Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
62653758731423407131310459197942000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
24480219352835541923952311019728866384491835966816215635392111
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000000424
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 393095
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 31861
 3. Sprzedaż i dzierżawa mienia komunalnego
  Wyświetleń: 24598
 4. Aktualności BIP
  Wyświetleń: 17733
 5. Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro
  Wyświetleń: 10905
 6. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2021 rok
  Wyświetleń: 10757
 7. Oferty pracy i wyniki naboru na pracowników Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 9320
 8. Wydziały i stanowiska pracy
  Wyświetleń: 7706
 9. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7423
 10. MOJA SPRAWA
  Wyświetleń: 6779
 11. Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł
  Wyświetleń: 5718
 12. Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 5715
 13. Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne
  Wyświetleń: 5254
 14. Miasto w liczbach
  Wyświetleń: 5162
 15. dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5059
 16. Oświadczenia majątkowe złożone w 2021 roku
  Wyświetleń: 4995
 17. Burmistrz
  Wyświetleń: 4062
 18. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 3806
 19. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 3792
 20. Oferty pracy i wyniki naboru na dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 3355
 21. Podatki i opłaty w roku 2021
  Wyświetleń: 3351
 22. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 3193
 23. Skład rady miejskiej VIII kadencji
  Wyświetleń: 2989
 24. Zapis wideo obrad Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji: 2018-2023
  Wyświetleń: 2874
 25. Miasto i Gmina Sandomierz
  Wyświetleń: 2847
 26. Oferty pracy i wyniki naboru na kierowników jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 2815
 27. Godziny Otwarcia
  Wyświetleń: 2789
 28. PGKiM Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 2721
 29. WYDZIAŁ ROZWOJU, PROMOCJI I INWESTYCJI
  Wyświetleń: 2709
 30. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 2699
 31. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2679
 32. Stanowiska kierownicze
  Wyświetleń: 2650
 33. STRAŻ MIEJSKA (telefon alarmowy - 986)
  Wyświetleń: 2495
 34. Informacja o rachunkach bankowych
  Wyświetleń: 2494
 35. Herb i symbole miasta
  Wyświetleń: 2479
 36. WYDZIAŁ NADZORU KOMUNALNEGO
  Wyświetleń: 2417
 37. Komisje rady miasta VIII kadencji
  Wyświetleń: 2343
 38. Statut Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 2312
 39. Położenie
  Wyświetleń: 2304
 40. Protokoły z sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 2302
 41. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
  Wyświetleń: 2252
 42. Majątek Gminy
  Wyświetleń: 2246
 43. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2020 rok
  Wyświetleń: 2222
 44. Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 2220
 45. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2202
 46. Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2188
 47. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
  Wyświetleń: 2140
 48. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 2101
 49. Schemat graficzny Urzędu Miasta w Sandomierzu
  Wyświetleń: 2087
 50. Rok 2021
  Wyświetleń: 2065
 51. Uchwały XXXII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 2061
 52. Zarządzenie Nr 126/2021/CUW z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 2045
 53. Budżet Miasta Sandomierza rok 2021
  Wyświetleń: 2041
 54. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2037
 55. Wykazy: Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2001
 56. Uchwały XXVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1968
 57. WYDZIAŁ FINANSOWY
  Wyświetleń: 1962
 58. Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1937
 59. Oświadczenia majątkowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1867
 60. Komisja Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1861
 61. Oświadczenia majątkowe Rady Miasta za rok 2019
  Wyświetleń: 1854
 62. Zarządzenia Burmistrza Sandomierza (VIII kadencja) - 2022 rok
  Wyświetleń: 1840
 63. Skargi, wnioski, petycje
  Wyświetleń: 1825
 64. Rok 2020
  Wyświetleń: 1821
 65. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1808
 66. Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 1794
 67. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA
  Wyświetleń: 1778
 68. Uchwały XXXIV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1760
 69. Komisja Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 1758
 70. Budżet Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1747
 71. Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
  Wyświetleń: 1738
 72. Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1716
 73. Uchwały XXXV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1716
 74. PEC Sp Z.O.O
  Wyświetleń: 1709
 75. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Błonie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 1707
 76. Uchwały RIO za rok 2021
  Wyświetleń: 1698
 77. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym ul Baczyńskiego 9/61 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1679
 78. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
  Wyświetleń: 1677
 79. Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1650
 80. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 1640
 81. Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1603
 82. Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert i o wynikach konkursu
  Wyświetleń: 1595
 83. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1577
 84. Plany,raporty, programy i strategie
  Wyświetleń: 1573
 85. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 1558
 86. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1546
 87. Oświadczenia majątkowe Rady Miasta za rok 2020
  Wyświetleń: 1543
 88. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 1527
 89. Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1495
 90. Zarządzenie Nr 6/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 1494
 91. Uchwała budżetowa na rok 2021
  Wyświetleń: 1482
 92. Przetarg na wynajem lokalu użytkowego w kamienicy przy ul. Rynek 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1481
 93. Oświadczenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1480
 94. Komisja Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 1479
 95. Komisja Praworządności
  Wyświetleń: 1472
 96. ZARZĄDZENIE NR 44/2021/OR z dnia 8 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 1449
 97. Projekty Uchwał Rady Miasta
  Wyświetleń: 1445
 98. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 6/86 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1431
 99. Spółki Miejskie
  Wyświetleń: 1422
 100. Wykaz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1422
 101. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 1413
 102. Wykaz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1403
 103. Informacja o rachunkach bankowych
  Wyświetleń: 1381
 104. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta
  Wyświetleń: 1380
 105. Wykazy danych o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1380
 106. Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji
  Wyświetleń: 1376
 107. Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021
  Wyświetleń: 1374
 108. Przetarg na sprzedaż spółdzielczego prawa do dwóch lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Maciejowskiego 8 i 11 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1370
 109. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Rynek 4/4
  Wyświetleń: 1367
 110. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 1361
 111. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1354
 112. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 17/5 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1350
 113. Projekty uchwał na XXIX sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1322
 114. Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
  Wyświetleń: 1318
 115. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, ul.Krukowska w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1317
 116. Ogłoszenia inne dot. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1292
 117. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Plac Poniatowskiego 4
  Wyświetleń: 1291
 118. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1285
 119. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1272
 120. Uchwały XXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1269
 121. Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1268
 122. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 8/97
  Wyświetleń: 1261
 123. Sprawozdania finansowe Gminy za rok 2020
  Wyświetleń: 1257
 124. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 4 położonym w budynku przy ul. Rynek 8 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1251
 125. Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1247
 126. Uchwały XL sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1245
 127. Uchwały XXX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1243
 128. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1236
 129. Uchwała XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1227
 130. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1226
 131. Sekretarz Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1226
 132. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1211
 133. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1197
 134. Konkurs na stanowisko Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 1196
 135. Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1196
 136. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 1193
 137. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1193
 138. Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 1192
 139. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym socjalnym lokalem mieszkalnym nr 5 położonym w budynku przy ul. Lubelskiej 29A w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1186
 140. Dzierżawa nieruchomości w międzywalu rzeki Wisły w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1185
 141. Plany pracy komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 1184
 142. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 16 w budynku przy ul. Portowej 18 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1182
 143. Komisja Statutowa
  Wyświetleń: 1181
 144. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1179
 145. Uchwały XXXI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1178
 146. Informacja o udzieleniu zamówienia 2021 - 2022
  Wyświetleń: 1175
 147. Projekty uchwał na XL sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1171
 148. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Portowej 18/16
  Wyświetleń: 1166
 149. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1165
 150. Skarbnik Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1160
 151. Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 1156
 152. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ URZĘDU
  Wyświetleń: 1148
 153. Ogłoszenie o dysponowaniu wolnym lokalem mieszkalnym nr 15 w budynku przy ul. Portowej 20 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1131
 154. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Portowa w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1131
 155. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1129
 156. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1124
 157. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1120
 158. Uchwały XLII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1118
 159. Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 1117
 160. Ogólne zasady naboru pracowników
  Wyświetleń: 1114
 161. Sprawozdania z prac komisji stałych za rok 2020
  Wyświetleń: 1107
 162. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1102
 163. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 8/75 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1100
 164. Projekty uchwał na XXXIX Nadzwyczajną sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1096
 165. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1094
 166. Zarządzenie Nr 67/2021/CUW z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 1091
 167. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
  Wyświetleń: 1086
 168. Kondolencje dla Pana Paolo Moschi Radnego Miasta Partnerskiego Volterra, zasłużonego dla podtrzymania partnerstwa między Sandomierzem, a włoskim miastem
