XXXV sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 744
 552. Protokół Nr 23/1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 743
 553. Uchwała Nr XXVIII/323/2020 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w  2021  r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w  art. 3  ust. 3  ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057)
  Wyświetleń: 743
 554. Wykonanie budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 743
 555. Uchwały XLV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 742
 556. Informacja o XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 24.02.2021 r.
  Wyświetleń: 741
 557. Rozporządzenie Nr 6/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.05.2021 r.
  Wyświetleń: 741
 558. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 741
 559. 32. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Jerzego Żyły z dnia 11 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 740
 560. Protokół Nr 17/5/2021 z dnia 05 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 740
 561. Przetarg na dzierżawę części działki o nr ewid. 1257
  Wyświetleń: 739
 562. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 738
 563. Protokół Nr 22/5/2021 z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 737
 564. Protokół Nr 35/5/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 737
 565. Uchwała Nr      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XLVII/ 618/ 2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadaniajej statutu.
  Wyświetleń: 737
 566. Zarządzenie Nr 21 / 2021 / CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19.01.2021 roku
  Wyświetleń: 737
 567. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 735
 568. Protokół Nr 26/4/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 735
 569. Zarządzenie Nr 143/2020/OR z dnia 29 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 735
 570. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 733
 571. Protokół Nr 19/2/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 733
 572. Informacja o wyborze oferty 2
  Wyświetleń: 730
 573. Uchwały XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 730
 574. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 730
 575. XXXVIII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 730
 576. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych
  Wyświetleń: 729
 577. Uchwała Nr XXXII/344/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocyw Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020
  Wyświetleń: 729
 578. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 728
 579. Zarządzenie Nr 1.1/2021/SK z dnia 04 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 728
 580. Protokół Nr 33/3/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 727
 581. Protokół Nr 34/6/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 727
 582. 2. Zapytanie Radnego Roberta Kurosza z dnia 16.03.2021 r.
  Wyświetleń: 726
 583. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzudotyczącego zarzutu bezczynności wobec Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 724
 584. 24. Interpelacja Radnego Mariusza Prezgota z dnia 02 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 723
 585. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały
  Wyświetleń: 723
 586. Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach
  Wyświetleń: 722
 587. Uchwała Nr XXXV/364/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 722
 588. Wykonanie budżetu za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 722
 589. Protokół Nr 21/4/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 720
 590. Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowej
  Wyświetleń: 720
 591. Posiedzenie Komisji Nauki Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 719
 592. Zarządzenie Nr 202/2020/OR z dnia 27 października 2020 r.
  Wyświetleń: 719
 593. Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu od dnia 01 września 2021 r.
  Wyświetleń: 719
 594. 25. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 718
 595. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 718
 596. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 717
 597. 17. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 09.06.2021r.
  Wyświetleń: 716
 598. Oświadczenie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 716
 599. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
  Wyświetleń: 716
 600. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Sandomierza
  Wyświetleń: 716
 601. Protokół Nr 37 z XXXVII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 715
 602. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 715
 603. Protokół Nr 21/3/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 714
 604. Uchwała Nr XXXIV/355/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020r.
  Wyświetleń: 712
 605. Karta informacyjna nr 1/2021
  Wyświetleń: 711
 606. Protokół Nr 23/5/2021 z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 711
 607. Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 711
 608. Uchwała Nr XXXII/339/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
  Wyświetleń: 711
 609. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 711
 610. Posiedzenia komisji Rady Miasta
  Wyświetleń: 710
 611. XXXIII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 710
 612. XXXVI sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 710
 613. Protokół Nr 28/6/2021 z dnia 28 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 708
 614. Posiedzenie Komisji Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 707
 615. Uchwała Nr XXXIV/353/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2020 r.
  Wyświetleń: 707
 616. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 706
 617. Informacja o XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 10.02.2021
  Wyświetleń: 706
 618. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 706
 619. Posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
  Wyświetleń: 706
 620. Protokół Nr 34 z XXXIV sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 706
 621. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania go według właściwości
  Wyświetleń: 706
 622. OBWIESZCZENIE NK.6220.2.2021.DMI
  Wyświetleń: 705
 623. Protokół Nr 31/3/2021 z dnia 18 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 705
 624. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 705
 625. Zarządzenie Nr 30/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 705
 626. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2020 rok
  Wyświetleń: 703
 627. Zarządzenie Nr 14/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.01.2021 r.
  Wyświetleń: 701
 628. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 697
 629. Ogłoszenie o naborze do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  Wyświetleń: 697
 630. Zarządzenie Nr 143/2021/SSZ Burmistrza Sandomierza z dnia 11 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 697
 631. Kwestionariusz osobowy
  Wyświetleń: 696
 632. Zarządzenie Nr 37/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28.01.2021 r.
  Wyświetleń: 696
 633. Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30.07.2021 r.
  Wyświetleń: 696
 634. Protokół Nr 30/3/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 695
 635. Protokół Nr 38/8/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 695
 636. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ..... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 694
 637. Uchwała Nr XXXVII/373/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 694
 638. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 693
 639. Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 692
 640. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2021
  Wyświetleń: 692
 641. OBWIESZCZENIE NK.6220.2.2021.DMI
  Wyświetleń: 691
 642. Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022
  Wyświetleń: 691
 643. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28.07.2021 r.
  Wyświetleń: 691
 644. Gminny Komisarz Spisowy w Sandomierzu ogłasza dodatkową rekrutację
  Wyświetleń: 690
 645. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 689
 646. 11. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 688
 647. Protokół Nr 7/1/2021 z dnia 06 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 688
 648. Karta informacyjna Nr NK/1/2021
  Wyświetleń: 687
 649. 21. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 686
 650. Uchwała Nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 686
 651. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 686
 652. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 685
 653. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 685
 654. Protokół Nr 32/5/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 685
 655. Zajęcie pasa drogowego na cele budowlane
  Wyświetleń: 685
 656. Zarządzenie Nr 25/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 685
 657. 10. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 09.05.2021 r.
  Wyświetleń: 683
 658. Protokół Nr 24/5/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 683
 659. Zarządzenie Nr 96/2021/GN z dnia 09 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 683
 660. Protokół Nr 33 z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 682
 661. Posiedzenie wspólne Komisji Nauki Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 681
 662. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
  Wyświetleń: 681
 663. Wykaz NK/9/2021
  Wyświetleń: 681
 664. Informacja o Posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 680
 665. Protokół Nr 29/7/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 680
 666. Informacja o wyborze ofery
  Wyświetleń: 679
 667. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 stycznia 2021
  Wyświetleń: 679
 668. 22. Interpelacja Radnych: Kazimiery Bednarskiej i Andrzeja Bolewskiego z dnia 05.07.2021 r.
  Wyświetleń: 678
 669. Zgłoszenie urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 678
 670. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 677
 671. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 677
 672. Protokół Nr 23/6/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 677
 673. Protokół Nr 16/4/2021 z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 676
 674. Protokół Nr 24/7/2021 z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 676
 675. XXXVII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 676
 676. Zarządzenie Nr 79/2021/OR z dnia 25 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 676
 677. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 675
 678. Zarządzenie Nr 38/2022/CUW z dnia 02 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 675
 679. Protokół Nr 15/3/2021 z dnia 10 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 674
 680. Zarządzenie Nr 55/2021/CUW z dnia 01 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 674
 681. 6. Interpelacja Radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 29.01.2021 r.
  Wyświetleń: 673
 682. Karta informacyjna Nr NK/2/2021
  Wyświetleń: 673
 683. Protokół Nr 36/6/2021 z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 673
 684. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 673
 685. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 673
 686. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 672
 687. Protokół Nr 33/5/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 671
 688. Zakłócanie stosunków wodnych na gruncie
  Wyświetleń: 671
 689. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 marca 2021
  Wyświetleń: 669
 690. Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 669
 691. Protokół Nr 31/1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 668
 692. 15. Interprlacja radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 04.06.2021r.
  Wyświetleń: 667
 693. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 667
 694. Protokół Nr 37/7/2021 z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 667
 695. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
  Wyświetleń: 667
 696. Uchwała Nr XXXVI/370/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 667
 697. Zarządzenie Nr 48/2021/SK z dnia 11 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 667
 698. Posiedzenie wspólne Komisji Praworządności i Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 665
 699. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 664
 700. Protokół Nr 31/4/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 664
 701. Uchwała Nr XXXIV/347/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 664
 702. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20.05.2021 r.
  Wyświetleń: 664
 703. Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 663
 704. Uchwały LI sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 663
 705. Wykaz NK/10/2021
  Wyświetleń: 663
 706. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 662
 707. 26. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 11 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 661
 708. Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
  Wyświetleń: 661
 709. 20. Interpelacja Radnego Marka Strugały z dnia 05.06.2021 r.
  Wyświetleń: 660
 710. Uchwała Nr XXXVII/376/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 659
 711. Uchwała Nr XL/393/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 658
 712. Uchwała Nr XL/394/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 658
 713. Uchwała Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 658
 714. Zarządzenie Nr 38/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28.01.2021 r.
  Wyświetleń: 658
 715. 16. Interpelacja radnych Strugały, Szatana i Świerkuli z dnia 01.06.2021r.
  Wyświetleń: 657
 716. Dofinansowanie rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w drodze dotacji
  Wyświetleń: 657
 717. Uchwała Nr XXXVI/372/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 657
 718. Zarządzenie Nr 81/2021/OR z dnia 29 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 657
 719. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 656
 720. Protokół Nr 28/4/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 656
 721. Uchwała Nr XXXV/363/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023"
  Wyświetleń: 656
 722. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 655
 723. Protokół Nr 27/5/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 655
 724. Protokół Nr 39/9/2021 z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 655
 725. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 655
 726. Zarządzenie Nr 168/2021/BHP z dnia 09 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 655
 727. Uchwały RIO z roku 2022
  Wyświetleń: 654
 728. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 654
 729. Ogłoszenie o wolnym lokalu socjalnym
  Wyświetleń: 653
 730. Zarządzenie Nr 24/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 652
 731. Zarządzenie Nr 35/2021/CUW Burmistrza Sandomierza z dnia 27.01.2021 r.
  Wyświetleń: 652
 732. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 651
 733. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 650
 734. Zarządzenie Nr 22/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 650
 735. Oświadczenie Administratora Koordynującego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 649
 736. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 649
 737. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 12.05.2021 r.
  Wyświetleń: 649
 738. 9. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 06.05.2021 r.
  Wyświetleń: 648
 739. Zarządzenie Nr 68/2021/CUW z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 648
 740. Zarządzenie Nr 72/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 648
 741. Oświadczenie Starszego Referenta w sekcji świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 647
 742. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 647
 743. Uchwała Nr XXXII/341/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 646
 744. Zarządzenie Nr 95/2021/GN z dnia 09 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 646
 745. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 24.08.2021 r.
  Wyświetleń: 644
 746. Protokół Nr 22/3/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 644
 747. Zarządzenie Nr 100/2021/GN z dnia 16 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 644
 748. Zarządzenie Nr 61.1/2021/SK z dnia 08 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 643
 749. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021
  Wyświetleń: 642
 750. XLI sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 642
 751. Zmiana imienia lub/i nazwiska
  Wyświetleń: 642
 752. Uchwała Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 641
 753. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
  Wyświetleń: 639
 754. Zarządzenie Nr 70/2021/CUW z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 639
 755. 46. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 01.10.2021 r.
  Wyświetleń: 638
 756. Uchwała Nr XLI/397/2021         Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 638
 757. Zarządzenie Nr 74/2022/CUW z dnia 20 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 637
 758. Zarządzenie Nr 9/2021/SSZ Burmistrza Sandomierza z dnia 11.01.2021 r.
  Wyświetleń: 637
 759. Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 03 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 636
 760. Oświadczenie Kierownika Sekcji Pomocy Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 636
 761. Starosta Sandomierski - Zawiadomienie z dnia 17 marca 2021
  Wyświetleń: 636
 762. Protokół Nr 18/6/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 635
 763. 41. Interpelacja Radnej Marioli Stępień z dnia 16 września 2021 r.
  Wyświetleń: 634
 764. 45. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 01.10.2021 r.
  Wyświetleń: 633
 765. 7. Interpelacja Radnego Marka Strugały z dnia 14.02.2021 r.
  Wyświetleń: 633
 766. Uchwała Nr XXXII/334/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 633
 767. Postanowienie o zawieszeniu
  Wyświetleń: 632
 768. Protokół Nr 33/6/2021 z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 632
 769. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 632
 770. Zarządzenie Nr 42/2021/SK z dnia 02 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 632
 771. Uchwała Nr XXXVI/369/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 631
 772. Zarządzenie Nr 135/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 631
 773. Zarządzenie Nr 19/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 631
 774. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
  Wyświetleń: 630
 775. Ogłoszenie o naborze na trzy wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 630
 776. Uchwała Nr XXXV/361/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 630
 777. Zarządzenie Nr 34/2021/CUW Burmistrza Sandomierza z dnia 27.01.2021 r.
  Wyświetleń: 630
 778. Zarządzenie Nr 5/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7.01.2021 r.
  Wyświetleń: 630
 779. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02.06.2021 r.