  Wyświetleń: 1084
 169. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1081
 170. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1080
 171. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T. Króla 8/32
  Wyświetleń: 1078
 172. Uchwały XXXIX sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1077
 173. Zarządzenie Nr 4/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.01.2021 r.
  Wyświetleń: 1071
 174. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. T.Króla 8/97 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1068
 175. Ciężary publiczne
  Wyświetleń: 1062
 176. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 1058
 177. Pożytek publiczny
  Wyświetleń: 1052
 178. Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 1052
 179. Odwołanie I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych przy ul. Błonie w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1051
 180. Ogloszenie o przetargu licytacyjnym
  Wyświetleń: 1043
 181. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod uprawy rolne
  Wyświetleń: 1043
 182. Przetarg pisemny ofertowy na najem lokalu użytkowego położonego w kamienicy przy ul. Rynek 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1041
 183. Oświadczenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1039
 184. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym przy ul. Portowej 18/16
  Wyświetleń: 1038
 185. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1036
 186. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, ul. Błonie w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1035
 187. Informacja o wyniku I ustnego licytacyjnego przetargu nieograniczonego
  Wyświetleń: 1034
 188. Ogłoszenie o wolnym lokalu Króla 6m 27
  Wyświetleń: 1032
 189. Ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 1031
 190. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie przystąpienia do VI Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza z Perspektywą na lata 2021-2023
  Wyświetleń: 1030
 191. Ogłoszenie o II przetargu licytacyjnym ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1023
 192. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 1019
 193. Zarządzenie Nr 2/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 4.01.2021 r.
  Wyświetleń: 1009
 194. Uchwały XLI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 1004
 195. Przetarg na sprzedaż spółdzielczego prawa do garażu położonego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 1003
 196. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1001
 197. Ogłoszenie o przetargu licytacyjnym
  Wyświetleń: 999
 198. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ul. Krukowska w Sandomierzu
  Wyświetleń: 998
 199. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na terenie zdegradowanym oraz obszarze rewitalizacji
  Wyświetleń: 991
 200. Informacja o wyniku przetargu na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 983
 201. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  Wyświetleń: 983
 202. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 982
 203. Zarządzenie nr 147/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 czerwca 2021 r
  Wyświetleń: 973
 204. Infrastruktura Systemy Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych
  Wyświetleń: 965
 205. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA Sandomierza NR 127/2021/GN z dnia 21 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 963
 206. Zarządzenie NR 231/2020 /SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 960
 207. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 08.01.2021
  Wyświetleń: 959
 208. Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Słowackiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 958
 209. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 956
 210. ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
  Wyświetleń: 955
 211. Odwołanie I przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaski w Sandomierzu
  Wyświetleń: 954
 212. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 953
 213. Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 946
 214. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021
  Wyświetleń: 938
 215. Oświadczenie Zastępcy Burmistrza złożone w związku z objęciem stanowiska
  Wyświetleń: 937
 216. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 937
 217. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 934
 218. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 933
 219. „Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów w Sandomierzu”
  Wyświetleń: 932
 220. Uchwały XXXVI sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 925
 221. WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 924
 222. Uchwała Nr 35/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Wyświetleń: 922
 223. ZARZĄDZENIE NR 144 /2021/GN BURMISTRZA MIASTA Sandomierza z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 921
 224. Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 918
 225. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 914
 226. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod uprawy rolne
  Wyświetleń: 907
 227. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 904
 228. Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu, przeznaczonej do użyczenia
  Wyświetleń: 904
 229. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  Wyświetleń: 896
 230. Uchwały XXXVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 894
 231. Podatki i opłaty w 2022 roku
  Wyświetleń: 889
 232. Projekty uchwał na XXXVIII Nadzwyczajną sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 889
 233. Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2022
  Wyświetleń: 885
 234. Odwołanie I przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Piaski w Sandomierzu
  Wyświetleń: 879
 235. Interpelacje 2022
  Wyświetleń: 875
 236. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS OBRONNYCH, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ
  Wyświetleń: 869
 237. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 867
 238. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 866
 239. Oświadczenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
  Wyświetleń: 865
 240. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 865
 241. Mapa Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 862
 242. Uchwała Nr XXVIII/321/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 862
 243. Zarządzenie Nr 256/2020/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 859
 244. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 857
 245. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Kopernika 18 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ul. Aleja Niepodległości 2”.
  Wyświetleń: 852
 246. Protokół nr 27 z XXVII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 840
 247. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 835
 248. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SANDOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI
  Wyświetleń: 829
 249. Zarządzenie Nr 86/2021/CUW z dnia 31 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 829
 250. Wydawanie dowodów osobistych
  Wyświetleń: 823
 251. Informacja w sprawie transmisji obrad Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 821
 252. Oświadczenie Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Targowiska Miejskie
  Wyświetleń: 819
 253. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 813
 254. Oświadczenie Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 811
 255. Wydawanie wypisów i wyrysów z MPZP lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 810
 256. „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza”
  Wyświetleń: 805
 257. Burmistrz Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 793
 258. Karta informacyjna Nr NK/8/2021
  Wyświetleń: 793
 259. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 792
 260. Oświadczenie Kierownika Referatu Opłat, Podatków i Windykacji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 791
 261. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 784
 262. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 783
 263. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 782
 264. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 781
 265. Zarządzenie Nr 261/2020/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 781
 266. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 780
 267. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 779
 268. Oświadczenie Sekretarza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 779
 269. Uchwała Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021
  Wyświetleń: 778
 270. Zarządzenie Nr 170/2021/NK z dnia 14 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 778
 271. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawenia w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 773
 272. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 772
 273. Oświadczenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
  Wyświetleń: 772
 274. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.01.2021
  Wyświetleń: 770
 275. Protokół Nr 24/7/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 769
 276. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020
  Wyświetleń: 767
 277. Protokół Nr 19/7/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 763
 278. Wydawanie zezwolenia na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 762
 279. Protokół Nr 27/9/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 761
 280. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
  Wyświetleń: 760
 281. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 758
 282. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ....... w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 758
 283. Uchwała Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 756
 284. „Wykonanie remontów cząstkowych dróg o nawierzchni asfaltowej w granicach administracyjnych miasta Sandomierza”
  Wyświetleń: 755
 285. Informacja z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 755
 286. Zarządzenie Nr 90/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 755
 287. Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 754
 288. Protokół Nr 13/1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 753
 289. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 749
 290. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Wyświetleń: 746
 291. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 12.01.2021
  Wyświetleń: 744
 292. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 743
 293. Protokół Nr 20/2/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 735
 294. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 732
 295. Zarządzenie Nr 88/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 732
 296. Sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2020
  Wyświetleń: 731
 297. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 729
 298. Przetarg na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 727
 299. Analiza zbiorcza oraz informacja dotyczącą problematyki skarg
  Wyświetleń: 726
 300. Link do strony Systemu Informacji Przestrzennej
  Wyświetleń: 725
 301. Zarządzenie Nr 23/2021/SSZ Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21.01.2021 r.
  Wyświetleń: 725
 302. Plany, programy i strategie
  Wyświetleń: 723
 303. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 18.05.2021r.
  Wyświetleń: 722
 304. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 722
 305. „Remont mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym w Sandomierzu”.
  Wyświetleń: 719
 306. Zarządzenie Nr 85/2021/CUW z dnia 31 marca 2021 roku
  Wyświetleń: 719
 307. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 718
 308. Zarządzenie Nr 89/2021/CUW z dnia 1 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 717
 309. Projekt porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 714
 310. Oświadczenie Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 713
 311. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-02-2021
  Wyświetleń: 713
 312. Uchwały XLIV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 712
 313. Wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 711
 314. Protokół Nr 28/1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 707
 315. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 706
 316. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 705
 317. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 705
 318. Protokół Nr 30/2/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 705
 319. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 701
 320. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 701
 321. Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 14.01.2021
  Wyświetleń: 699
 322. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 698
 323. Protokół Nr 29/2/2021 z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 697
 324. Uchwała Komisji Konkursowej z dnia 26.04.2021 r.
  Wyświetleń: 696
 325. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów Przedszkoli Samorządowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 693
 326. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 693
 327. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 692
 328. Uchwała Nr XXVIII/316/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020
  Wyświetleń: 691
 329. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 689
 330. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  Wyświetleń: 687
 331. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 686
 332. Oświadczenie Kierownika Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu i Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu
  Wyświetleń: 685
 333. Uchwała Nr XXVIII/322/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
  Wyświetleń: 684
 334. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 684
 335. STANOWISKO PRACY DO SPRAW INFORMACJI PUBLICZNEJ
  Wyświetleń: 683
 336. 3.Interpelacja Radnego Marka Chruściela z dnia 02.02.2021 r.
  Wyświetleń: 682
 337. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 682
 338. Uchwała Nr XXVIII/317/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
  Wyświetleń: 682
 339. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 680
 340. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 677
 341. Protokół Nr 29/1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 677
 342. Oświadczenie Zastępcy Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 676
 343. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 674
 344. Uchwała Nr XXVIII/318/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2020-2043
  Wyświetleń: 673
 345. Uchwała Nr XXVIII/320/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 673
 346. Protokół Nr 29 z XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 669
 347. 4. Interpelacja radnego Marcina Świerkuli z dnia 08.02.2021
  Wyświetleń: 666
 348. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 666
 349. Protokół Nr 26/2/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 665
 350. Uchwała Nr XXVIII/319/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sandomierz
  Wyświetleń: 664
 351. NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W 2021 ROKU
  Wyświetleń: 662
 352. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza w okresie: 14 - 22 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 661
 353. Uchwała Nr XXIX/326/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
  Wyświetleń: 661
 354. 5. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 29.01.2021
  Wyświetleń: 660
 355. Protokół Nr 21/3/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 658
 356. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 658
 357. Umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych
  Wyświetleń: 654
 358. Uchwała Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 653
 359. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 653
 360. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 653
 361. Protokół Nr 21/2/2021 z dnia 19 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 652
 362. Zarządzenie Nr 263/2020/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 652
 363. Informacja o wydłużeniu termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021
  Wyświetleń: 650
 364. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 650
 365. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 650
 366. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 649
 367. Zarządzenie Nr 3/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.01.2021 r.
  Wyświetleń: 648
 368. 2.Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Marcina Świerkuli, Krzysztofa Szatana i Mariusza Prezgota z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 647
 369. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Wyświetleń: 646
 370. Projekt porządku obrad XXX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 645
 371. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 19.07.2021r.
  Wyświetleń: 643
 372. Interpelacje 2021
  Wyświetleń: 642
 373. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 641
 374. Zarządzenie Nr 101/2021/NK z dnia 19 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 641
 375. Wykonanie budżetu za I kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 639
 376. Oświadczenie Skarbnika Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 637
 377. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 636
 378. Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 634
 379. Zarządzenie Nr 8/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 8 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 633
 380. Uchwała Nr XXXI/333/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-02-2021
  Wyświetleń: 632
 381. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 631
 382. Oświadczenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu
  Wyświetleń: 631
 383. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 631
 384. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 630
 385. Oświadczenie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu
  Wyświetleń: 630
 386. Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 628
 387. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 628
 388. XXXIV sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 627
 389. 1.Interpelacja Radnego Marcina Świerkuli z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 625
 390. Uchwała Nr XXX/331/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 625
 391. Protokół Nr 24/2/2021 z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 624
 392. Uchwała Nr XXIX/328/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2020 rok
  Wyświetleń: 624
 393. Oświadczenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 622
 394. Protokół Nr 28 z XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 622
 395. Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z MPZP
  Wyświetleń: 622
 396. "Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych związanych z projektem pn. "Poprawa efektywności energergetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza" - 2 części
  Wyświetleń: 620
 397. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 620
 398. Informacja dla rolników
  Wyświetleń: 619
 399. Oświadczenie Dyrektora Szkoly Podstawowej nr 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 619
 400. Protokół Nr 20/3/2021 z dnia 15 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 619
 401. Wydawanie opinii w sprawie wstępnych projektów podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 619
 402. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ...... w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 618
 403. Zarządzenie Nr 7/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08.01.2021 r.
  Wyświetleń: 618
 404. Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 617
 405. Protokół Nr 19/1/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 617
 406. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 05.07.2021r.
  Wyświetleń: 616
 407. Zarządzenie Nr 15/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.01.2021 r.
  Wyświetleń: 615
 408. Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 614
 409. Karta informacyjna Nr NK/4/2021
  Wyświetleń: 614
 410. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 613
 411. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 5 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 612
 412. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 612
 413. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 611
 414. Projekt porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 611
 415. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 611
 416. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 610
 417. Zarządzenie Nr 266/2020/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 610
 418. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 607
 419. Uchwała Nr 36/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
  Wyświetleń: 607
 420. XXXV sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 607
 421. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 606
 422. Informacja o XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 24.02.2021 r.
  Wyświetleń: 606
 423. Zarządzenie Nr 102/2021/RZP z dnia 22 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 606
 424. Uchwała Nr XXXIII/346/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 16-03-2021 w sprawie przyjęcia Apelu w sprawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
  Wyświetleń: 605
 425. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 604
 426. 1. Zapytanie Radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 04.03.2021 r.
  Wyświetleń: 603
 427. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 603
 428. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  Wyświetleń: 602
 429. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 602
 430. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 601
 431. Protokół Nr 18/1/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 601
 432. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 601
 433. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 601
 434. Informacja dla rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 600
 435. Pożytek publiczny
  Wyświetleń: 600
 436. Protokół Nr 32/2/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 600
 437. Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 600
 438. Zarządzenie Nr 21 / 2021 / CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19.01.2021 roku
  Wyświetleń: 600
 439. Sprawozdania budżetowe na koniec IV kwartału 2020 r.
  Wyświetleń: 599
 440. Protokół Nr 14/2/2021 z dnia 01 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 598
 441. Protokół Nr 31 z XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 10 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 598
 442. Ogłoszenie w sprawie przedstawienia oferty na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 597
 443. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023"
  Wyświetleń: 597
 444. Zarządzenie Nr 13/2021/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 597
 445. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 596
 446. Protokół Nr 29/10/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 595
 447. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 593
 448. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocyw Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020
  Wyświetleń: 593
 449. Protokół Nr 30 z XXX sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 592
 450. Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych za rok 2020
  Wyświetleń: 592
 451. Protokół Nr 30/11/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 591
 452. Uchwała Nr XXIX/324/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 591
 453. Oświadczenie p.o. Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 589
 454. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 588
 455. 29. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 06 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 587
 456. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 587
 457. Uchwała Nr XXIX/327/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 586
 458. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Sandomierza
  Wyświetleń: 585
 459. 19. Interpelacja Radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 23.06.2021 r.
  Wyświetleń: 584
 460. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 584
 461. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 584
 462. Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowiska:
  Wyświetleń: 584
 463. Projekt porządku obrad
  Wyświetleń: 584
 464. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 584
 465. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.
  Wyświetleń: 584
 466. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 583
 467. Protokół Nr 20/1/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 582
 468. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 582
 469. Uchwała Nr XXIX/329/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-01-2021 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 582
 470. Projekt porządku obrad
  Wyświetleń: 581
 471. Zarządzenie Nr 14/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15.01.2021 r.
  Wyświetleń: 581
 472. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 580
 473. XXXIX Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 580
 474. Nabór na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 579
 475. Zarządzenie Nr 55/2021/CUW z dnia 01 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 579
 476. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Sandomierz w roku 2020
  Wyświetleń: 578
 477. Protokół Nr 25/1/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 578
 478. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 578
 479. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ..... w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 578
 480. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 27.01.2021
  Wyświetleń: 578
 481. XXXIII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 578
 482. 31. Interpelacja Radnych: Marcina Świerkuli, Andrzeja Lebidy, Krzysztofa Szatana, Marka Strugały i Mariusza Prezgota z dnia 09 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 577
 483. Informacja o XXXI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 10.02.2021
  Wyświetleń: 577
 484. Protokół Nr 29/5/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 577
 485. Zarządzenie Nr 30/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 576
 486. Protokół Nr 25/3/2021 z dnia 15 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 575
 487. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 575
 488. Nadanie numeru ewidencyjnego PESEL
  Wyświetleń: 574
 489. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 574
 490. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 574
 491. Zarządzenie Nr 37/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28.01.2021 r.
  Wyświetleń: 574
 492. Zarządzenie Nr 48/2021/SK z dnia 11 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 573
 493. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 572
 494. Projekt harmonogramu dyżuru Radnych w okresie od 6 lipca 2021 do 28 grudnia 2021
  Wyświetleń: 572
 495. Uchwała Nr      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XLVII/ 618/ 2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadaniajej statutu.
  Wyświetleń: 571
 496. 6. Interpelacja Radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 29.01.2021 r.
  Wyświetleń: 570
 497. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
  Wyświetleń: 570
 498. Rozporządzenie Nr 6/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.05.2021 r.
  Wyświetleń: 569
 499. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020r.
  Wyświetleń: 568
 500. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 568
 501. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 568
 502. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 567
 503. 23. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 566
 504. 27. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 08 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 566
 505. Protokół Nr 20/2/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 565
 506. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 565
 507. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację
  Wyświetleń: 564
 508. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 563
 509. Karta informacyjna Nr NK/3/2021
  Wyświetleń: 562
 510. Protokół Nr 32 z XXXII sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 562
 511. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 562
 512. Wykaz danych o środowisku i jego ochronie –rok 2021
  Wyświetleń: 562
 513. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 561
 514. Posiedzenie Komisji Nauki Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 561
 515. Uchwała Nr XXXII/340/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sandomierz na lata 2021-2027
  Wyświetleń: 560
 516. Zarządzenie Nr 143/2021/SSZ Burmistrza Sandomierza z dnia 11 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 560
 517. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 559
 518. Protokół Nr 19/1/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 558
 519. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych
  Wyświetleń: 557
 520. Protokół Nr 33/3/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 557
 521. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2020 r.
  Wyświetleń: 556
 522. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza za 2020 rok
  Wyświetleń: 555
 523. Zarządzenie Nr 25/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 555
 524. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.