  Wyświetleń: 629
 780. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27.07.2021 r.
  Wyświetleń: 629
 781. Uchwała Nr XXXIV/354/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.
  Wyświetleń: 629
 782. Zarządzenie Nr 73/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 629
 783. Zarządzenie NR RZP/43/2021 z dnia 3 luty 2021 r
  Wyświetleń: 629
 784. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 628
 785. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 628
 786. XL sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 627
 787. Zarządzenie Nr 16/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 627
 788. Zarządzenie Nr 54/2021/OR z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 627
 789. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01.09.2021r.
  Wyświetleń: 626
 790. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.04.2021 r.
  Wyświetleń: 626
 791. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 626
 792. Zarządzenie Nr 1/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.01.2021 r.
  Wyświetleń: 626
 793. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.04.2021 r.
  Wyświetleń: 625
 794. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 625
 795. Zarządzenie Nr 28/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 625
 796. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17.05.2021 r.
  Wyświetleń: 624
 797. Uchwała Nr XXXVII/379/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 624
 798. Zarządzenie Nr 51/2021/PŚZ z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 624
 799. Zarządzenie Nr 71/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 624
 800. Zarządzenie Nr 69/2021/CUW z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 622
 801. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia woli przekazania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Województwu Świętokrzyskiemu
  Wyświetleń: 621
 802. Uchwała Nr XXXVII/374/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 621
 803. Zarządzenie Nr 78/2021/GN z dnia 24 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 621
 804. Zarządzenie Nr 97/2021/NK z dnia 9 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 621
 805. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23.03.2021 r.
  Wyświetleń: 620
 806. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 620
 807. Uchwała Nr XL/392/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 620
 808. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 619
 809. Uchwała Nr XLII/407/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 619
 810. Uchwała Nr XXXII/343/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2021
  Wyświetleń: 619
 811. Zarządzenie Nr 20/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 619
 812. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 maja 2021 r. sygn. UA.6721.15.2018
  Wyświetleń: 617
 813. Zarządzenie Nr 12/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 617
 814. Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 05.05.2021 r.
  Wyświetleń: 616
 815. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 616
 816. Uchwała Nr XXXIX/381/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13-07-2021
  Wyświetleń: 616
 817. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 614
 818. Zarządzenie Nr 157/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 613
 819. Zarządzenie Nr 197/2021/SK z dnia 07 września 2021 r.
  Wyświetleń: 613
 820. 12. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 09 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 612
 821. 37. Interpelacja Radnego Janusza Pońskiego z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 612
 822. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 612
 823. Protokół Nr 8/2/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 612
 824. Zarządzenie Nr 27/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 612
 825. Uchwała Nr XXXIV/356/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 611
 826. Zarządzenie Nr 184/2021/OR z dnia 17 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 611
 827. Nielegalne gromadzenie odpadów i zrzut ścieków
  Wyświetleń: 610
 828. Odbiór płyt azbestowo-cementowych z terenu Sandomierza
  Wyświetleń: 610
 829. 42. Interpelacja Radnego Marka Strugały z dnia 21 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 609
 830. Zarządzenie Nr 62/2021/RZP z dnia 08 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 609
 831. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 608
 832. Uchwała Nr XXXIV/348/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 608
 833. Zarządzenie Nr 131/2021/CUW z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 608
 834. Zarządzenie Nr 63/2021/SK z dnia 09 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 608
 835. Zarządzenie Nr 111/2021/NK z dnia 10 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 607
 836. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 606
 837. Uchwała Nr XL/390/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 606
 838. Zarządzenie Nr 29/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 606
 839. Posiedzenie Komisji Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 605
 840. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 604
 841. Uchwała Nr XXVIII/321/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 604
 842. Zarządzenie Nr 45/2021/GN z dnia 08 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 604
 843. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 604
 844. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 603
 845. Zarządzenie Nr 58/2021/GN z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 603
 846. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 602
 847. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 602
 848. Ogłoszenie o naborze do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  Wyświetleń: 601
 849. Zarządzenie Nr 59/2021/RZP z dnia 03 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 601
 850. Protokół Nr 36 z XXXVI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 26 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 600
 851. Uchwała Nr XXXVII/375/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 600
 852. Protokół Nr 23/4/2021 z dnia 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 599
 853. Przetargi na sprzedaż spółdzielczego prawa do dwóch lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Maciejowskiego 8 i 11 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 599
 854. Uchwała Nr XXXIV/350/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 598
 855. 8. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 06.05.2021 r.
  Wyświetleń: 597
 856. Uchwała Nr XL/389/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 597
 857. Zameldowanie cudzoziemców
  Wyświetleń: 596
 858. Zarządzenie Nr 77/2021/OR z dnia 19 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 596
 859. Uchwała Nr XXXV/366/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.
  Wyświetleń: 595
 860. Zarządzenie Nr 56/2021/CUW z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 594
 861. Uchwała Nr XXXIV/357/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXII/ 223/ 2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.
  Wyświetleń: 593
 862. Zarządzenie nr 296/2021/PŚZ Burmistrza Sandomierza z dnia 16 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 593
 863. Zarządzenie Nr 162/2021/UA z dnia 02.07.2021
  Wyświetleń: 592
 864. Zarządzenie Nr 32.1/2021/SK z dnia 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 592
 865. Protokół Nr 41/11/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 590
 866. Uchwała Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 rok
  Wyświetleń: 590
 867. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06.07.2021 r.
  Wyświetleń: 589
 868. 40. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 588
 869. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 588
 870. OBWIESZCZENIE UA.6730.38.2021.MSZ
  Wyświetleń: 588
 871. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 588
 872. Zarządzenie Nr 26/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 588
 873. Protokół Nr 22/4/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 587
 874. Uchwała Nr XXXII/342/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok
  Wyświetleń: 587
 875. Projekty uchwał na L sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 586
 876. Zarządzenie Nr 118/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 586
 877. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
  Wyświetleń: 586
 878. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Kopernika 18 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ul. Aleja Niepodległości 2”
  Wyświetleń: 585
 879. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta - c.d.
  Wyświetleń: 585
 880. Uchwała Nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 585
 881. Uchwała Nr XXXVII/377/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 585
 882. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu
  Wyświetleń: 585
 883. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27.04.2021 r.
  Wyświetleń: 584
 884. Uchwała Nr XLI/402/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 584
 885. Wymeldowanie z pobytu stałego bądź czasowego
  Wyświetleń: 584
 886. Zarządzenie Nr 39/2021/SK z dnia 28 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 584
 887. Zarządzenie Nr 49/2021/GN z dnia 19 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 584
 888. Zarządzenie Nr 64/2017/OR z dnia 27 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 584
 889. Ogłoszenie o I przetargu licytacyjnym ustnym nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 583
 890. Zarządzenie Nr 121/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 583
 891. Zarządzenie Nr 66/2021/PSZ z dnia 10 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 582
 892. Zarządzenie Nr GN 18/2021 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 582
 893. Wniosek o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
  Wyświetleń: 580
 894. Zarządzenie Nr 124/2021/OR z dnia 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 580
 895. Zarządzenie Nr 178/2021/SK z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 580
 896. Zarządzenie Nr 74/2021/NK z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 580
 897. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok
  Wyświetleń: 578
 898. ZARZĄDZENIE NR 182/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 sierpnia 2021 roku
  Wyświetleń: 578
 899. Zarządzenie Nr 159/2021/SK z dnia 29 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 578
 900. Uchwała Nr      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXII/ 223/ 2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.
  Wyświetleń: 577
 901. Informacja PGO Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli - z dnia 30.04.2021 r.
  Wyświetleń: 576
 902. Uchwała Nr XLVIII/475/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 575
 903. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 575
 904. Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 575
 905. Uchwała Nr XL/388/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 574
 906. Uchwały L sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 574
 907. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06.07.2021 r.
  Wyświetleń: 573
 908. Uchwała Nr XL/387/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 573
 909. Zarządzenie Nr 141/2021/SK z dnia 08 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 572
 910. Plan kontroli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu
  Wyświetleń: 571
 911. Uchwała Nr XXXVII/378/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz, w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 570
 912. Protokół Nr 25/6/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 568
 913. Uchwała Nr XL/391/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 568
 914. Protokół Nr 38 z XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 567
 915. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 567
 916. Uchwała Nr XLII/406/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 567
 917. Zarządzenie Nr 148/2021/SK z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 567
 918. Przetarg na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 566
 919. Zarządzenie Nr 151/2021/RZP z dnia 22 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 566
 920. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 565
 921. Uchwała Nr XXXIV/351/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 565
 922. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 22.04.2021 r.
  Wyświetleń: 565
 923. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
  Wyświetleń: 564
 924. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 564
 925. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 564
 926. Zarządzenie Nr 122/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 564
 927. Zarządzenie Nr 175/2021/SK z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 564
 928. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 563
 929. Projekty uchwał na XLIX Nadzwyczajną sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 563
 930. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 563
 931. Zarządzenie Nr 11/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 563
 932. Zarządzenie Nr 150/2021/SK z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 563
 933. Zarządzenie Nr 46/2021/OZKOC z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 563
 934. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21.06.2021 r.
  Wyświetleń: 562
 935. Projekty uchwał na LII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 562
 936. Zarządzenie Nr 181/2021/GN z dnia 10 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 562
 937. 44. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 01.10.2021 r.
  Wyświetleń: 561
 938. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16.04.2021 r.
  Wyświetleń: 561
 939. Zapytania 2022
  Wyświetleń: 561
 940. Zarządzenie Nr 154/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 561
 941. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 560
 942. Zgłoszenie zgonu
  Wyświetleń: 560
 943. Uchwała Nr XXXIV/349/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2021
  Wyświetleń: 559
 944. Zarządzenie Nr 142/2021/NK z dnia 08 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 559
 945. Uchwała Nr XXXII/335/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 558
 946. Wzór wniosku o aktualizację danych do komunikacji
  Wyświetleń: 557
 947. Zarządzenie Nr 125/2021/KPSiT z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 556
 948. Zarządzenie Nr 93/2021/SK z dnia 6 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 556
 949. Protokół Nr 23/5/2021 z dnia 22 września 2021 r.
  Wyświetleń: 554
 950. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 554
 951. Uchwała Nr XXXV/365/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
  Wyświetleń: 554
 952. Zarządzenie Nr 133/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 554
 953. 47. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 552
 954. Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28.04.2021 r.
  Wyświetleń: 552
 955. Projekty uchwał na LIV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 552
 956. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2021
  Wyświetleń: 552
 957. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 552
 958. Zarządzenie Nr 123/2021/OR z dnia 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 552
 959. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 551
 960. Protokół Nr 39 z XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 13 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 551
 961. Uchwała Nr XXXV/367/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzudotyczącego zarzutu bezczynności wobec Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 551
 962. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo"
  Wyświetleń: 549
 963. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 549
 964. Uchwała Nr 121/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24.09.2021 r.
  Wyświetleń: 548
 965. Uchwała Nr XXXII/345/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Zespołu ds. opracowania koncepcji przekształcenia przez zmianę siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 548
 966. Uchwały LII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 548
 967. Uchwała Nr XLII/412/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025, za lata 2019-2020.
  Wyświetleń: 547
 968. Zarządzenie Nr 149/2021/SK z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 547
 969. Zarządzenie Nr 17/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 547
 970. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 546
 971. Protokół Nr 30/8/2021 z dnia 02 września 2021 r.
  Wyświetleń: 546
 972. Uchwała Nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 546
 973. Zarządzenie Nr 155/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 545
 974. Uchwała Nr XXXII/336/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo"
  Wyświetleń: 544
 975. Zarządzenie Nr 138/2021/SK z dnia 28 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 544
 976. Zarządzenie Nr 152/2021/SK z dnia 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 544
 977. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 543
 978. Zarządzenie Nr 192/2021/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2021 r
  Wyświetleń: 543
 979. Zarządzenie Nr 10/2021/PŚZ Burmistrza Sandomierza w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 543
 980. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie
  Wyświetleń: 543
 981. 43. Interpelacja radnych: Marka Strugały i Marcina Świerkuli z dnia 01 października 2021 r.
  Wyświetleń: 542
 982. test
  Wyświetleń: 542
 983. Uchwała Nr XLI/401/2021 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 29-09-2021 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody położonego na terenie Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 542
 984. Zarządzenie Nr 75/2021/NK z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 542
 985. 36. Interpelacja Radnego Janusza Pońskiego z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 541
 986. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 541
 987. Uchwała Nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 541
 988. 34. Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Krzysztofa Szatana, Marcina Świerkuli z dnia 22 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 540
 989. Harmonogramu posiedzeń komisji Rady Miasta, w trybie stacjonarnym:
  Wyświetleń: 540
 990. Ogłoszenie o przetargu licytacyjnym ustnym nieograniczonym na dzierżawę
  Wyświetleń: 540
 991. Uchwała Nr XLII/408/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 539
 992. Posiedzenie Komisji Praworządności Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 538
 993. Zarządzenie Nr 174/2021/SK z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 538
 994. 39. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 537
 995. Plan zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 537
 996. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 30.04.2021 r.