  Wyświetleń: 554
 525. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 554
 526. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
  Wyświetleń: 553
 527. Protokół Nr 23/1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 552
 528. XXXVIII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 552
 529. Zarządzenie Nr 96/2021/GN z dnia 09 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 551
 530. 24. Interpelacja Radnego Mariusza Prezgota z dnia 02 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 550
 531. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania go według właściwości
  Wyświetleń: 550
 532. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2023
  Wyświetleń: 550
 533. Projekty uchwał na XLIII Nadzwyczajną sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 549
 534. 14. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 26 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 548
 535. Protokół Nr 26/4/2021 z dnia 08 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 548
 536. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021
  Wyświetleń: 548
 537. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzudotyczącego zarzutu bezczynności wobec Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 547
 538. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 544
 539. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 543
 540. POSTANOWIENIE
  Wyświetleń: 543
 541. Uchwała Nr XXVIII/323/2020 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 29-12-2020 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w  2021  r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w  art. 3  ust. 3  ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057)
  Wyświetleń: 543
 542. XXXVI sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 543
 543. Oświadczenie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 542
 544. Przetarg na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 542
 545. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
  Wyświetleń: 540
 546. Uchwała Nr XXXII/338/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 540
 547. Uchwała Nr XXXII/344/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocyw Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2020
  Wyświetleń: 540
 548. Protokół Nr 19/2/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 539
 549. Posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
  Wyświetleń: 538
 550. Uchwała Nr XXXIV/355/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020r.
  Wyświetleń: 538
 551. Zarządzenie Nr 1.1/2021/SK z dnia 04 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 538
 552. Zarządzenie Nr 16/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 538
 553. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 stycznia 2021
  Wyświetleń: 537
 554. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 536
 555. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 536
 556. Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 536
 557. 13. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 10 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 535
 558. 17. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 09.06.2021r.
  Wyświetleń: 535
 559. 30. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 535
 560. Zarządzenie Nr 35/2021/CUW Burmistrza Sandomierza z dnia 27.01.2021 r.
  Wyświetleń: 534
 561. 32. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Jerzego Żyły z dnia 11 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 533
 562. Informacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach
  Wyświetleń: 533
 563. Uchwała Nr XXXII/339/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Sandomierzu
  Wyświetleń: 533
 564. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały
  Wyświetleń: 533
 565. Zarządzenie Nr 38/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 28.01.2021 r.
  Wyświetleń: 533
 566. Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu od dnia 01 września 2021 r.
  Wyświetleń: 533
 567. Protokół Nr 31/1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 532
 568. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 531
 569. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 530
 570. Wykaz NK/12/2021
  Wyświetleń: 530
 571. XXXVII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 530
 572. Zarządzenie Nr 24/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 530
 573. Protokół Nr 22/4/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 t.
  Wyświetleń: 529
 574. 25. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 528
 575. Posiedzenie Komisji Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 528
 576. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 528
 577. Uchwała Nr XXXII/337/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 528
 578. Zarządzenie Nr 42/2021/SK z dnia 02 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 528
 579. Zarządzenie Nr 79/2021/OR z dnia 25 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 528
 580. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 526
 581. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 525
 582. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 525
 583. Zarządzenie Nr 100/2021/GN z dnia 16 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 525
 584. OBWIESZCZENIE NK.6220.2.2021.DMI
  Wyświetleń: 524
 585. Uchwała Nr XXXIV/353/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2020 r.
  Wyświetleń: 524
 586. Zarządzenie Nr 143/2020/OR z dnia 29 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 524
 587. Informacja o wyniku naboru
  Wyświetleń: 523
 588. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 523
 589. Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 523
 590. 28. Inter. radnego Mariusza Prezgota z dnia 02.07.2021
  Wyświetleń: 522
 591. Karta informacyjna Nr NK/1/2021
  Wyświetleń: 522
 592. Zarządzenie Nr 22/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 stycznia 2021 roku
  Wyświetleń: 522
 593. Zarządzenie Nr 51/2021/PŚZ z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 522
 594. Gminny Komisarz Spisowy w Sandomierzu ogłasza dodatkową rekrutację
  Wyświetleń: 520
 595. OBWIESZCZENIE NK.6220.2.2021.DMI
  Wyświetleń: 520
 596. Uchwały XLVII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 520
 597. Posiedzenie wspólne Komisji Praworządności i Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  Wyświetleń: 519
 598. Zarządzenie Nr 5/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7.01.2021 r.
  Wyświetleń: 519
 599. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02.06.2021 r.
  Wyświetleń: 517
 600. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia ..... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 517
 601. Zarządzenie Nr 202/2020/OR z dnia 27 października 2020 r.
  Wyświetleń: 517
 602. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 marca 2021
  Wyświetleń: 516
 603. Wykaz NK/11/2021
  Wyświetleń: 516
 604. Zarządzenie Nr 9/2021/SSZ Burmistrza Sandomierza z dnia 11.01.2021 r.
  Wyświetleń: 516
 605. 7. Interpelacja Radnego Marka Strugały z dnia 14.02.2021 r.
  Wyświetleń: 515
 606. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 515
 607. Protokół Nr 27/3/2021 z dnia 12 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 515
 608. Protokół Nr 34/4/2021 z dnia 23 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 515
 609. Uchwała Nr XXXIV/347/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 515
 610. Wykonanie budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 515
 611. Zarządzenie Nr 12/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 515
 612. 15. Interprlacja radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 04.06.2021r.
  Wyświetleń: 514
 613. 21. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 514
 614. Zarządzenie Nr 54/2021/OR z dnia 26 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 514
 615. Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 513
 616. Informacja zbiorcza dotycząca problematyki petycji
  Wyświetleń: 513
 617. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2021
  Wyświetleń: 513
 618. Posiedzenia komisji Rady Miasta
  Wyświetleń: 512
 619. 22. Interpelacja Radnych: Kazimiery Bednarskiej i Andrzeja Bolewskiego z dnia 05.07.2021 r.
  Wyświetleń: 511
 620. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 511
 621. Uchwała Nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 510
 622. Zarządzenie Nr 135/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 509
 623. Ogłoszenie o naborze do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  Wyświetleń: 508
 624. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 508
 625. Uchwała Nr 57/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 508
 626. Zarządzenie Nr 34/2021/CUW Burmistrza Sandomierza z dnia 27.01.2021 r.
  Wyświetleń: 508
 627. 11. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 507
 628. Zarządzenie Nr 1/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.01.2021 r.
  Wyświetleń: 507
 629. Karta informacyjna Nr NK/2/2021
  Wyświetleń: 506
 630. Zarządzenie Nr 95/2021/GN z dnia 09 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 506
 631. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 505
 632. Protokół Nr 31/3/2021 z dnia 18 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 505
 633. Zarządzenie Nr 28/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 505
 634. Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 504
 635. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
  Wyświetleń: 504
 636. Zarządzenie Nr 68/2021/CUW z dnia 12 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 504
 637. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20.05.2021 r.
  Wyświetleń: 504
 638. 10. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 09.05.2021 r.
  Wyświetleń: 503
 639. Oświadczenie Administratora Koordynującego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 503
 640. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
  Wyświetleń: 502
 641. Protokół Nr 34 z XXXIV sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 502
 642. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok
  Wyświetleń: 501
 643. Oświadczenie Starszego Referenta w sekcji świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 499
 644. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 499
 645. Zarządzenie Nr 27/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 499
 646. 2. Zapytanie Radnego Roberta Kurosza z dnia 16.03.2021 r.
  Wyświetleń: 498
 647. Protokół Nr 22/5/2021 z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 498
 648. Uchwała Nr XXXII/343/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2021
  Wyświetleń: 498
 649. Zarządzenie Nr 19/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 498
 650. Oświadczenie Kierownika Sekcji Pomocy Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 497
 651. Zarządzenie Nr 20/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 497
 652. Zarządzenie Nr 61.1/2021/SK z dnia 08 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 497
 653. Protokół Nr 40/10/2021 z dnia 13 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 496
 654. Uchwała Nr XXXII/341/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 496
 655. 20. Interpelacja Radnego Marka Strugały z dnia 05.06.2021 r.
  Wyświetleń: 495
 656. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach
  Wyświetleń: 495
 657. Uchwała Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-01-2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/292/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 495
 658. Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 494
 659. Zarządzenie Nr 97/2021/NK z dnia 9 kwietnia 2021 roku
  Wyświetleń: 494
 660. Zarządzenie NR RZP/43/2021 z dnia 3 luty 2021 r
  Wyświetleń: 494
 661. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28.07.2021 r.
  Wyświetleń: 494
 662. Uchwała Nr XXXIV/356/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 493
 663. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 493
 664. Zarządzenie Nr 157/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 492
 665. Zarządzenie Nr 70/2021/CUW z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 492
 666. Protokół Nr 24/5/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 491
 667. Protokół Nr 35/5/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 491
 668. Zarządzenie Nr GN 18/2021 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 491
 669. Informacja o Posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 490
 670. Zarządzenie Nr 78/2021/GN z dnia 24 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 490
 671. Protokół Nr 34/6/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 489
 672. Uchwały XLVIII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 489
 673. Zarządzenie Nr 2/2022/CUW z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 489
 674. 9. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 06.05.2021 r.
  Wyświetleń: 488
 675. Uchwała Nr XXXVI/372/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 488
 676. Zarządzenie Nr 39/2021/SK z dnia 28 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 488
 677. Karta informacyjna nr 1/2021
  Wyświetleń: 487
 678. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23.03.2021 r.
  Wyświetleń: 487
 679. Zarządzenie Nr 111/2021/NK z dnia 10 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 487
 680. Zarządzenie Nr 32.1/2021/SK z dnia 27 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 487
 681. Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30.07.2021 r.