  Wyświetleń: 537
 997. 35. Interpelacja Radnych M. Świerkuli i M. Prezgota z dnia 30.08.2021 r.
  Wyświetleń: 536
 998. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 08.12.2021r.
  Wyświetleń: 536
 999. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 536
 1000. Zarządzenie Nr 176/2021/SK z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 536
 1001. ZARZĄDZENIE NR 195/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 2 września 2021 r.
  Wyświetleń: 536
 1002. Zarządzenie Nr 156/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 535
 1003. Zarządzenie Nr 173/2021/SK z dnia 23 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 535
 1004. Ogłoszenie Nr 24 Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie z dnia 13.09.2021 r.
  Wyświetleń: 534
 1005. Uchwały XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 534
 1006. Zarządzenie Nr 117/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 534
 1007. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 14.12.2021r.
  Wyświetleń: 533
 1008. Uchwała Nr XLII/411/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 533
 1009. ZARZĄDZENIE NR 198/2021/NK BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA Z DNIA 07.09.2021 r.
  Wyświetleń: 533
 1010. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16.06.2021r.
  Wyświetleń: 532
 1011. Uchwała Nr XXXV/359/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 532
 1012. Zarządzenie Nr 130/2021/OPS z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 532
 1013. Uchwała Nr XLI/400/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 531
 1014. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 531
 1015. Zarządzenie Nr 47/2021/OZKOC z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 531
 1016. 33. Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Krzysztofa Szatana, Marcina Świerkuli z dnia 22 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 529
 1017. Uchwała Nr XXXIV/358/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XLVII/ 618/ 2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadaniajej statutu.
  Wyświetleń: 529
 1018. Zarządzenie Nr 169/2021/SK z dnia 13 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 529
 1019. Zarządzenie Nr 179/2021/SK z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 529
 1020. Termin posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 528
 1021. Zarządzenie Nr 153/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 528
 1022. Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego
  Wyświetleń: 528
 1023. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 527
 1024. Zarządzenie Nr 134/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 527
 1025. Zarządzenie Nr 84/2021/SK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 527
 1026. Ogłoszenie Agencji Mienia Wojskowego
  Wyświetleń: 526
 1027. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w roku 2021
  Wyświetleń: 526
 1028. Zarządzenie Nr 120/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 526
 1029. Zarządzenie Nr 129/2021/IOD z dnia 24 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 526
 1030. Harmonogram działania punktów nieodpłatnych porad prawnych,
  Wyświetleń: 525
 1031. Protokół Nr 9/3/2021 z dnia 06 października 2021 r.
  Wyświetleń: 525
 1032. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 525
 1033. Uchwała Nr XXXV/360/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Koseły w Sandomierzu"
  Wyświetleń: 525
 1034. Zarządzenie Nr 119/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 525
 1035. Zarządzenie Nr 206/2021/NK z dnia 23 września 2021 r.
  Wyświetleń: 525
 1036. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 rok
  Wyświetleń: 524
 1037. Zarządzenie Nr 146/2021/Or z dnia 16 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 524
 1038. Sandomierz upamiętnił ofiary "krwawej niedzieli" i rzeźi Wołyńskiej
  Wyświetleń: 523
 1039. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 523
 1040. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod uprawy ogrodniczo-warzywne
  Wyświetleń: 523
 1041. Wykonanie budżetu za III kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 523
 1042. Zarządzenie Nr 136/2021/SK z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 523
 1043. 18. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 21.06.2021 r.
  Wyświetleń: 522
 1044. Zarządzenie Nr 177/2021/SK z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 522
 1045. Zarządzenie Nr 57/2021/SK z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 522
 1046. Uchwała Nr XXXIV/352/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 521
 1047. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 188/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 521
 1048. Zarządzenie Nr 116/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 521
 1049. Zarządzenie Nr 140/2021/SK z dnia 07 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 521
 1050. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego IR.II.7840.3.5.2020 z dnia 02.09.2021 r.
  Wyświetleń: 520
 1051. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 520
 1052. Protokół Nr 40 z XL sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 25 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 520
 1053. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025, za lata 2019-2020.
  Wyświetleń: 520
 1054. Uchwała Nr XLI/398/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 520
 1055. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 190/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 27 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 520
 1056. Zarządzenie Nr 145/2021/CUW z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 519
 1057. Zarządzenie Nr 172/2021/SK z dnia 21 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 519
 1058. Zarządzenie Nr 180/2021/CUW z dnia 05 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 519
 1059. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 518
 1060. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego
  Wyświetleń: 516
 1061. Zarządzenie Nr 82/2021/SK z dnia 29 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 516
 1062. Zarządzenie Nr 105/2021/SK z dnia 29 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 515
 1063. Uchwała Nr XL/384/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 514
 1064. Zarządzenie Nr 103/2021/SK z dnia 26 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 514
 1065. Zarządzenie Nr 303/2021/SK z dnia 27 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 514
 1066. Wydawanie zaświadczeń o utraceniu dowodu osobistego
  Wyświetleń: 513
 1067. Zarządzenie Nr 114/2021/SK z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 513
 1068. Zarządzenie Nr 139/2021/SK z dnia 01 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 513
 1069. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 512
 1070. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 512
 1071. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 511
 1072. Zarządzenie Nr 99/2021/SK z dnia 14 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 511
 1073. Zarządzenie Nr 84.1/2021/SK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 510
 1074. Zarządzenie Nr 113/2021/GN z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 509
 1075. Zarządzenie Nr 128/2021/SK z dnia 24 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 509
 1076. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo
  Wyświetleń: 507
 1077. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 193/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 507
 1078. Zarządzenie Nr 106/2021/SK z dnia 29 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 507
 1079. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-10-2021 w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2020/2021”
  Wyświetleń: 506
 1080. Zarządzenie Nr 137/2021/SK z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 506
 1081. Informacja o programie Cyfrowa Szkoła - realizowanego przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 504
 1082. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 504
 1083. Protokół Nr 26/7/2021 z dnia 20 września 2021 r.
  Wyświetleń: 503
 1084. Protokół Nr 34/7/2021 z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 503
 1085. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 187/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 503
 1086. 38. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 502
 1087. 48. Interpelacja Radnego Mariusza Prezgota z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 502
 1088. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu
  Wyświetleń: 502
 1089. Zapytania 2021
  Wyświetleń: 502
 1090. Zarządzenie Nr 84.1/2021/SK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 501
 1091. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 500
 1092. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 500
 1093. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 500
 1094. Zarządzenie Nr 115/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 500
 1095. Zarządzenie Nr 178/2021/SK z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 500
 1096. Uchwała Nr ... Rady Miasta Sandomierza z dnia ....
  Wyświetleń: 499
 1097. Zarządzenie Nr 112/2021/GN z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 499
 1098. Projekty uchwał na LIII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 498
 1099. Protokół Nr 42 z XLII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 27 października 2021 r.
  Wyświetleń: 498
 1100. Rejestracja/odtworzenie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów - które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane
  Wyświetleń: 496
 1101. Uchwała Nr XL/383/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 496
 1102. Uchwała Nr XL/385/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 496
 1103. Uchwała Nr XXXV/362/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 496
 1104. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 183/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 17 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 495
 1105. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 186/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 495
 1106. ZARZĄDZENIE Nr 194/2021/RZP BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 01.09.2021 roku
  Wyświetleń: 495
 1107. 50. Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Krzysztofa Szatana, Marcina Świerkuli i Mariusza Prezgota z dnia 23 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 494
 1108. Uchwała Nr ... Rady Miasta Sandomierza z dnia ...
  Wyświetleń: 494
 1109. Wody Polskie - informacja z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 494
 1110. Protokół Nr 26/9/2021 z dnia 21 września 2021 r.
  Wyświetleń: 493
 1111. Uchwała Nr XXXV/368/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania go według właściwości
  Wyświetleń: 493
 1112. Zarządzenie Nr 227/2021/OR z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 493
 1113. aa
  Wyświetleń: 490
 1114. Protokół Nr 31/7/2021 z dnia 24 września 2021 r.
  Wyświetleń: 490
 1115. Projekt uchwały nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 489
 1116. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 489
 1117. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.09.2021
  Wyświetleń: 488
 1118. Zarządzenie Nr 202/2021/SK z dnia 15 września 2021 r.
  Wyświetleń: 488
 1119. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Państwa L.W. i M.W.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 486
 1120. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 486
 1121. Uchwała Nr XL/382/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 486
 1122. Zmiana imienia/imion dziecka w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia
  Wyświetleń: 486
 1123. XLII sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 481
 1124. Ogloszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 480
 1125. Projekt uchwały nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 480
 1126. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 480
 1127. Zarządzenie Nr 199/2021/SK z dnia 07 września 2021 r.
  Wyświetleń: 480
 1128. Zarządzenie Nr 200/2021/SK z dnia 07 września 2021 r.
  Wyświetleń: 480
 1129. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przekazania z dniem 1 stycznia 2022 roku Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Województwu Świętokrzyskiemu
  Wyświetleń: 479
 1130. Uchwała Nr XXXVI/371/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 479
 1131. Uchwała Nr ... Rady Miasta Sandomierza z dnia ...
  Wyświetleń: 478
 1132. ZARZĄDZENIE Nr 261/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 478
 1133. Zmiana nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa
  Wyświetleń: 478
 1134. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 477
 1135. XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 477
 1136. Zarządzenie Nr 5/2022/OPS z dnia 04 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 476
 1137. Zarządzenie Nr 309/2021/SK z dnia 30.12.2021 r.
  Wyświetleń: 475
 1138. 52. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 474
 1139. Protokół Nr 35/7/2021 z dnia 25 października 2021 r.
  Wyświetleń: 474
 1140. Zarządzenie Nr 146/2021/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 474
 1141. Burmistrz Sandomierza ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie:
  Wyświetleń: 473
 1142. Protokół Nr 41 z XLI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 473
 1143. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 472
 1144. Zarządzenie Nr 104/2021/OPS z dnia 26 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 469
 1145. Projekt uchwały nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 468
 1146. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2022 rok
  Wyświetleń: 467
 1147. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 467
 1148. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 466
 1149. Uchwała Nr XLI/396/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 466
 1150. Wody Polskie - informacja z dnia 05.10.2021 r. sygn. KR.ZUZ.4.4210.247.2021.ES o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 466
 1151. Zarządzenie Nr 230/2021/GN z dnia 15 października 2021 r.
  Wyświetleń: 466
 1152. Uchwały LIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 465
 1153. Nadanie dziecku nazwiska męża matki / żony ojca
  Wyświetleń: 464
 1154. Uchwała Nr XXXVII/380/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Państwa L.W. i M.W.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 464
 1155. 51. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 462
 1156. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 460
 1157. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 460
 1158. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 05 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 459
 1159. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana R. L.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 459
 1160. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 459
 1161. B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 457
 1162. Protokół Nr 36/2/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 457
 1163. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy
  Wyświetleń: 456
 1164. Uchwała Nr XLIV/428/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana Z. P.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 456
 1165. Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 454
 1166. Uchwała Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 453
 1167. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 452
 1168. Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 451
 1169. Zarządzenie nr 189/ 2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26.08.2021 r.
  Wyświetleń: 451
 1170. Protokół Nr 43/13/2021 z dnia 26 października 2021 r.
  Wyświetleń: 450
 1171. Starosta Sandomierski - Ogłoszenie z dnia 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 450
 1172. Zarządzenie Nr 132/2021/GN z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 449
 1173. Zarządzenie Nr 201/2021/OPS z dnia 14 września 2021 r.
  Wyświetleń: 449
 1174. Lista osób zakwalifikowanych do projektu "Cyfrowa Szkoła"
  Wyświetleń: 448
 1175. Uchwała Nr XLII/410/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
  Wyświetleń: 448
 1176. Projekt uchwały nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 447
 1177. Zarządzenie Nr 144/2021/GN z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 447
 1178. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 446
 1179. Sprawozdanie Nr 30/2/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 445
 1180. Sprawozdanie Nr 33/9/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 444
 1181. Zarządzenie Nr 196/2021/SK z dnia 06 września 2021 r.
  Wyświetleń: 442
 1182. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 441
 1183. Uchwała Nr XLII/409/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulic Różanej i Wojska Polskiego"
  Wyświetleń: 441
 1184. Uchwała Nr XLIV/429/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pani Z.W.*
  Wyświetleń: 441
 1185. 49. Interpelacja Radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 8 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 439
 1186. Nielegalne gromadzenie odpadów i zrzut ścieków
  Wyświetleń: 438
 1187. Sprawozdanie Nr 37/1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 438
 1188. Zarządzenie Nr 209/2021/RZP z dnia 24 września 2021 r.
  Wyświetleń: 438
 1189. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 436
 1190. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 436
 1191. Protokół Nr 42/12/2021 z dnia 28 września 2021 r.
  Wyświetleń: 436
 1192. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 432
 1193. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Koseły w Sandomierzu"
  Wyświetleń: 428
 1194. Zarządzenie Nr 207/2021/PŚZ z dnia 23 września 2021 r.
  Wyświetleń: 428
 1195. Zarządzenie Nr 223/2021/OR z dnia 12 października 2021 r.
  Wyświetleń: 428
 1196. Sprawozdanie nr 32/8/2021 z dnia 22 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 427
 1197. Sprawozdanie Nr 38/1/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 426
 1198. Zarządzenie Nr 127/2021/GN z dnia 21 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 426
 1199. Protokół Nr 19/7/2021 z dnia 27 września 2021 r.
  Wyświetleń: 425
 1200. Uchwała Nr 15/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 425
 1201. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 424
 1202. Uchwała Nr 13/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 424
 1203. Sprawozdanie Nr 48/1/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 423
 1204. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 423
 1205. Uchwała Nr XLII/405/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 uchylająca uchwałę Nr XL/384/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 423
 1206. Zarządzenie Nr 193.1/2021/SK z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 423
 1207. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 uchylająca uchwałę Nr XL/384/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 422
 1208. Zarządzenie Nr 259.1/2021/SK z dnia 09 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 422
 1209. Zarządzenie Nr 310/2021/SK z dnia 30.12.2021 r.
  Wyświetleń: 422
 1210. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 418
 1211. Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 418
 1212. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 417
 1213. Sprawozdanie Nr 46/16/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 417
 1214. Protokół nr 34/12/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 416
 1215. Uchwała Nr XLIV/424/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 415
 1216. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.10.2021 r.