  Wyświetleń: 487
 682. Protokół Nr 21/4/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 485
 683. Uchwała Nr XXXIV/354/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.
  Wyświetleń: 485
 684. Zarządzenie Nr 81/2021/OR z dnia 29 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 485
 685. 16. Interpelacja radnych Strugały, Szatana i Świerkuli z dnia 01.06.2021r.
  Wyświetleń: 484
 686. Ogłoszenie o wolnym lokalu socjalnym
  Wyświetleń: 484
 687. Uchwała Nr XXXVI/370/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 484
 688. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 483
 689. Uchwała Nr XXXIV/348/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 483
 690. Zajęcie pasa drogowego na cele budowlane
  Wyświetleń: 483
 691. Zarządzenie Nr 131/2021/CUW z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 483
 692. Zarządzenie Nr 63/2021/SK z dnia 09 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 483
 693. Protokół Nr 28/6/2021 z dnia 28 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 482
 694. Starosta Sandomierski - Zawiadomienie z dnia 17 marca 2021
  Wyświetleń: 482
 695. Zarządzenie Nr 29/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.
  Wyświetleń: 482
 696. Zarządzenie Nr 45/2021/GN z dnia 08 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 482
 697. Kwestionariusz osobowy
  Wyświetleń: 481
 698. Protokół Nr 27/5/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 481
 699. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 481
 700. Zarządzenie Nr 118/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 481
 701. Zarządzenie Nr 69/2021/CUW z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 481
 702. Zarządzenie Nr 71/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 481
 703. Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 05.05.2021 r.
  Wyświetleń: 480
 704. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 480
 705. Posiedzenie wspólne Komisji Nauki Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Budżetu i Finansów
  Wyświetleń: 480
 706. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 480
 707. Zarządzenie Nr 168/2021/BHP z dnia 09 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 480
 708. Informacja o wyborze oferty 2
  Wyświetleń: 479
 709. Protokół Nr 30/3/2021 z dnia 22 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 479
 710. Protokół Nr 30/6/2021 z dnia 08 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 479
 711. Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 479
 712. Uchwała Nr XXXIV/357/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXII/ 223/ 2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.
  Wyświetleń: 479
 713. Protokół Nr 21/3/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 478
 714. Protokół Nr 29/7/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 477
 715. Protokół Nr 32/5/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 477
 716. Protokół Nr 33 z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 16 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 477
 717. Uchwała Nr XXXII/334/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 477
 718. Uchwała Nr XXXV/363/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023"
  Wyświetleń: 477
 719. Zarządzenie Nr 184/2021/OR z dnia 17 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 477
 720. Protokół Nr 35 XXXV sesji Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 476
 721. Protokół Nr 7/1/2021 z dnia 06 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 476
 722. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 476
 723. Uchwała Nr XXXIV/350/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 476
 724. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 475
 725. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 12.05.2021 r.
  Wyświetleń: 475
 726. Ogłoszenie o naborze do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  Wyświetleń: 474
 727. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 474
 728. Uchwała Nr XXXVII/373/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 474
 729. Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 03 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 473
 730. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.04.2021 r.
  Wyświetleń: 473
 731. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 473
 732. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 24.08.2021 r.
  Wyświetleń: 472
 733. Ogłoszenie o wolnym socjalnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 472
 734. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 472
 735. Zarządzenie Nr 26/2021/GN Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 22.01.2021 r.
  Wyświetleń: 472
 736. Zarządzenie Nr 38/2022/CUW z dnia 02 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 472
 737. Wykonanie budżetu za II kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 471
 738. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 470
 739. Protokół Nr 17/5/2021 z dnia 05 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 470
 740. Dofinansowanie wymiany starego źródła ciepła na nowe - ekologiczne
  Wyświetleń: 469
 741. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.04.2021 r.
  Wyświetleń: 469
 742. Zakłócanie stosunków wodnych na gruncie
  Wyświetleń: 469
 743. Zarządzenie Nr 46/2021/OZKOC z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 469
 744. Zarządzenie Nr 58/2021/GN z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 469
 745. Zarządzenie Nr 62/2021/RZP z dnia 08 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 469
 746. Zarządzenie Nr 72/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 468
 747. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta - c.d.
  Wyświetleń: 467
 748. Protokół Nr 16/4/2021 z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 467
 749. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo"
  Wyświetleń: 467
 750. Uchwała Nr XXXV/361/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 467
 751. Uchwała Nr XXXVI/369/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 467
 752. Przetargi na sprzedaż spółdzielczego prawa do dwóch lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Maciejowskiego 8 i 11 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 466
 753. Zarządzenie Nr 59/2021/RZP z dnia 03 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 466
 754. Zarządzenie Nr 73/2021/CUW z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 466
 755. 26. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 11 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 465
 756. 8. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 06.05.2021 r.
  Wyświetleń: 465
 757. Protokół Nr 36/6/2021 z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 465
 758. Uchwała Nr XXXII/342/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok
  Wyświetleń: 465
 759. XLI sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 465
 760. Zarządzenie Nr 11/2021/RZP Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 14.01.2021 r.
  Wyświetleń: 464
 761. Zarządzenie Nr 121/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 463
 762. Zarządzenie Nr 74/2021/NK z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 463
 763. Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
  Wyświetleń: 462
 764. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 462
 765. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 462
 766. Zarządzenie Nr 56/2021/CUW z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 461
 767. Zarządzenie Nr 77/2021/OR z dnia 19 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 461
 768. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 460
 769. Protokół Nr 28/4/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 460
 770. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 460
 771. XL sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 460
 772. Protokół Nr 31/4/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 459
 773. Zarządzenie Nr 17/2021/CUW Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18.01.2021 r.
  Wyświetleń: 459
 774. Protokół Nr 22/3/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 458
 775. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 458
 776. Zarządzenie Nr 125/2021/KPSiT z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 458
 777. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 457
 778. Uchwała Nr XXXVII/376/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 457
 779. Zarządzenie Nr 141/2021/SK z dnia 08 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 457
 780. Informacja o wyborze ofery
  Wyświetleń: 456
 781. Protokół Nr 38/8/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 456
 782. Uchwała Nr XXXII/336/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo"
  Wyświetleń: 456
 783. Uchwała Nr XXXVII/374/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2020 rok
  Wyświetleń: 456
 784. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 maja 2021 r. sygn. UA.6721.15.2018
  Wyświetleń: 455
 785. Projekty uchwał na XLV sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 455
 786. Zarządzenie Nr 124/2021/OR z dnia 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 455
 787. Protokół Nr 24/7/2021 z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 454
 788. Protokół Nr 26/4/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 454
 789. Zarządzenie Nr 49/2021/GN z dnia 19 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 454
 790. Dofinansowanie rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w drodze dotacji
  Wyświetleń: 453
 791. Posiedzenie Komisji Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 453
 792. Uchwała Nr XXXII/345/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Zespołu ds. opracowania koncepcji przekształcenia przez zmianę siedziby Szkoły Podstawowej Nr 2im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 453
 793. Uchwała Nr XXXIX/381/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 13-07-2021
  Wyświetleń: 453
 794. Protokół Nr 37 z XXXVII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 452
 795. Protokół Nr 37/7/2021 z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 452
 796. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27.07.2021 r.
  Wyświetleń: 451
 797. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 451
 798. Zarządzenie Nr 66/2021/PSZ z dnia 10 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 451
 799. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 450
 800. Zarządzenie Nr 159/2021/SK z dnia 29 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 450
 801. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
  Wyświetleń: 450
 802. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 449
 803. Protokół Nr 33/5/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 449
 804. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17.05.2021 r.
  Wyświetleń: 448
 805. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 448
 806. Uchwała Nr XXXV/364/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sandomierz na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 448
 807. Zarządzenie Nr 154/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 448
 808. Uchwała Nr XXXVII/379/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 447
 809. Zarządzenie Nr 10/2021/PŚZ Burmistrza Sandomierza w sprawie powołania Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 447
 810. Budżet Miasta Sandomierza rok 2022
  Wyświetleń: 445
 811. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 445
 812. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01.09.2021r.
  Wyświetleń: 444
 813. Uchwała Nr XXXVII/375/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 444
 814. Ogłoszenie o wolnym socjalnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 442
 815. Uchwała Nr XXXV/366/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020r.
  Wyświetleń: 442
 816. Uchwała Nr XXXVII/377/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 442
 817. 12. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 09 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 441
 818. Zarządzenie Nr 148/2021/SK z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 441
 819. Zarządzenie Nr 64/2017/OR z dnia 27 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 441
 820. Zarządzenie Nr 197/2021/SK z dnia 07 września 2021 r.
  Wyświetleń: 440
 821. Wykaz NK/10/2021
  Wyświetleń: 439
 822. Wykaz NK/9/2021
  Wyświetleń: 439
 823. Zarządzenie Nr 122/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 439
 824. Zarządzenie Nr 178/2021/SK z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 439
 825. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06.07.2021 r.