  Wyświetleń: 413
 1217. XLV sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 413
 1218. Zarządzenie Nr 221/2021/SK z dnia 06 października 2021 r.
  Wyświetleń: 413
 1219. Uchwała Nr XLIII/417/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-11-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 412
 1220. ZARZĄDZENIE NR 265/2021/OR BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 12 listopada 2021 roku
  Wyświetleń: 411
 1221. Zarządzenie Nr 234/2021/OR z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 409
 1222. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 408
 1223. Sprawozdanie Nr 31/3/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 408
 1224. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 408
 1225. Zarządzenie Nr 19/2022/SK z dnia 02 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 407
 1226. Zarządzenie Nr 217/2021/SK z dnia 04 października 2021 r.
  Wyświetleń: 407
 1227. Zarządzenie Nr 306/2021/SK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 407
 1228. Zarządzenie Nr 110/2021/GN z dnia 04 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 406
 1229. ZARZĄDZENIE Nr 185/2021/RZP BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25.08.2021 r.
  Wyświetleń: 406
 1230. Zarządzenie Nr 272/2021/SK z dnia 18 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 406
 1231. Ogłoszenie w sprawie opracowania projektu dokumentu pn.
  Wyświetleń: 404
 1232. Protokół Nr 46 z XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 404
 1233. Uchwała Nr XLIV/431/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Sandomierza.
  Wyświetleń: 404
 1234. Sprawozdanie Nr 37/9/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 403
 1235. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę Nr XIX/239/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  Wyświetleń: 403
 1236. Zarządzenie Nr 305/2021/SK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 403
 1237. Uchwała Nr XLI/399/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sandomierz lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
  Wyświetleń: 402
 1238. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 401
 1239. Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 401
 1240. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
  Wyświetleń: 401
 1241. Zarządzenie Nr 219/2021/SK z dnia 05 października 2021 r.
  Wyświetleń: 401
 1242. Zarządzenie Nr 26/2022/GN z dnia 16 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 401
 1243. Protokół Nr 20/8/2021 z dnia 07 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 400
 1244. Protokół Nr 44/14/2021 z dnia 09 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 400
 1245. Uchwała Nr XLI/404/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa L. i M. W.* na "bezczynność Burmistrza w sprawie wydanych zaświadczeń mających kluczowe znaczenie w sprawie legalizacji samowoli budowlanych"
  Wyświetleń: 400
 1246. 7. Interpelacja radnych: Andrzeja Bolewskiego i Piotra Chojnackiego z dnia 07 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 399
 1247. 9. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 05 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 399
 1248. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 399
 1249. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 399
 1250. Zarządzenie Nr 97/2022/CUW z dnia 17 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 399
 1251. 8. Interpelacja radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 398
 1252. Oświadczenie Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 397
 1253. Uchwała Nr 14/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 397
 1254. Zarządzenie Nr 210/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 397
 1255. Zarządzenie Nr 222/2021/SK z dnia 07 października 2021 r.
  Wyświetleń: 397
 1256. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 396
 1257. Protokół Nr 20/1/2022 z dni: 11.02.2022 r., 21.02.2022 r. i 10.03.2022 r.
  Wyświetleń: 396
 1258. Protokół Nr 32/10/2021 z dnia 05 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 396
 1259. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulic Różanej i Wojska Polskiego"
  Wyświetleń: 396
 1260. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 05 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 395
 1261. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 394
 1262. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2022
  Wyświetleń: 394
 1263. Uchwała Nr XLIII/416/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-11-2021 w sprawie wyrażenia woli przekazania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Województwu Świętokrzyskiemu
  Wyświetleń: 394
 1264. Uchwała Nr XLIV/430/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Miasta Sandomierza orazzwrotu kosztów podróży służbowych
  Wyświetleń: 394
 1265. Uchwała Nr XLV/433/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 394
 1266. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 394
 1267. 1. Zapytanie radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 23 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 393
 1268. Sprawozdanie Nr 26/1/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 392
 1269. Uchwały LV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 392
 1270. Oświadczenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 391
 1271. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2021 r.
  Wyświetleń: 389
 1272. Zarządzenie Nr 10/2022/CUW z dnia 24 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 389
 1273. Zarządzenie Nr 203/2021/SK z dnia 17 września 2021 r.
  Wyświetleń: 389
 1274. Zarządzenie Nr 205/2021/RZP z dnia 22 września 2021 r.
  Wyświetleń: 389
 1275. Sprawozdanie Nr 24/7/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 388
 1276. Zarządzenie Nr 299/2021/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 388
 1277. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.10.2021 r.
  Wyświetleń: 386
 1278. Uchwały LIV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 386
 1279. Zarządzenie Nr 24/2022/CUW z dnia 14 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 386
 1280. Zarządzenie Nr 16/2022/OR z dnia 31 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 385
 1281. Zarządzenie Nr 291/2021/OR z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 385
 1282. 6. Interpelacja radnej Ewy Gracz z dnia 02 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 384
 1283. Zarządzenie Nr 211/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 384
 1284. Zarządzenie Nr 276/2021/SK z dnia 26 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 384
 1285. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości
  Wyświetleń: 384
 1286. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Sandomierza
  Wyświetleń: 383
 1287. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 383
 1288. Zarządzenie Nr 220/2021/RZP z dnia 06 października 2021 r.
  Wyświetleń: 383
 1289. Zarządzenie Nr 235/2021/PSZ z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 383
 1290. Sprawozdanie Nr 29/1/2022 z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 381
 1291. Uchwała Nr XLVI/439/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 03-01-2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego
  Wyświetleń: 381
 1292. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 380
 1293. Sprawozdanie Nr 29/1/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 380
 1294. Sprawozdanie Nr 47/17/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 380
 1295. Uchwała Nr XLII/413/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie uchylenia uchwały nr IV/36/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych
  Wyświetleń: 380
 1296. Uchwała Nr XLIV/423/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu
  Wyświetleń: 379
 1297. Zarządzenie Nr 208/2021/SK z dnia 23 września 2021 r.
  Wyświetleń: 379
 1298. Protokół Nr 25/8/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 377
 1299. Sprawozdanie Nr 28/11/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 376
 1300. Protokół Nr 35/1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 375
 1301. Sprawozdanie Nr 36/9/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 375
 1302. Sprawozdanie Nr 45/15/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 375
 1303. Zarządzenie Nr 27/2022/NK z dnia 22 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 375
 1304. Protokół Nr 43 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 374
 1305. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 374
 1306. Sprawozdanie Nr 26/1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 374
 1307. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pani Z.W.*
  Wyświetleń: 374
 1308. Uchwała Nr XLIV/425/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2020/2021”
  Wyświetleń: 374
 1309. Zarządzenie Nr 14/2022/SK z dnia 27 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 374
 1310. Sandomierski Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 373
 1311. Wykonanie budżetu za IV kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 372
 1312. Sprawozdanie Nr 34/1/2022 z dnia 17 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 371
 1313. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana Z. P.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 371
 1314. 4. Interpelacja radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 02 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 370
 1315. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekow na terenie gminy Sandomierz"
  Wyświetleń: 369
 1316. Uchwała Nr XLI/403/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 369
 1317. Zarządzenie Nr 271/2021/SK z dnia 17 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 369
 1318. Protokół Nr 32/4/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 368
 1319. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 z dnia 10.03.2022
  Wyświetleń: 367
 1320. Protokół Nr 27/8/2021 z dnia 22 października 2021 r.
  Wyświetleń: 367
 1321. Zarządzenie Nr 228/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 367
 1322. Ogłoszenie o wyniku naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 366
 1323. Sprawozdanie Nr 36/8/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 366
 1324. Zarządzenie Nr 294/2021/SK z dnia 15 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 366
 1325. ZARZĄDZENIE NR 304/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 366
 1326. Informacja o wyniku naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 365
 1327. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sandomierz lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
  Wyświetleń: 365
 1328. Zarządzenie Nr 285/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 365
 1329. Protokół Nr 24/6/2021 z dnia 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 364
 1330. Uchwała Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 rok
  Wyświetleń: 363
 1331. Uchwała Nr XLV/438/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 363
 1332. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 października 2021 r.
  Wyświetleń: 362
 1333. Zarządzenie Nr 224/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 362
 1334. Karta informacyjna Nr NK/1/2022 z dnia 05 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 361
 1335. Oświadczenie Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 361
 1336. Sprawozdanie Nr 49/2/2022 z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 361
 1337. Uchwała Nr XLIV/420/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 361
 1338. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2021 r.
  Wyświetleń: 360
 1339. Uchwała Nr XLVII/457/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana Z.P.* na działania Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 360
 1340. Zarządzenie Nr 13/2022/SK z dnia 27 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 360
 1341. Protokół Nr 33/11/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 359
 1342. Zarządzenie Nr 7/2022/SK z dnia 10 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 359
 1343. Informacja o Rejestrze Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 358
 1344. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 358
 1345. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 358
 1346. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 358
 1347. Protokół Nr 35/8/2021 z dnia 08 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 357
 1348. Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód - wydanego w granicach Unii Europejskiej (za wyjątkiem Danii)
  Wyświetleń: 357
 1349. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.10.2021 r. sygn. SPN.III.747.20.2021
  Wyświetleń: 356
 1350. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 356
 1351. Sprawozdanie Nr 35/2/2022 z dnia 07 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 356
 1352. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 356
 1353. Uchwała Nr XLI/395/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 356
 1354. Zarządzenie Nr 212/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 355
 1355. Wykonanie budżetu za I kwartał 2022 roku
  Wyświetleń: 354
 1356. Zarządzenie Nr 273/2021/SK z dnia 18 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 354
 1357. 5. Interpelacja radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 02 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 353
 1358. Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2021 rok
  Wyświetleń: 353
 1359. Uchwała Nr XLVII/449/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2022
  Wyświetleń: 351
 1360. XLIV sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 350
 1361. Zarządzenie Nr 1/2022/SK z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 350
 1362. Sprawozdanie Nr 28/9/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 349
 1363. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 349
 1364. Zarządzenie Nr 268/2021/GN z dnia 16 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 349
 1365. Zarządzenie Nr 274/2021/SK z dnia 18 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 349
 1366. Protokół Nr 44 z XLIV sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 01 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 348
 1367. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu
  Wyświetleń: 348
 1368. Zarządzenie Nr 233/2021/OR z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 348
 1369. 3. Interpelacja radnych: Marka Strugały, Marcina Świerkuli, Krzysztofa Szatana i Mariusza Prezgota z dnia 17 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 347
 1370. Protokół Nr 37/3/2022 z dnia 07 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 346
 1371. Sprawozdanie Nr 27/2/2022 z dnia 08 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 346
 1372. Zarządzenie Nr 226/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 346
 1373. Zarządzenie Nr 9/2022/CUW z dnia 24 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 346
 1374. Sprawozdanie Nr 37/4/2022 z dnia 19 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 345
 1375. Zarządzenie Nr 211.1/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 345
 1376. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana Z.P.* z dnia 19 stycznia 2022 r. na działania Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 344
 1377. Uchwała Nr XLV/435/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 344
 1378. Zarządzenie Nr 270/2021/SK z dnia 16 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 343
 1379. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 342
 1380. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 342
 1381. Zarządzenie Nr 12/2022/SK z dnia 27 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 342
 1382. Zarządzenie Nr 289/2021/OR z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 342
 1383. 1. Interpelacja radnego Piotra Chojnackiego z dnia 4 stycznia 2022 roku
  Wyświetleń: 341
 1384. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 341
 1385. Uchwała Nr XLIV/419/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 341
 1386. ZARZĄDZENIE NR 300/2021/AWiK BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 27 grudnia 2021 r
  Wyświetleń: 341
 1387. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej
  Wyświetleń: 340
 1388. Protokół Nr 45 z XLV sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 22 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 340
 1389. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 340
 1390. Uchwała Nr XLVII/454/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 340
 1391. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 340
 1392. Zarządzenie Nr 302/2021/SK z dnia 27 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 339
 1393. Zarządzenie Nr 8/2022/SK z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 339
 1394. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 9 Listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 338
 1395. Zarządzenie Nr 22/2022/NK z dnia 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 338
 1396. ZARZĄDZENIE NR 297/2021/SK BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 17 grudnia 2021r
  Wyświetleń: 338
 1397. Sprawozdanie Nr 51/4/2022 z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 337
 1398. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2021 r.