  Wyświetleń: 438
 826. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Uchwały nr XVIII/224/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2020 rok
  Wyświetleń: 438
 827. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 438
 828. Uchwała Nr XL/394/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 438
 829. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w roku 2021
  Wyświetleń: 438
 830. Zarządzenie Nr 151/2021/RZP z dnia 22 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 438
 831. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu
  Wyświetleń: 438
 832. Informacja PGO Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli - z dnia 30.04.2021 r.
  Wyświetleń: 437
 833. Posiedzenie Komisji Praworządności Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 437
 834. Protokół Nr 15/3/2021 z dnia 10 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 437
 835. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 437
 836. 46. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 01.10.2021 r.
  Wyświetleń: 435
 837. Postanowienie o zawieszeniu
  Wyświetleń: 434
 838. Zameldowanie cudzoziemców
  Wyświetleń: 434
 839. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06.07.2021 r.
  Wyświetleń: 433
 840. Zarządzenie Nr 142/2021/NK z dnia 08 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 433
 841. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 432
 842. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 432
 843. Uchwała Nr XXXIV/349/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2021
  Wyświetleń: 432
 844. Zarządzenie Nr 47/2021/OZKOC z dnia 09 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 432
 845. Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28.04.2021 r.
  Wyświetleń: 431
 846. Zarządzenie Nr 181/2021/GN z dnia 10 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 431
 847. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 430
 848. Uchwała Nr XXXIV/351/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 430
 849. Uchwała Nr XXXIV/352/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/332/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/292/2020 z dnia 15 października w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 430
 850. Zarządzenie Nr 123/2021/OR z dnia 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 430
 851. Informacja o posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta
  Wyświetleń: 429
 852. Uchwała Nr XXXVII/378/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz, w roku szkolnym 2021/2022
  Wyświetleń: 429
 853. Protokół Nr 23/6/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 428
 854. Zarządzenie Nr 114/2021/SK z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 428
 855. 37. Interpelacja Radnego Janusza Pońskiego z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 427
 856. Uchwała Nr XXXII/335/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-02-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 427
 857. Zarządzenie Nr 93/2021/SK z dnia 6 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 427
 858. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
  Wyświetleń: 426
 859. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 426
 860. Termin posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 426
 861. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 22.04.2021 r.
  Wyświetleń: 426
 862. Uchwała Nr      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXII/ 223/ 2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.
  Wyświetleń: 425
 863. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2021
  Wyświetleń: 425
 864. Uchwała Nr XL/393/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 425
 865. Protokół Nr 23/5/2021 z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 424
 866. Protokół Nr 39/9/2021 z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 424
 867. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021
  Wyświetleń: 423
 868. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16.04.2021 r.
  Wyświetleń: 423
 869. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041
  Wyświetleń: 423
 870. Uchwała Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 423
 871. Zarządzenie Nr 150/2021/SK z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 423
 872. Zarządzenie Nr 155/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 423
 873. Uchwały XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 422
 874. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 422
 875. Zarządzenie Nr 149/2021/SK z dnia 18 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 422
 876. Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 421
 877. Protokół Nr 33/6/2021 z dnia 06 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 420
 878. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 420
 879. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 420
 880. Zarządzenie Nr 133/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 420
 881. 45. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 01.10.2021 r.
  Wyświetleń: 419
 882. Uchwała Nr XXXV/367/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzudotyczącego zarzutu bezczynności wobec Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 418
 883. Zarządzenie Nr 117/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 418
 884. Zarządzenie Nr 134/2021/RZP z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 418
 885. Zarządzenie Nr 162/2021/UA z dnia 02.07.2021
  Wyświetleń: 418
 886. Przetarg na dzierżawę części działki o nr ewid. 1257
  Wyświetleń: 417
 887. Zarządzenie Nr 75/2021/NK z dnia 17 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 417
 888. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 417
 889. 42. Interpelacja Radnego Marka Strugały z dnia 21 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 416
 890. Zarządzenie Nr 175/2021/SK z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 416
 891. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 415
 892. Uchwała Nr XXXV/360/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Koseły w Sandomierzu"
  Wyświetleń: 415
 893. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie
  Wyświetleń: 415
 894. Harmonogram działania punktów nieodpłatnych porad prawnych,
  Wyświetleń: 414
 895. OBWIESZCZENIE UA.6730.38.2021.MSZ
  Wyświetleń: 413
 896. Zarządzenie Nr 138/2021/SK z dnia 28 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 413
 897. Nielegalne gromadzenie odpadów i zrzut ścieków
  Wyświetleń: 412
 898. Odbiór płyt azbestowo-cementowych z terenu Sandomierza
  Wyświetleń: 412
 899. Zarządzenie Nr 192/2021/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2021 r
  Wyświetleń: 411
 900. Zarządzenie Nr 120/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 411
 901. Zarządzenie Nr 129/2021/IOD z dnia 24 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 411
 902. Zarządzenie Nr 152/2021/SK z dnia 23 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 411
 903. Protokół Nr 18/6/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 410
 904. Zarządzenie Nr 119/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 410
 905. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 27.04.2021 r.
  Wyświetleń: 409
 906. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 409
 907. Uchwała Nr XL/389/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 409
 908. 18. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 21.06.2021 r.
  Wyświetleń: 408
 909. Protokół Nr 23/4/2021 z dnia 19 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 408
 910. Uchwała Nr XL/390/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 408
 911. Uchwała Nr XXXIV/358/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24-03-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XLVII/ 618/ 2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 września 2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadaniajej statutu.
  Wyświetleń: 408
 912. Zarządzenie Nr 84/2021/SK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 408
 913. 41. Interpelacja Radnej Marioli Stępień z dnia 16 września 2021 r.
  Wyświetleń: 407
 914. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 407
 915. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 407
 916. Wymeldowanie z pobytu stałego bądź czasowego
  Wyświetleń: 407
 917. Zarządzenie Nr 176/2021/SK z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 407
 918. Zarządzenie Nr 99/2021/SK z dnia 14 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 407
 919. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 30.04.2021 r.
  Wyświetleń: 407
 920. Harmonogramu posiedzeń komisji Rady Miasta, w trybie stacjonarnym:
  Wyświetleń: 406
 921. Zarządzenie Nr 116/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 406
 922. Zarządzenie Nr 156/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 406
 923. Zarządzenie Nr 57/2021/SK z dnia 02 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 405
 924. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16.06.2021r.
  Wyświetleń: 404
 925. Zarządzenie Nr 146/2021/Or z dnia 16 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 404
 926. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21.06.2021 r.
  Wyświetleń: 403
 927. Zarządzenie Nr 105/2021/SK z dnia 29 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 403
 928. Zarządzenie Nr 174/2021/SK z dnia 27 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 403
 929. test
  Wyświetleń: 401
 930. Zarządzenie Nr 103/2021/SK z dnia 26 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 401
 931. Zarządzenie Nr 106/2021/SK z dnia 29 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 401
 932. Zarządzenie Nr 153/2021/SK z dnia 24 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 401
 933. Zarządzenie Nr 130/2021/OPS z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 400
 934. Zarządzenie Nr 179/2021/SK z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 400
 935. Zarządzenie Nr 82/2021/SK z dnia 29 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 400
 936. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021
  Wyświetleń: 399
 937. Informacja o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 398
 938. Protokół Nr 8/2/2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 398
 939. Zarządzenie Nr 140/2021/SK z dnia 07 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 398
 940. Zarządzenie Nr 145/2021/CUW z dnia 15 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 398
 941. Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego
  Wyświetleń: 397
 942. Zarządzenie Nr 136/2021/SK z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 396
 943. Uchwała Nr XL/392/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 395
 944. Zarządzenie Nr 113/2021/GN z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 394
 945. Uchwała Nr XXXV/368/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Zmotywowanych Przedsiębiorców i przekazania go według właściwości
  Wyświetleń: 393
 946. Zarządzenie Nr 173/2021/SK z dnia 23 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 393
 947. Uchwała Nr XL/387/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 392
 948. Zarządzenie Nr 139/2021/SK z dnia 01 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 391
 949. 40. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 390
 950. Zarządzenie Nr 112/2021/GN z dnia 17 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 390
 951. Zarządzenie Nr 169/2021/SK z dnia 13 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 390
 952. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 389
 953. Zarządzenie Nr 177/2021/SK z dnia 28 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 389
 954. Zarządzenie Nr 84.1/2021/SK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 389
 955. Dzierżawa nieruchomości przy ul. Koćmierzów w Sandomierzu - przetarg
  Wyświetleń: 388
 956. Uchwała Nr XLI/402/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 388
 957. ZARZĄDZENIE NR 182/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 sierpnia 2021 roku
  Wyświetleń: 388
 958. Zarządzenie Nr 137/2021/SK z dnia 27 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 388
 959. Zarządzenie Nr 180/2021/CUW z dnia 05 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 388
 960. 44. Interpelacja Radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 01.10.2021 r.
  Wyświetleń: 387
 961. Zarządzenie Nr 146/2021/Or Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16 czerwca 2021 roku
  Wyświetleń: 387
 962. Uchwała Nr XXXV/365/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
  Wyświetleń: 386
 963. Zarządzenie Nr 84.1/2021/SK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 386
 964. 43. Interpelacja radnych: Marka Strugały i Marcina Świerkuli z dnia 01 października 2021 r.