  Wyświetleń: 337
 1399. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 337
 1400. Zarządzenie Nr 241/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 337
 1401. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 336
 1402. Zarządzenie Nr 215/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 336
 1403. Zarządzenie Nr 254/2021/RZP z dnia 03 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 336
 1404. Zawiadomienie o XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 3 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 336
 1405. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem 50-lecia Krzemienia Pasiastego w biżuterii
  Wyświetleń: 335
 1406. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 334
 1407. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 334
 1408. Uchwała Nr XLIV/427/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 334
 1409. Uchwała Nr XLVII/455/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych i doraźnych Rady Miasta Sandomierza za 2021 rok
  Wyświetleń: 334
 1410. Uchwała Nr XLVII/456/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2022 rok
  Wyświetleń: 334
 1411. 14. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 21 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 333
 1412. Zarządzenie Nr 35/2022/PŚZ z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 333
 1413. Sprawozdanie Nr 27/2/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 332
 1414. Sprawozdanie Nr 50/3/2022 z dnia 15 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 332
 1415. L sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 331
 1416. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06.10.2021 r.
  Wyświetleń: 331
 1417. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat.
  Wyświetleń: 331
 1418. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.
  Wyświetleń: 331
 1419. Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód - wydanego w państwach spoza Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 331
 1420. Zarządzenie Nr 240/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 331
 1421. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 330
 1422. 2. Interpelacja radnego Jacka Dybusa z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 329
 1423. Sprawozdanie Nr 30/2/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 329
 1424. Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 329
 1425. XLVII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 329
 1426. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 13-05-2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 328
 1427. Zarządzenie Nr 308/2021/SK z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 328
 1428. Sprawozdanie Nr 25/7/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 327
 1429. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 327
 1430. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 327
 1431. Uchwała Nr XLV/437/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana R. L.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 327
 1432. Zarządzenie Nr 216/2021/SK z dnia 01 października 2021 r.
  Wyświetleń: 327
 1433. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 326
 1434. Sprawozdanie Nr 40/3/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 326
 1435. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 03.01.2022 r.
  Wyświetleń: 324
 1436. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza w dniu 13 grudnia 2021 - wideokonferencja
  Wyświetleń: 324
 1437. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 324
 1438. Zarządzenie Nr 290/2021/SK z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 324
 1439. 10. Interpelacja radnej Ewy Gracz z dnia 15 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 323
 1440. Protokół Nr 31/9/2021 z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 323
 1441. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 323
 1442. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 323
 1443. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dot. sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 322
 1444. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 322
 1445. Sandomierskie Centrum Kultury
  Wyświetleń: 322
 1446. Sprawozdanie Nr 32/4/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 322
 1447. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 322
 1448. Uchwała Nr XLIV/426/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia z Powiatem Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 321
 1449. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Sandomierz na rok 2022
  Wyświetleń: 320
 1450. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 320
 1451. Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 319
 1452. 32. Interpelacja radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 19 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 318
 1453. Sprawozdanie Nr 39/3/2022 z dnia 28 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 318
 1454. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.
  Wyświetleń: 318
 1455. 11. Interpelacja radnego Sylwestra Łatki z dnia 16 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 317
 1456. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 8 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 317
 1457. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 317
 1458. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 316
 1459. Sprawozdanie Nr 33/5/2022 z dnia 15 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 316
 1460. Uchwała Nr XLVIII/471/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Sandomierz na rok 2022
  Wyświetleń: 316
 1461. Karta informacyjna Nr NK/2/2022 z dnia 23 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 315
 1462. Zarządzenie Nr 49/2022/CUW z dnia 16 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 315
 1463. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 314
 1464. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2021 r.
  Wyświetleń: 314
 1465. Zarządzenie nr 293/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 314
 1466. Protokół Nr 47 z XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 313
 1467. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu, ul. Błonie 55 za rok 2021
  Wyświetleń: 313
 1468. Zarządzenie Nr 18/2022/GN z dnia 01 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 313
 1469. Zarządzenie Nr 245/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 313
 1470. Zarządzenie Nr 307/2021/SK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 313
 1471. Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu
  Wyświetleń: 312
 1472. PGW Wody Polskie - Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 312
 1473. Sprawozdanie Nr 39/2/2022 z dnia 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 312
 1474. Sprawozdanie Nr 41/4/2022 z dnia 28 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 312
 1475. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu, ul. Słowackiego 15 za rok 2021
  Wyświetleń: 312
 1476. Uchwała Nr XLVII/452/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
  Wyświetleń: 312
 1477. Zarządzenie Nr 11/22/2022/SK z dnia 24 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 312
 1478. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza znak: UA.6733.10.2021.MSZ z dnia 07.12.2021 r.
  Wyświetleń: 311
 1479. Zarządzenie Nr 218/2021/GN z dnia 04 października 2021 r.
  Wyświetleń: 311
 1480. Zarządzenie Nr 279/2021/OR z dnia 03 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 311
 1481. Uchwała Nr LII/505/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 310
 1482. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 310
 1483. Zarządzenie Nr 34/2022/NK z dnia 28 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 310
 1484. Zarządzenie Nr 225/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 309
 1485. Zarządzenie Nr 37/2022/CUW z dnia 02 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 309
 1486. Zarządzenie Nr 251/2021/SK z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 308
 1487. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2021
  Wyświetleń: 307
 1488. Zarządzenie Nr 20/2022/RZP z dnia 09 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 307
 1489. Ogłoszenie Burmistrz Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 306
 1490. Zarządzenie Nr 292/2021/SK z dnia 14 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 306
 1491. Protokół Nr 38/4/2022 z dnia 02 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 305
 1492. Uchwała Rady Miasta Sandomierza w sprawie zmiany uchwały Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego
  Wyświetleń: 305
 1493. Zarządzenie Nr 17/2022/GN z dnia 01 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 305
 1494. Obwieszczenie Burmistrza MIasta Sandomierza z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 304
 1495. Zarządzenie Nr 287/2021/NK z dnia 09 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 304
 1496. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
  Wyświetleń: 303
 1497. Zarządzenie Nr 15/2022/SK z dnia 28 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 303
 1498. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Sandomierz w roku 2021
  Wyświetleń: 302
 1499. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 302
 1500. Zarządzenie Nr 242/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 301
 1501. Zarządzenie Nr 249.1/2021/SK z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 301
 1502. 12. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 21 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 300
 1503. Sprawozdanie Nr 32/4/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 300
 1504. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 300
 1505. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie
  Wyświetleń: 299
 1506. Zarządzenie Nr 214/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 299
 1507. Zarządzenie Nr 276/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 299
 1508. Informacja o wynikach naboru na trzy wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 298
 1509. Zarządzenie Nr 246/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 298
 1510. Zarządzenie Nr 277/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 298
 1511. 13. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 21 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 297
 1512. LII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 297
 1513. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 297
 1514. Uzyskanie pozwolenia na wycięcie drzew/krzewów
  Wyświetleń: 297
 1515. Zarządzenie Nr 244/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 297
 1516. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 296
 1517. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 r.
  Wyświetleń: 296
 1518. Uchwała Nr XLIII/418/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-11-2021 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
  Wyświetleń: 296
 1519. Protokół Nr 27/10/2021 z dnia 26 października 2021 r.
  Wyświetleń: 295
 1520. Informacja dotycząca decyzji Starosty Sandomierskiego z dnia 18 października 2021 r. znak: GN.6827.1.2019
  Wyświetleń: 294
 1521. Zarządzenie Nr 257/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 8 listopada 2021 roku
  Wyświetleń: 294
 1522. Zarządzenie Nr 63/2022/SK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 294
 1523. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 293
 1524. Zarządzenie Nr 6/2022/AWiK z dnia 10 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 293
 1525. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 291
 1526. Zarządzenie Nr 213/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 291
 1527. Zarządzenie Nr 236/2021/RZP z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 291
 1528. Akty prawne
  Wyświetleń: 290
 1529. Sprawozdanie Nr 38/5/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 290
 1530. Zarządzenie Nr 232/2021/SK z dnia 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 290
 1531. Zarządzenie Nr 239/2021/OZKOC z dnia 25 października 2021 r.
  Wyświetleń: 290
 1532. Zarządzenie Nr 26/2022/SK z dnia 22 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 290
 1533. Oświadczenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu
  Wyświetleń: 289
 1534. Projekty uchwał Rady Miasta
  Wyświetleń: 289
 1535. Uchwała Nr                      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 289
 1536. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 288
 1537. Oświadczenie Sekretarza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 288
 1538. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 288
 1539. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 288
 1540. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r.w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
  Wyświetleń: 288
 1541. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/393/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 287
 1542. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 09 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 286
 1543. PGW Wody Polskie - Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 286
 1544. Sprawozdanie Nr 28/3/2022 z dnia 01 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 286
 1545. Uchwała Nr L/486/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 286
 1546. Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Cyfrowa szkoła" nr RPSW.08.03.03-26-0018/19
  Wyświetleń: 286
 1547. Zarządzenie nr 298/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 286
 1548. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 285
 1549. Uchwała Nr XLVII/453/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie wyrażenia zgody na założenie przez Gminę Sandomierz wspólnie z Miastem Tarnobrzeg, Gminą i Miastem Nisko oraz Gminą Stalowa Wola stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą "Stowarzyszenie Czwórmiasto"
  Wyświetleń: 285
 1550. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  Wyświetleń: 285
 1551. Zarządzenie Nr 243/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 285
 1552. 16. Interpelacja radnej Ewy Gracz z dnia 25 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 284
 1553. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 284
 1554. Uchwała Nr 29/2022 Regionalnej Izby Obrachunekowej z dnia 20 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 284
 1555. Zarządzenie Nr 295/2021/SK z dnia 15 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 284
 1556. Sprawozdanie Nr 33/5/2022 z dnia 15 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 283
 1557. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 03.11.2021 r.
  Wyświetleń: 282
 1558. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 282
 1559. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 281
 1560. Zarządzenie Nr 252/2021/SSZ z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 281
 1561. 15. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 08 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 280
 1562. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza w dniach 22-30 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 280
 1563. Oświadczenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu.
  Wyświetleń: 280
 1564. Uchwała Nr LII/504/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat.
  Wyświetleń: 280
 1565. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 280
 1566. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 03 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 279
 1567. XLVIII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 278
 1568. Zarządzenie Nr 229/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 278
 1569. Zarządzenie Nr 248/2021/RZP z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 278
 1570. 31. Interpelacja radnego Janusza Pońskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 277
 1571. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 277
 1572. Karta informacyjna dla Projektu zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 277
 1573. Zarządzenie Nr 267/2021/SK z dnia 15 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 277
 1574. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 09 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 276
 1575. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 276
 1576. Sprawozdanie Nr 34/6/2022 z dnia 25 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 276
 1577. Sprawozdanie Nr 38/2/2022 z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 276
 1578. Sprawozdanie Nr 41/5/2022 z dnia 10 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 276
 1579. Sprawozdanie Nr 52/5/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 276
 1580. Wniosek o świadczenie pieniężne
  Wyświetleń: 276
 1581. Zarządzenie Nr 231/2021/SK z dnia 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 276
 1582. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchylenia uchwały nr IV/36/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenia zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych
  Wyświetleń: 275
 1583. Uchwała Nr RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 275
 1584. Zarządzenie Nr 286/2021/NK z dnia 08 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 275
 1585. PGW Wody Polskie - Obwieszczenie z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 274
 1586. Wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie nowego/modernizacja istniejącego urządzenia infrastruktury technicznej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sandomierz poza pasem drogowym
  Wyświetleń: 274
 1587. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 273
 1588. PGW Wody Polskie - informacja z dnia 29.11.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 273
 1589. Uchwała Nr L/480/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 273
 1590. 21. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 272
 1591. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dot. sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 272
 1592. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat.