  Wyświetleń: 385
 965. 47. Interpelacja Radnego Piotra Chojnackiego z dnia 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 385
 966. Ogłoszenie Agencji Mienia Wojskowego
  Wyświetleń: 385
 967. Zarządzenie Nr 128/2021/SK z dnia 24 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 385
 968. Protokół Nr 22/4/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 384
 969. Uchwała Nr XL/391/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 384
 970. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 383
 971. Zarządzenie Nr 115/2021/OR z dnia 18 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 383
 972. Uchwała Nr XL/384/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 382
 973. Zarządzenie Nr 172/2021/SK z dnia 21 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 382
 974. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 381
 975. Uchwała Nr XXXV/362/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 381
 976. 34. Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Krzysztofa Szatana, Marcina Świerkuli z dnia 22 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 380
 977. Uchwała Nr XL/388/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 378
 978. 35. Interpelacja Radnych M. Świerkuli i M. Prezgota z dnia 30.08.2021 r.
  Wyświetleń: 377
 979. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 377
 980. Uchwała Nr XXVIII/321/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-12-2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 377
 981. 33. Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Krzysztofa Szatana, Marcina Świerkuli z dnia 22 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 375
 982. Protokół Nr 36 z XXXVI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 26 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 375
 983. 36. Interpelacja Radnego Janusza Pońskiego z dnia 10 września 2021 r.
  Wyświetleń: 373
 984. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 372
 985. Sandomierz upamiętnił ofiary "krwawej niedzieli" i rzeźi Wołyńskiej
  Wyświetleń: 372
 986. Uchwała Nr XXXV/359/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 372
 987. ZARZĄDZENIE NR 195/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 2 września 2021 r.
  Wyświetleń: 371
 988. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 370
 989. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 369
 990. Protokół Nr 38 z XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 30 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 367
 991. Zarządzenie Nr 178/2021/SK z dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 367
 992. Zarządzenie Nr 206/2021/NK z dnia 23 września 2021 r.
  Wyświetleń: 367
 993. Uchwała Nr XXXVII/380/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23-06-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Państwa L.W. i M.W.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 366
 994. Wydawanie zaświadczeń o utraceniu dowodu osobistego
  Wyświetleń: 365
 995. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego IR.II.7840.3.5.2020 z dnia 02.09.2021 r.
  Wyświetleń: 364
 996. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 364
 997. Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowej
  Wyświetleń: 364
 998. 39. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 363
 999. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 363
 1000. Uchwała Nr XLI/400/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie przyznania dotacji celowej Społecznemu Komitetowi Odnowy Cmentarza Katedralnego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 362
 1001. Uchwały XLV sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 362
 1002. Uchwała Nr XL/385/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 361
 1003. Uchwała Nr XLI/401/2021 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 29-09-2021 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody położonego na terenie Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 361
 1004. Zarządzenie Nr 132/2021/GN z dnia 25 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 361
 1005. Zarządzenie Nr 144/2021/GN z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 361
 1006. Plan kontroli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu
  Wyświetleń: 360
 1007. Protokół Nr 25/6/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 360
 1008. Protokół Nr 41/11/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 360
 1009. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego
  Wyświetleń: 360
 1010. Uchwała Nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 360
 1011. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 188/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 359
 1012. Uchwała Nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 357
 1013. Uchwała Nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 357
 1014. ZARZĄDZENIE NR 198/2021/NK BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA Z DNIA 07.09.2021 r.
  Wyświetleń: 357
 1015. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Koseły w Sandomierzu"
  Wyświetleń: 354
 1016. Uchwała Nr XL/382/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 354
 1017. Uchwała Nr XL/383/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021
  Wyświetleń: 354
 1018. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 190/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 27 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 354
 1019. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 193/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 354
 1020. Ogłoszenie Nr 24 Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie z dnia 13.09.2021 r.
  Wyświetleń: 353
 1021. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 352
 1022. Wody Polskie - informacja z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 351
 1023. Wykazy danych za rok 2022
  Wyświetleń: 351
 1024. XLII sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 351
 1025. Protokół Nr 39 z XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 13 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 350
 1026. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu
  Wyświetleń: 350
 1027. 38. Interpelacja Radnego Roberta Kurosza z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 347
 1028. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 347
 1029. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 347
 1030. Uchwała Nr XLI/398/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 346
 1031. Uchwała Nr XXXVI/371/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-05-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku
  Wyświetleń: 344
 1032. 48. Interpelacja Radnego Mariusza Prezgota z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 343
 1033. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 343
 1034. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia woli przekazania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Województwu Świętokrzyskiemu
  Wyświetleń: 341
 1035. Uchwała Nr XLII/407/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 339
 1036. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 339
 1037. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 338
 1038. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 187/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 338
 1039. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 337
 1040. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 336
 1041. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 186/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 336
 1042. ZARZĄDZENIE Nr 261/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 336
 1043. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 334
 1044. Uchwała Nr XLII/406/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 334
 1045. Uchwały XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 334
 1046. ZARZĄDZENIE Nr 194/2021/RZP BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 01.09.2021 roku
  Wyświetleń: 333
 1047. Zarządzenie nr 189/ 2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26.08.2021 r.
  Wyświetleń: 332
 1048. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Kopernika 18 oraz Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przy ul. Aleja Niepodległości 2”
  Wyświetleń: 331
 1049. Informacja o programie Cyfrowa Szkoła - realizowanego przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 330
 1050. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.09.2021
  Wyświetleń: 330
 1051. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025, za lata 2019-2020.
  Wyświetleń: 330
 1052. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 183/2021/SK B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 17 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 330
 1053. Lista osób zakwalifikowanych do projektu "Cyfrowa Szkoła"
  Wyświetleń: 329
 1054. Zarządzenie Nr 227/2021/OR z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 329
 1055. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Państwa L.W. i M.W.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 328
 1056. Uchwała Nr XLII/408/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 328
 1057. Protokół Nr 9/3/2021 z dnia 06 października 2021 r.
  Wyświetleń: 327
 1058. Zarządzenie nr 296/2021/PŚZ Burmistrza Sandomierza z dnia 16 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 327
 1059. Zgłoszenie urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 326
 1060. Zmiana imienia lub/i nazwiska
  Wyświetleń: 326
 1061. Starosta Sandomierski - Ogłoszenie z dnia 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 325
 1062. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 325
 1063. Wody Polskie - informacja z dnia 05.10.2021 r. sygn. KR.ZUZ.4.4210.247.2021.ES o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 324
 1064. aa
  Wyświetleń: 322
 1065. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 322
 1066. Uchwała Nr XLI/397/2021         Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 322
 1067. Uchwała Nr XLII/412/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025, za lata 2019-2020.
  Wyświetleń: 322
 1068. Uchwała Nr ... Rady Miasta Sandomierza z dnia ...
  Wyświetleń: 321
 1069. Zarządzenie Nr 199/2021/SK z dnia 07 września 2021 r.
  Wyświetleń: 321
 1070. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 320
 1071. XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 320
 1072. Protokół Nr 23/5/2021 z dnia 22 września 2021 r.
  Wyświetleń: 319
 1073. Uchwała Nr ... Rady Miasta Sandomierza z dnia ...
  Wyświetleń: 319
 1074. Zarządzenie Nr 202/2021/SK z dnia 15 września 2021 r.
  Wyświetleń: 319
 1075. Protokół Nr 40 z XL sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 25 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 318
 1076. Zarządzenie Nr 196/2021/SK z dnia 06 września 2021 r.
  Wyświetleń: 318
 1077. Protokół Nr 30/8/2021 z dnia 02 września 2021 r.
  Wyświetleń: 317
 1078. Uchwała Nr 121/2021 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24.09.2021 r.
  Wyświetleń: 317
 1079. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 316
 1080. Uchwała Nr XLII/411/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 316
 1081. Nielegalne gromadzenie odpadów i zrzut ścieków
  Wyświetleń: 315
 1082. Zarządzenie Nr 200/2021/SK z dnia 07 września 2021 r.
  Wyświetleń: 315
 1083. Protokół Nr 26/7/2021 z dnia 20 września 2021 r.
  Wyświetleń: 314
 1084. Uchwała Nr ... Rady Miasta Sandomierza z dnia ....
  Wyświetleń: 314
 1085. Zarządzenie Nr 193.1/2021/SK z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 314
 1086. Wykonanie budżetu za III kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 310
 1087. Zarządzenie Nr 209/2021/RZP z dnia 24 września 2021 r.
  Wyświetleń: 310
 1088. ZARZĄDZENIE NR 265/2021/OR BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 12 listopada 2021 roku
  Wyświetleń: 309
 1089. Uchwała Nr XLI/396/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 307
 1090. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 306
 1091. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 303
 1092. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 08.12.2021r.
  Wyświetleń: 302
 1093. Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 302
 1094. Protokół Nr 26/9/2021 z dnia 21 września 2021 r.
  Wyświetleń: 302
 1095. Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022
  Wyświetleń: 301
 1096. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę Nr XIX/239/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  Wyświetleń: 301
 1097. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 z dnia 14.12.2021r.