  Wyświetleń: 272
 1593. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 271
 1594. Podatki i opłaty w 2023 roku
  Wyświetleń: 270
 1595. Uchwała Nr XLIV/421/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 270
 1596. Zarządzenie Nr 253/2021/SM z dnia 03 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 270
 1597. ZARZĄDZENIE Nr 258/2021/RZP BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 09.11.2021 roku
  Wyświetleń: 270
 1598. 20. Interpelacja radnego Mariusza Prezgota z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 269
 1599. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 269
 1600. PGW Wody Polskie - Zawiadomienie z dnia 10 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 269
 1601. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 269
 1602. Projekty uchwał na LV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 269
 1603. Protokół Nr 49 z XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 15 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 269
 1604. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 269
 1605. Uchwała Nr L/488/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie powołania Kapituły Honorowej ds. opiniowania wniosków w przedmiocie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza”
  Wyświetleń: 269
 1606. Uchwała Nr XLVIII/477/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana Z.P.* z dnia 19 stycznia 2022 r. na działania Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 269
 1607. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 268
 1608. Oświadczenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
  Wyświetleń: 268
 1609. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 268
 1610. Protokół Nr 22/3/2022 z dnia 02 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 268
 1611. Uchwała Nr XLVII/447/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu
  Wyświetleń: 268
 1612. Zarządzenie Nr 62/2022/SK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 268
 1613. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 02.02.2022 r.
  Wyświetleń: 267
 1614. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 267
 1615. Sprawozdanie nr 53/6/2022 z dnia 24 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 267
 1616. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 267
 1617. 17. Interpelacja radnej Ewy Gracz z dnia 25 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 266
 1618. Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3/2002 z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 266
 1619. Uchwała Nr XLV/432/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 266
 1620. Uchwała Nr XLV/434/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 266
 1621. Sprawozdanie Nr 28/3/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 265
 1622. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 265
 1623. Uchwała Nr XLIV/422/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie udziału Gminy Sandomierz jako współorganizatora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 265
 1624. PGW Wody Polskie - Zlewnia w Sandomierzu - Obwieszczenie i Informacja z dnia 15 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 264
 1625. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 264
 1626. Zarządzenie Nr 71/2022/SK z dnia 12 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 264
 1627. Zarządzenie Nr 73/2022/SK z dnia 12 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 264
 1628. LI sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 263
 1629. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 263
 1630. Ogłoszenie Starosty Sandomierskiego z dnia 29.10.2021 r. sygn. GN.6827.2.2021
  Wyświetleń: 262
 1631. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 262
 1632. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego że dla nieruchomości / budynku został nadany numer porządkowy
  Wyświetleń: 262
 1633. Formularz zapotrzebowania na węgiel on-line.
  Wyświetleń: 261
 1634. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 261
 1635. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 260
 1636. Uchwała Nr XLVII/451/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 260
 1637. 28. Interpelacja radnych: Marcina Świerkuli, Marka Strugały i Mariusza Prezgota z dnia 22 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 259
 1638. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 259
 1639. Protokół Nr 21/2/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 259
 1640. Zarządzenie Nr 237/2021/SK z dnia 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 258
 1641. Zarządzenie Nr 249/2021/SK z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 258
 1642. Zarządzenie Nr 260/2021/SK z dnia 09 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 258
 1643. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 257
 1644. Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 05 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 257
 1645. Oświadczenie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 257
 1646. Oświadczenie Kierownika zakładu - Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy w Sandomierzu
  Wyświetleń: 257
 1647. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 257
 1648. Sprawozdanie Nr 29/4/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 256
 1649. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie powołania Kapituły Honorowej ds. opiniowania wniosków w przedmiocie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza”
  Wyświetleń: 256
 1650. Komunikat Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 255
 1651. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 255
 1652. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 255
 1653. Pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 255
 1654. 18. Interpelacja radnych: Marka Strugały i Marcina Świerkuli z dnia 02 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 254
 1655. Oświadczenie Zastępcy Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 254
 1656. PGW Wody Polskie - Zlewnia w Sandomierzu - Obwieszczenie i Informacja z dnia 12 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 254
 1657. Uchwała Nr XLII/415/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 zmieniająca uchwałę Nr XL/387/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  Wyświetleń: 253
 1658. Uchwała Nr XLVIII/458/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim
  Wyświetleń: 253
 1659. Zarządzenie Nr 259/2021/SK z dnia 09 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 253
 1660. Uchwała Nr XLVII/441/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 252
 1661. Uchwała Nr XLVII/450/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 252
 1662. Protokół Nr 40/6/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 251
 1663. Sprawozdanie Nr 35/7/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 251
 1664. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 251
 1665. Uchwała Nr L/485/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 251
 1666. ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 251
 1667. 27. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 30 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 249
 1668. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 249
 1669. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zasad wydzierżawiania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz będących we władaniu Gminy Sandomierz na okres dłuższy niż 3 lata
  Wyświetleń: 249
 1670. Uchwała Nr XLVIII/474/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzinyza 2021 r.
  Wyświetleń: 249
 1671. Zarządzenie Nr 301/2021/SK z dnia 27 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 249
 1672. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 248
 1673. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych i doraźnych Rady Miasta Sandomierza za 2021 rok
  Wyświetleń: 248
 1674. Zarządzenie Nr 61/2022/SK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 248
 1675. 19. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 247
 1676. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu za rok 2021
  Wyświetleń: 247
 1677. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 247
 1678. Uchwała Nr LII/503/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
  Wyświetleń: 247
 1679. Uchwały Rady Miasta VIII kadencji
  Wyświetleń: 247
 1680. Oświadczenie Skarbnika Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 246
 1681. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 246
 1682. Uchwała Nr XLVII/445/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie zasad wydzierżawiania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz będących we władaniu Gminy Sandomierz na okres dłuższy niż 3 lata
  Wyświetleń: 246
 1683. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 245
 1684. Zarządzenie Nr 269/2021/SK z dnia 16 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 245
 1685. Zarządzenie Nr 60/2022/SK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 245
 1686. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 244
 1687. Posiedzenie wspólne
  Wyświetleń: 244
 1688. Uchwała Nr LII/502/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 244
 1689. Zarządzenie Nr 72/2022/SK z dnia 12 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 244
 1690. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
  Wyświetleń: 243
 1691. Uchwała Nr xlviii/469/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu, ul. Słowackiego 15 za rok 2021
  Wyświetleń: 243
 1692. Uchwała Nr XLVIII/472/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2021 r.
  Wyświetleń: 243
 1693. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 242
 1694. Protokół Nr 48 z XLVIII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 02 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 242
 1695. Protokół Nr 39/5/2022 z dnia 07 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 241
 1696. Uchwała Nr L/484/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 241
 1697. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dot. sporządzenia wykazu w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 240
 1698. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 240
 1699. Zarządzenie Nr 87/2021/NK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 240
 1700. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dot. sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 239
 1701. Sprawozdanie Nr 42/5/2022 z dnia 23 maja 2022r.
  Wyświetleń: 239
 1702. Zarządzenie Nr 23/2022/GN z dnia 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 239
 1703. Zarządzenie Nr 284/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 239
 1704. Zarządzenie Nr 52/2022/OR z dnia 17 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 239
 1705. Zarządzenie Nr 83/2022/RZP z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 239
 1706. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 238
 1707. Uchwała Nr LI/499/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Kominki i Piece" oraz Cechu Zdunów Polskich i przekazania ich według właściwości
  Wyświetleń: 238
 1708. Uchwała Nr LII/500/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 238
 1709. Uchwała Nr XLVIII/470/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu, ul. Błonie 55 za rok 2021
  Wyświetleń: 238
 1710. Zarządzenie Nr 66/2022/GN z dnia 04 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 238
 1711. Oświadczenie Kierownika Referatu Opłat, Podatków i Windykacji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 237
 1712. Uchwała Nr LII/501/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 237
 1713. Zarządzenie Nr 124/2022/SK z dnia 13 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 237
 1714. Zarządzenie Nr 255/2021/CUW z dnia 06 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 237
 1715. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 237
 1716. 33. Interpelacja radnych: Kazimiery Bednarskiej i Andrzeja Bolewskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 236
 1717. Uchwała Nr XLVIII/464/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2022
  Wyświetleń: 236
 1718. Zarządzenie Nr 283/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 236
 1719. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 235
 1720. PGW Wody Polskie - informacja i obwieszczenie z dnia 11 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 235
 1721. Zarządzenie Nr 65/2022/OR z dnia 04 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 235
 1722. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 234
 1723. Rekrutacja dodatkowa do projektu "Cyfrowa Szkoła"
  Wyświetleń: 234
 1724. Uchwała Nr XLVII/446/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem 50-lecia Krzemienia Pasiastego w biżuterii
  Wyświetleń: 234
 1725. Zarządzenie Nr 264/2021/SK z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 234
 1726. Zarządzenie Nr 288/2021/SK z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 234
 1727. Zarządzenie Nr 3/2022/SK z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 234
 1728. Oświadczenie Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 233
 1729. PGW Wody Polskie - Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 233
 1730. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza - wideokonferencja
  Wyświetleń: 233
 1731. Sprawozdanie Nr 36/3/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 233
 1732. Uchwała Nr XLVII/442/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 233
 1733. Zarządzenie Nr 46.1/2022/SK z dnia 09 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 233
 1734. Zarządzenie Nr 56/2022/SK z dnia 24 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 233
 1735. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 232
 1736. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 232
 1737. Zarządzenie Nr 266/2021/SK z dnia 12 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 232
 1738. Oświadczenie Kierownika Świetlicy Środowiskowej i Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu
  Wyświetleń: 231
 1739. Terminarz posiedzeń komisji w formie wideokonferencji
  Wyświetleń: 231
 1740. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 230
 1741. Zarządzenie Nr 25/2022/SK z dnia 14 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 230
 1742. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 229
 1743. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 229
 1744. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 229
 1745. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2022 rok
  Wyświetleń: 229
 1746. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 229
 1747. Zarządzenie Nr 54/2022/SK z dnia 18 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 229
 1748. Sprawozdanie Nr 40/4/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 228
 1749. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pani Z. W. * z dnia 29. 03. 2022 r. i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 228
 1750. 23. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 15 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 227
 1751. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 227
 1752. Zarządzenie Nr 4/2022/SK z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 227
 1753. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 226
 1754. Uchwała Nr L/482/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie
  Wyświetleń: 225
 1755. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 224
 1756. Zarządzenie Nr 263/2021/SK z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 224
 1757. Zarządzenie Nr 278/2021/SK z dnia 02 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 224
 1758. Zarządzenie Nr 75/2022/RZP z dnia 21 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 224
 1759. 29. Interpelacja radnego Jacka Dybusa z dnia 25 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 223
 1760. Sprawozdanie Nr 33/5/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 223
 1761. Uchwała Nr XLVIII/459/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 223
 1762. Zarządzenie Nr 275/2021/PŚZ z dnia 18 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 223
 1763. Zarządzenie Nr 281/2021/SK z dnia 03 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 223
 1764. Oświadczenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 222
 1765. Sprawozdanie Nr 54/7/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 222
 1766. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 222
 1767. Uchwała Nr XLIX/478/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15-03-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 222
 1768. Zarządzenie Nr 284/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 222
 1769. Zarządzenie Nr 31/2022/SK z dnia 25 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 222
 1770. Zarządzenie Nr 55/2022/KPSiT z dnia 18 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 222
 1771. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 221
 1772. Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 221
 1773. Uchwała Nr XLVIII/473/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021 r.
  Wyświetleń: 221
 1774. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dot. sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 220
 1775. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 220
 1776. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 220
 1777. Zarządzenie Nr 36/2022/RTI z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 220
 1778. Zarządzenie Nr 48/2022/RZP z dnia 11 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 220
 1779. Zarządzenie Nr 50/2022/CUW z dnia 16 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 220
 1780. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 219
 1781. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 219
 1782. Uchwała Nr L/481/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 219
 1783. Uchwała Nr XLVIII/476/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/393/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 219
 1784. Zarządzenie Nr 238/2021/Or z dnia 25 października 2021 r.
  Wyświetleń: 219
 1785. Zarządzenie Nr 280/2021/SK z dnia 03 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 219
 1786. Zarządzenie Nr 282/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 219
 1787. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2022
  Wyświetleń: 218
 1788. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia z Powiatem Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 218
 1789. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu i Żłobka przy Przedszkolu Nr 5
  Wyświetleń: 217
 1790. Oświadczenie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu za rok 2021
  Wyświetleń: 217
 1791. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnai 2022 r.
  Wyświetleń: 216
 1792. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXXII/343/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24.02.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2021  rok
  Wyświetleń: 216
 1793. Zarządzenie Nr 59/2022/NK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 216
 1794. Zarządzenie Nr 64/2022/SK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 216
 1795. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 215
 1796. Informacja o planowanym zgromadzeniu
  Wyświetleń: 214
 1797. Oświadczenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
  Wyświetleń: 214
 1798. 47. Interpelacja radnego Jacka Dybusa z dnia 24 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 213
 1799. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 213
 1800. Sprawozdanie Nr 34/6/2022 z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 213
 1801. Uchwała Nr LI/494/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 213
 1802. LIII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 212
 1803. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 5 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 212
 1804. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 212
 1805. 46. Interpelacja radnego Jacka Dybusa z dnia 27 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 211
 1806. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.06.2022 r.
  Wyświetleń: 211
 1807. Karta informacyjna Nr NK/28/2022 z dnia 4 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 210
 1808. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 210
 1809. Protokół Nr 50 z L sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 30 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 210
 1810. Zarządzenie Nr 28/2022/PŚZ z dnia 23 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 210
 1811. Decyzja Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 29 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 209
 1812. Oświadczenie Starszego referenta w sekcji świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 209
 1813. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 209
 1814. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Maista Sandomierza
  Wyświetleń: 209
 1815. Uchwała Nr L/487/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Chwałki I” w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nrXVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 209
 1816. Zarządzenie Nr 93/2022/SK z dnia 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 209
 1817. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 209
 1818. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 208
 1819. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 208
 1820. Zarządzenie Nr 262/2021/SK z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 208
 1821. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 z dnia 17.05.2022
  Wyświetleń: 207
 1822. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 207
 1823. Zarządzenie Nr 21/2022/SK z dnia 09 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 207
 1824. Zarządzenie Nr 58.1/2022/SK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 207
 1825. 38. Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 206
 1826. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 206
 1827. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 206
 1828. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 206
 1829. Zarządzenie Nr 67/2022/RZP z dnia 06 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 206
 1830. 24. Interpelacja radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 28 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 205
 1831. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza o I przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 205
 1832. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2042
  Wyświetleń: 205
 1833. Uchwała Nr XLIX/479/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15-03-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.
  Wyświetleń: 205
 1834. Zarządzenie Nr 247/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 205
 1835. 22. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 204
 1836. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
  Wyświetleń: 204
 1837. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 204
 1838. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 203
 1839. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2021 rok
  Wyświetleń: 203
 1840. Uchwała Nr LIII/510/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-06-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 203
 1841. Zarządzenie Nr 123/2022/SK z dnia 13 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 203
 1842. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 202
 1843. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Kominki i Piece" oraz Cechu Zdunów Polskich i przekazania ich według właściwości
  Wyświetleń: 202
 1844. Uchwała Nr L/483/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie udzielania pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy oraz określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
  Wyświetleń: 202
 1845. Zarządzenie Nr 51/2022/OR z dnia 16 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 202
 1846. Zarządzenie Nr 90/2022/NK z dnia 11 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 202
 1847. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 201
 1848. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 201
 1849. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 201
 1850. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 201
 1851. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 200
 1852. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielania pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy oraz określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
  Wyświetleń: 200
 1853. Karta informacyjna Nr NK/29/2022 z dnia 19 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 199
 1854. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 198
 1855. Powiadomienia wysyłane z Urzędu w formie sms, e-mail o terminie płatności zobowiązań podatkowych.
  Wyświetleń: 198
 1856. Uchwały LVI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 198
 1857. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 197
 1858. Protokół Nr 51 z LI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 27 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 197
 1859. Zarządzenie Nr 47/2022/PŚZ z dnia 09 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 197
 1860. Zarządzenie Nr 57/2022/RZP z dnia 30 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 197
 1861. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 196
 1862. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazw miejscowości w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 196
 1863. 42. Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 10 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 195
 1864. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 195
 1865. Uchwała Nr LIII/509/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-06-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 195
 1866. Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli PGW - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 194
 1867. PGW Wody Polskie - informacja z dnia 11 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 194
 1868. PGW Wody Polskie - informacja z dnia 11 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 193
 1869. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 192
 1870. Oświadczenie Kierownika sekcji pomocy społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 192
 1871. Zarządzenie Nr 43/2022/POIN z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 192
 1872. Zarządzenie Nr 95/2022/SK z dnia 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 192
 1873. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 191
 1874. Sprawozdanie Nr 36/8/2022 z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 191
 1875. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a Gminą Sandomierz
  Wyświetleń: 191
 1876. Zarządzenie Nr 124.2/2022/SK z dnia 13 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 191
 1877. 63.Interpelacja radnego Janusza Pońskiego z dnia 16.08.2022 r.
  Wyświetleń: 190
 1878. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 13 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 190
 1879. Oświadczenie Administratora Koordynującego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 190
 1880. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.
  Wyświetleń: 190
 1881. 26. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 30 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 189
 1882. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 189
 1883. Zarządzenie Nr 116/2022/SK z dnia 06 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 189
 1884. Zarządzenie Nr 85/2022/SK z dnia 29 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 189
 1885. 25. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 30 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 188
 1886. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 2 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 188
 1887. Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 06.05.2022r
  Wyświetleń: 188
 1888. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 188
 1889. Uchwała Nr XLVIII/465/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 188
 1890. Zarządzenie Nr 125.1/2022/SK z dnia 21 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 188
 1891. Zarządzenie Nr 29/2022/SK z dnia 24 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 188
 1892. LIV sesja Rady Miasta Sandomierza VIII Kadencji
  Wyświetleń: 187
 1893. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Chwałki I” w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nrXVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 187
 1894. Uchwała Nr LIII/507/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-06-2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2021 rok
  Wyświetleń: 187
 1895. XLIX Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 187
 1896. Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji
  Wyświetleń: 186
 1897. Projekty uchwał na LVI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 186
 1898. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dot. sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 185
 1899. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 185
 1900. Karta informacyjna Nr NK/26/2022 z dnia 4 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 185
 1901. Sprawozdanie Nr 29/4/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 185
 1902. Awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 184
 1903. Karta informacyjna Nr NK/5/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 184
 1904. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Uchwały NR XV/180/2019 Rady Miasta Sandomierza w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz.
  Wyświetleń: 184
 1905. Zarządzenie Nr 101/2022/SK z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 184
 1906. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 183
 1907. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 183
 1908. Uchwała Nr XLVIII/468/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2021
  Wyświetleń: 183
 1909. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 182
 1910. Zarządzenie Nr 53/2022/RZP z dnia 18 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 182
 1911. 41. Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 181
 1912. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 6 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 181
 1913. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 181
 1914. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 181
 1915. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 181
 1916. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 181
 1917. Uchwała Nr LIII/511/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-06-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2042
  Wyświetleń: 181
 1918. Uchwała Nr XLVIII/463/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.
  Wyświetleń: 181
 1919. Zarządzenie Nr 127/2022/RZP z dnia 29 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 181
 1920. Zarządzenie Nr 91/2022/SK z dnia 12 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 181
 1921. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 z dnia 04.08.2022
  Wyświetleń: 180
 1922. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2022
  Wyświetleń: 180
 1923. Uchwała Nr LIII/506/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-06-2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 180
 1924. Uchwała Nr XLVIII/466/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazw miejscowości w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 180
 1925. Uchwała Nr XLVIII/467/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2022-2023 z perspektywą na lata 2024-2027.
  Wyświetleń: 180
 1926. Projekty uchwał na LVII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 179
 1927. Uchwała Nr LI/497/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 r.
  Wyświetleń: 179
 1928. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2022-2023 z perspektywą na lata 2024-2027.
  Wyświetleń: 178
 1929. Zarządzenie Nr 78/2022/SK z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 178
 1930. 51. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 25 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 177
 1931. 52. Interpelacja radnych Andrzeja Bolewskiego i Piotra Chojnackiego z dnia 7 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 177
 1932. PGW Wody Polskie - informacja z dnia 08 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 177
 1933. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2021
  Wyświetleń: 177
 1934. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
  Wyświetleń: 177
 1935. Uchwała Nr XLVIII/461/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 177
 1936. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2023 rok
  Wyświetleń: 177
 1937. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 176
 1938. 39. Interpelacja radnych: Tomasza Malinowskiego i Jerzego Żyły z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 175
 1939. 48. Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 29 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 175
 1940. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 3 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 175
 1941. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 175
 1942. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 175
 1943. Wykonanie budżetu za II kwartał 2022 roku
  Wyświetleń: 175
 1944. Zarządzenie Nr 119/2022/SK z dnia 07 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 175
 1945. Zarządzenie Nr 45/2022/SK z dnia 07 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 175
 1946. Zarządzenie Nr 86/2022/SK z dnia 06 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 175
 1947. Zarządzenie Nr 92/2022/SK z dnia 13 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 175
 1948. Ponowne [2] wyłożenie do publicznego wglądu
  Wyświetleń: 174
 1949. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 174
 1950. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
  Wyświetleń: 174
 1951. Uchwała Nr LIII/508/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-06-2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
  Wyświetleń: 174
 1952. Uchwała Nr XLVIII/460/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 174
 1953. Zarządzenie Nr 84/2022/SK z dnia 29 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 174
 1954. Zarządzenie Nr 87/2022/SK z dnia 06 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 174
 1955. Zarządzenie Nr 99/2022/SK z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 174
 1956. Protokół Nr 52 z LII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 25 maja 2022r.
  Wyświetleń: 173
 1957. Zarządzenie Nr 100/2022/GN z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 173
 1958. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich
  Wyświetleń: 172
 1959. Sprawozdanie Nr 37/9/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 172
 1960. Karta informacyjna Nr NK/4/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 171
 1961. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 171
 1962. Zarządzenie Nr 124.1/2022/SK z dnia 13 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 171
 1963. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dot. sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 170
 1964. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 170
 1965. Karta informacyjna Nr NK/32/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 170
 1966. LV sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 170
 1967. Zarządzenie Nr 129/2022/OR z dnia 29 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 170
 1968. Zarządzenie Nr 88/2022/SK z dnia 10 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 170
 1969. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 2 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 169
 1970. Posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
  Wyświetleń: 169
 1971. Uchwała Nr XLVII/440/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 169
 1972. Zarządzenie Nr 120/2022/SK z dnia 07 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 169
 1973. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 168
 1974. Sprawozdanie Nr 42/6/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 168
 1975. Zarzadzenie nr 157/2022/RZP z dnia 5 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 168
 1976. Zarządzenie Nr 156/2022/SK z dnia 3 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 168
 1977. Zarządzenie Nr 46/2022/SK z dnia 09 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 168
 1978. 45. Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 15 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 167
 1979. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dot. sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 167
 1980. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 167
 1981. Uchwała Nr LI/498/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pani Z. W. * z dnia 29. 03. 2022 r. i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 167
 1982. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 z dnia 21.06.2022
  Wyświetleń: 166
 1983. Uchwała Nr LI/493/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 166
 1984. Zarządzenie Nr 107/2022/CUW z dnia 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 166
 1985. Zarządzenie Nr 172/2022/NK z dnia 26 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 166
 1986. Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18 października 2022 r.
  Wyświetleń: 166
 1987. Preferencyjny zakup węgla w Sandomierzu
  Wyświetleń: 165
 1988. Karta informacyjna Nr NK/27/2022 z dnia 4 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 164
 1989. Uchwała Nr LI/492/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a Gminą Sandomierz
  Wyświetleń: 164
 1990. Wykonanie budżetu za IV kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 164
 1991. Zarządzenie Nr 108/2022/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 164
 1992. 60. Interpelacja radnego A. Bolewskiego z dnia 3 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 163
 1993. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dot. sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 163
 1994. Karta informacyjna Nr NK/31/2022 z dnia 5 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 163
 1995. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 163
 1996. Zarządzenie Nr 40/2022/SK z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 163
 1997. Zarządzenie Nr 44/2022/SK z dnia 07 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 163
 1998. 43. Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 10 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 162
 1999. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 13 września 2022 r.
  Wyświetleń: 162
 2000. Sprawozdanie Nr 43/6/2022 z dnia 27 czerwca 2022r.
  Wyświetleń: 162
 2001. Uchwała Nr RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 162
 2002. Zarządzenie Nr 108.1/2022/SK z dnia 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 161
 2003. 37. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 24 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 160
 2004. 69. Interpelacja radnych Tomasza Malinowskiego i Jerzego Żyły z dnia 31 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 160
 2005. Karta informacyjna Nr NK/3/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 160
 2006. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 160
 2007. Zarządzenie Nr 102/2022/SK z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 160
 2008. Zarządzenie Nr 42.1/2022/SK z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 160
 2009. 44. Interpelacja radnej A. F.-Szczepanek z dnia 13 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 159
 2010. Uchwała Nr LI/495/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie zmiany Uchwały NR XV/180/2019 Rady Miasta Sandomierza w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz.
  Wyświetleń: 159
 2011. Uchwała Nr LI/496/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
  Wyświetleń: 159
 2012. Zarządzenie Nr 42/2022/SK z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 159
 2013. 55. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak Szczepanek z dnia 21 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 158
 2014. Zarządzenie Nr 138/2022/CUW z dnia 7 lipca 2022 roku
  Wyświetleń: 158
 2015. Zarządzenie Nr 98/2022/SK z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 158
 2016. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dot. sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 157
 2017. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 157
 2018. 30. Interpelacja radnych: Marcina Świerkuli, Marka Strugały i Mariusza Prezgota z dnia 21 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 156
 2019. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 156
 2020. Zarządzenie Nr 105.1/2022/SK z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 156
 2021. Zarządzenie Nr 112/2022/RZP z dnia 02 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 156
 2022. Zarządzenie Nr 114/2022/SK z dnia 06 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 156
 2023. Zarządzenie Nr 117/2022/SSZ z dnia 7 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 156
 2024. Zarządzenie Nr 41/2022/SK z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 156
 2025. Zarządzenie Nr 69/2022/SK z dnia 08 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 156
 2026. Zarządzenie Nr 77/2022/SK z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 156
 2027. Karta informacyjna Nr NK/30/2022 z dnia lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 155
 2028. Protokół Nr 23/4/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. - cześć I
  Wyświetleń: 155
 2029. Uchwała Nr LI/491/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr L/482/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie
  Wyświetleń: 155
 2030. Wyjaśnienia Zamawiającego na pytania Wykonawców z dnia 14.09.2022 r.
  Wyświetleń: 155
 2031. Zarządzenie Nr 165/2022/SK z dnia 12 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 155
 2032. Zarządzenie Nr 39/2022/SK z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 155
 2033. Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 155
 2034. 59. Interpelacja radnego Jacka Dybusa z dnia 3 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 154
 2035. 71. Interpelacja radnego Jacka Dybusa z dnia 20 września 2022 r.
  Wyświetleń: 154
 2036. Informacja o debacie nad Raportem o stanie gminy za rok 2021
  Wyświetleń: 154
 2037. Zarządzenie Nr 118/2022/SK z dnia 07 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 154
 2038. Zarządzenie Nr 121/2022/RZP z dnia 08.06.2022
  Wyświetleń: 154
 2039. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 153
 2040. Sprawozdanie Nr 30/5/2022 z dnia 21 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 153
 2041. Sprawozdanie Nr 35/7/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 153
 2042. Zarządzenie Nr 105/2022/SK z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 153
 2043. 65. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak Szczepanek z dnia 23 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 152
 2044. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 152
 2045. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu Marcina Sykuckiego
  Wyświetleń: 152
 2046. Sprawozdanie Nr 38/10/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 152
 2047. Zarządzenie Nr 128/2022/RZP z dnia 29 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 152
 2048. Zarządzenie nr 184/2022/SK z dnia 9 września 2022 r.
  Wyświetleń: 152
 2049. Zarządzenie Nr 96/2022/OR z dnia 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 152
 2050. 40. Interpelacja radnej Ewy Gracz z dnia 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 151
 2051. Protokół nr 41/7/2022 z dnia 11 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 151
 2052. Sprawozdanie Nr 30/5/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 150
 2053. Uchwała Nr XLVII/444/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 zmieniająca uchwałę nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r.w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
  Wyświetleń: 150
 2054. Zarządzenie nr 191/2022/GN z dnia 21 września 2022 r.
  Wyświetleń: 150
 2055. 61.Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 09.08.2022 r.
  Wyświetleń: 149
 2056. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 149
 2057. Zarządzenie Nr 110/2022/CUW z dnia 01 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 149
 2058. Zarządzenie Nr 147/2022/SK z dnia 22 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 149
 2059. Zarządzenie Nr 68/2022/SK z dnia 06 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 149
 2060. Karta informacyjna Nr NK/6/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 148
 2061. Sprawozdanie Nr 39/6/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 148
 2062. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Gminy Sandomierz oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska "Mój Rynek" przy Placu 3 Maja w Sandomierzu
  Wyświetleń: 148
 2063. Zarządzenie Nr 115/2022/SK z dnia 06 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 148
 2064. Zarządzenie Nr 119.1/2022/SK z dnia 07 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 148
 2065. Karta informacyjna Nr NK/21/2022 z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 147
 2066. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza w sprawie zmiany uchwały Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego
  Wyświetleń: 147
 2067. 34. Interpelacja radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 12 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 146
 2068. 35. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 24 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 146
 2069. 57. Interpelacja radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 22 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 146
 2070. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 146
 2071. Zarządzenie Nr 47 /2022/PŚZ Burmistrz Miasta Sandomierza z dnia 9 marca 2022 roku
  Wyświetleń: 146
 2072. Sprawozdanie Nr 55/8/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 145
 2073. Uchwała Nr XLVIII/462/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Gminy Sandomierz oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska "Mój Rynek" przy Placu 3 Maja w Sandomierzu
  Wyświetleń: 145
 2074. Zarządzenie Nr 162/2022/SK z dnia 10 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 145
 2075. Zarządzenie nr 215/2022/RZP z dnia 20 października 2022 r.
  Wyświetleń: 145
 2076. 68. Interpelacja radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 30 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 144
 2077. Karta informacyjna Nr NK/7/2022 z dnia 21 września 2022 r.
  Wyświetleń: 144
 2078. Zarządzenie Nr 118/2022/SK z dnia 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 144
 2079. Zarządzenie Nr 164/2022/SK z dnia 12 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 144
 2080. Zarządzenie Nr 166/2022/GN z dnia 18 sierpnia 2022 r
  Wyświetleń: 144
 2081. Zarządzenie Nr 70/2022/SK z dnia 11 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 144
 2082. Zarządzenie Nr 76/2022/GN z dnia 26 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 143
 2083. Zarządzenie Nr 82/2022/SK z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 143
 2084. Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 5 września 2022 r.
  Wyświetleń: 143
 2085. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 142
 2086. Kontrole i wyniki kontroli
  Wyświetleń: 142
 2087. Sprawozdanie Nr 41/8/2022 z dnia 28 września 2022 r.
  Wyświetleń: 142
 2088. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Sandomierza w przedmiocie likwidacji znajdującego się przy ulicy Parkowej oddziału Przedszkola Samorządowego Nr 1 Sandomierzu
  Wyświetleń: 142
 2089. Zarządzenie Nr 115.1/2022/SK z dnia 6 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 142
 2090. Zarządzenie Nr 163/2022/SK z dnia 12 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 142
 2091. Zarządzenie nr 198/2022/SK z dnia 30 września 2022 r.
  Wyświetleń: 142
 2092. Zarządzenie Nr 254/2022/OR z dnia 30 listopada 2022 roku
  Wyświetleń: 142
 2093. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 141
 2094. Zarzadzenie nr 151/2022/RZP z dnia 28 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 141
 2095. Zarządzenie nr 203/2022/SK z dnia 6 października 2022 r.
  Wyświetleń: 141
 2096. 2. Zapytanie radnego Roberta Kurosza z dnia 11.07.2022r.
  Wyświetleń: 140
 2097. 73. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 21 września 2022 r.
  Wyświetleń: 140
 2098. Sprawozdanie nr 36/8/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 140
 2099. Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 r.
  Wyświetleń: 140
 2100. Zarządzenie Nr 105.1/2022/SK z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 140
 2101. Zarządzenie Nr 148.1/2022/SK z dnia 25 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 140
 2102. Zarządzenie nr 182.1/2022/SK z dnia 6 września 2022 r.
  Wyświetleń: 140
 2103. 36. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 24 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 139
 2104. Zakup i dostawa wraz z montażem następującego wyposażenia i oprogramowania 1. Serwer kontroler domeny – 1 szt. Serwer kontroler domeny zapasowy 1szt., 2. Serwer NAS 1szt., dysk 4szt., pamięć RAM, 3. Oprogramowanie do wykonywania backupu danych ( 1 stacja robocza, 1 serwer, 600 GB przestrzeni chmurowej ), do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”
  Wyświetleń: 139
 2105. Zarządzenie Nr 111/2022/CUW z dnia 01 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 139
 2106. Zarządzenie Nr 161/2022/SK z dnia 8 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 139
 2107. Zarządzenie Nr 94/2022/SK z dnia 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 139
 2108. 56. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak Szczepanek z dnia 21 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 138
 2109. 62.Interpelacja radnego Janusza Pońskiego z dnia 16.08.2022 r.
  Wyświetleń: 138
 2110. 66. Interpelacja radnego Marka Strugały z dnia 22 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 137
 2111. Zarządzenie Nr 204/2022/GN z dnia 6 października 2022 r.
  Wyświetleń: 137
 2112. Karta informacyjna Nr NK/34/ALK/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 136
 2113. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 136
 2114. Zarządzenie Nr 109/2022/CUW z dnia 01 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 136
 2115. Zarządzenie Nr. 125/2022/SK z dnia 21 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 136
 2116. 72.Interpelacja radnego Marka Chruściela z dnia 14 września 2022 r.
  Wyświetleń: 135
 2117. Zarządzenie Nr 113/2022/RZP z dnia 02 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 135
 2118. Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 8 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 135
 2119. Uchwała Nr XLVII/443/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 134
 2120. Zarządzenie Nr 81/2022/SK z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 134
 2121. 58. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 11 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 133
 2122. Informacja Burmistrza Miasta Sandomierza dot. sporządzenia wykazu lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 133
 2123. Protokół Nr 53 z LIII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 29 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 133
 2124. Uchwała Nr LI/489/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 133
 2125. Zarządzenie Nr 156.1/2022/SK z dnia 3 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 133
 2126. Zarządzenie nr 182/2022/SK z dnia 6 września 2022 r.
  Wyświetleń: 133
 2127. Zarządzenie nr 200/2022/RZP z dnia 4 października 2022 r.
  Wyświetleń: 133
 2128. Zarządzenie Nr 28/2022/PŚZ Burmistrza Sandomierza z dnia 23 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 133
 2129. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 132
 2130. Zarzadzenie nr 154/2022/CUW z dnia 28 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 132
 2131. Zarządzenie Nr 147.1/2022/SK z dnia 22 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 132
 2132. Zarządzenie Nr 168/2022/OR z dnia 18 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 132
 2133. Zarządzenie nr 197/2022/SK z dnia 26 września 2022 r.
  Wyświetleń: 132
 2134. 53. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak Szczepanek z dnia 21 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 131
 2135. 54. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak Szczepanek z dnia 21 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 131
 2136. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 131
 2137. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 131
 2138. Raport z realizacji POŚ dla Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 131
 2139. Zarządzenie nr 189/2022/SK z dnia 16 września 2022 r.
  Wyświetleń: 131
 2140. Zarzadzenie nr 155/2022/CUW z dnia 1 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 130
 2141. Zarządzenie nr 194/2022/SK z dnia 23 września 2022 r.
  Wyświetleń: 130
 2142. Zarządzenie Nr 89/2022/RZP z dnia 11 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 130
 2143. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzskiego z dnia 28 04 2022
  Wyświetleń: 129
 2144. PGW Wody Polskie - informacja z dnia 21 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 129
 2145. Zarządzenie Nr 136/2022/RZP z dnia 7 lipca 2022 roku
  Wyświetleń: 129
 2146. Zarządzenie Nr 160/2022/SK z dnia 8 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 129
 2147. Zarządzenie nr 185/2022/SK z dnia 12 września 2022 r.
  Wyświetleń: 129
 2148. Zarządzenie Nr 35/2022/PŚZ Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 1 marca 2022 roku.
  Wyświetleń: 129
 2149. 67. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak - Szczepanek z dnia 30 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 128
 2150. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 128
 2151. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Uchwały Nr L/482/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2022 r. z późn. zm. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie
  Wyświetleń: 128
 2152. Zarzadzenie nr 150/2022/RZP z dnia 27 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 128
 2153. Zarządzenie Nr 104/2022/SK z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 128
 2154. 70. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 20 września 2022 r.
  Wyświetleń: 127
 2155. 77. Interpelacja radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 7 października 2022 r.
  Wyświetleń: 127
 2156. 84. Interpelacja radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 17 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 127
 2157. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli z dnia 21 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 127
 2158. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 127
 2159. Zarzadzenie nr 153/2022/CUW z dnia 28 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 127
 2160. Zarządzenie Nr 270/2022/OR z dnia 9 grudnia 2022 roku
  Wyświetleń: 127
 2161. Zarzadzenie nr 147/2022/SK z dnia 22 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 126
 2162. Zarządzenie nr 188.1/2022/SK z dnia 16 września 2022 r.
  Wyświetleń: 126
 2163. Zarządzenie Nr 80/2022/SK z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 126
 2164. 80. Interpelacja radnej Ewy Gracz z dnia 4 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 125
 2165. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 z dnia 05.10.2022
  Wyświetleń: 125
 2166. Zarządzenie Nr 167/2022/GN z dnia 18 sierpnia 2022 r
  Wyświetleń: 125
 2167. Zarządzenie Nr 170/2022/SK z dnia 22 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 125