  Wyświetleń: 300
 1098. B U R M I S T R Z A M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 299
 1099. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 298
 1100. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 05 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 297
 1101. Rejestracja/odtworzenie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów - które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane
  Wyświetleń: 295
 1102. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo
  Wyświetleń: 293
 1103. Protokół Nr 31/7/2021 z dnia 24 września 2021 r.
  Wyświetleń: 292
 1104. Protokół Nr 34/7/2021 z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 292
 1105. Zarządzenie Nr 234/2021/OR z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 292
 1106. Zarządzenie Nr 291/2021/OR z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 291
 1107. Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 290
 1108. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 288
 1109. ZARZĄDZENIE Nr 185/2021/RZP BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25.08.2021 r.
  Wyświetleń: 285
 1110. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 284
 1111. Zarządzenie Nr 228/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 283
 1112. Oświadczenia majątkowe Rady Miasta za rok 2021
  Wyświetleń: 282
 1113. 50. Interpelacja Radnych: Marka Strugały, Krzysztofa Szatana, Marcina Świerkuli i Mariusza Prezgota z dnia 23 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 281
 1114. Wniosek o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
  Wyświetleń: 281
 1115. Zarządzenie Nr 203/2021/SK z dnia 17 września 2021 r.
  Wyświetleń: 281
 1116. Zarządzenie Nr 223/2021/OR z dnia 12 października 2021 r.
  Wyświetleń: 281
 1117. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 uchylająca uchwałę Nr XL/384/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 280
 1118. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 280
 1119. Zmiana imienia/imion dziecka w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia
  Wyświetleń: 280
 1120. Uchwała Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 278
 1121. Nadanie dziecku nazwiska męża matki / żony ojca
  Wyświetleń: 277
 1122. Uchwała Nr XLI/404/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa L. i M. W.* na "bezczynność Burmistrza w sprawie wydanych zaświadczeń mających kluczowe znaczenie w sprawie legalizacji samowoli budowlanych"
  Wyświetleń: 277
 1123. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 276
 1124. Informacja o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 275
 1125. Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 275
 1126. Protokół Nr 42 z XLII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 27 października 2021 r.
  Wyświetleń: 275
 1127. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 274
 1128. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 274
 1129. Zarządzenie Nr 220/2021/RZP z dnia 06 października 2021 r.
  Wyświetleń: 274
 1130. Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 273
 1131. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 272
 1132. Ogłoszenie o naborze na trzy wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 272
 1133. Zarządzenie Nr 224/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 272
 1134. Zarządzenie Nr 230/2021/GN z dnia 15 października 2021 r.
  Wyświetleń: 272
 1135. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulic Różanej i Wojska Polskiego"
  Wyświetleń: 271
 1136. Zarządzenie Nr 207/2021/PŚZ z dnia 23 września 2021 r.
  Wyświetleń: 271
 1137. Zgłoszenie zgonu
  Wyświetleń: 271
 1138. Protokół Nr 43/13/2021 z dnia 26 października 2021 r.
  Wyświetleń: 270
 1139. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.10.2021 r.
  Wyświetleń: 268
 1140. Protokół Nr 42/12/2021 z dnia 28 września 2021 r.
  Wyświetleń: 268
 1141. Zarządzenie Nr 127/2021/GN z dnia 21 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 268
 1142. 49. Interpelacja Radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 8 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 267
 1143. 51. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 267
 1144. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 267
 1145. Zarządzenie Nr 110/2021/GN z dnia 04 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 266
 1146. Zarządzenie Nr 208/2021/SK z dnia 23 września 2021 r.
  Wyświetleń: 266
 1147. Ogłoszenie w sprawie opracowania projektu dokumentu pn.
  Wyświetleń: 265
 1148. Zmiana nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa
  Wyświetleń: 264
 1149. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 04.10.2021 r.
  Wyświetleń: 263
 1150. Projekt uchwały nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 263
 1151. Protokół Nr 41 z XLI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 263
 1152. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 263
 1153. Zarządzenie Nr 226/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 263
 1154. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art 3 ust. 3 ustawy
  Wyświetleń: 262
 1155. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 262
 1156. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 261
 1157. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
  Wyświetleń: 261
 1158. Uchwała Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 rok
  Wyświetleń: 261
 1159. Zarządzenie Nr 217/2021/SK z dnia 04 października 2021 r.
  Wyświetleń: 261
 1160. Zarządzenie Nr 221/2021/SK z dnia 06 października 2021 r.
  Wyświetleń: 261
 1161. Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 260
 1162. Projekt uchwały nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 260
 1163. Sprawozdania finansowe Gminy za rok 2021
  Wyświetleń: 260
 1164. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 rok
  Wyświetleń: 260
 1165. Zarządzenie Nr 235/2021/PSZ z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 260
 1166. Zarządzenie Nr 210/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 259
 1167. Zarządzenie Nr 212/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 259
 1168. Plan zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 258
 1169. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przekazania z dniem 1 stycznia 2022 roku Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Województwu Świętokrzyskiemu
  Wyświetleń: 258
 1170. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekow na terenie gminy Sandomierz"
  Wyświetleń: 258
 1171. Uchwała Nr XLII/410/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza
  Wyświetleń: 258
 1172. XLV sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 258
 1173. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana R. L.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 257
 1174. Uchwała Nr XLII/405/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 uchylająca uchwałę Nr XL/384/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Wyświetleń: 257
 1175. Burmistrz Sandomierza ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność na rzecz pożytku publicznego w zakresie:
  Wyświetleń: 255
 1176. Uchwała Nr XLI/399/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sandomierz lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
  Wyświetleń: 255
 1177. XLIV sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 255
 1178. Zapytania 2022
  Wyświetleń: 255
 1179. Zarządzenie Nr 205/2021/RZP z dnia 22 września 2021 r.
  Wyświetleń: 255
 1180. Projekt uchwały nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 254
 1181. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-10-2021 w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2020/2021”
  Wyświetleń: 254
 1182. Uchwała Nr XLII/409/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulic Różanej i Wojska Polskiego"
  Wyświetleń: 252
 1183. Zarządzenie Nr 233/2021/OR z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 252
 1184. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości
  Wyświetleń: 252
 1185. Sprawozdanie Nr 33/9/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 251
 1186. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 251
 1187. Uchwała Nr XLI/395/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 251
 1188. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 250
 1189. 7. Interpelacja radnych: Andrzeja Bolewskiego i Piotra Chojnackiego z dnia 07 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 249
 1190. 6. Interpelacja radnej Ewy Gracz z dnia 02 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 248
 1191. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.10.2021 r. sygn. SPN.III.747.20.2021
  Wyświetleń: 248
 1192. Sprawozdanie nr 32/8/2021 z dnia 22 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 247
 1193. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2022 rok
  Wyświetleń: 247
 1194. Zarządzenie Nr 219/2021/SK z dnia 05 października 2021 r.
  Wyświetleń: 247
 1195. 52. Interpelacja Radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 246
 1196. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25 października 2021 r.
  Wyświetleń: 245
 1197. Projekt uchwały nr (...) Rady Miasta Sandomierza z dnia (...)
  Wyświetleń: 245
 1198. Uchwała Nr XLIII/416/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-11-2021 w sprawie wyrażenia woli przekazania Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Województwu Świętokrzyskiemu
  Wyświetleń: 245
 1199. Ogłoszenie o wolnym lokalu socjalnym
  Wyświetleń: 243
 1200. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Sandomierza
  Wyświetleń: 243
 1201. Zarządzenie Nr 225/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 243
 1202. Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 242
 1203. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 241
 1204. Zarządzenie Nr 222/2021/SK z dnia 07 października 2021 r.
  Wyświetleń: 241
 1205. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 05 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 240
 1206. 14. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 21 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 239
 1207. Uchwała Nr XLI/403/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 239
 1208. Uchwała Nr XLII/413/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 w sprawie uchylenia uchwały nr IV/36/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych
  Wyświetleń: 239
 1209. Zarządzenie Nr 211/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 239
 1210. Zarządzenie Nr 216/2021/SK z dnia 01 października 2021 r.
  Wyświetleń: 239
 1211. Zarządzenie Nr 215/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 237
 1212. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 października 2021 r.
  Wyświetleń: 235
 1213. Uchwała Nr XLIII/417/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-11-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 235
 1214. Projekty uchwał na XLIX Nadzwyczajną sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 234
 1215. Protokół Nr 19/7/2021 z dnia 27 września 2021 r.
  Wyświetleń: 234
 1216. Zarządzenie Nr 5/2022/OPS z dnia 04 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 234
 1217. Informacja o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 233
 1218. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 233
 1219. 4. Interpelacja radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 02 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 232
 1220. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 232
 1221. Zarządzenie Nr 303/2021/SK z dnia 27 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 232
 1222. Ogłoszenie o wolnym lokalu mieszkalnym
  Wyświetleń: 231
 1223. Protokół Nr 35/7/2021 z dnia 25 października 2021 r.
  Wyświetleń: 230
 1224. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pani Z.W.*
  Wyświetleń: 230
 1225. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana Z. P.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 230
 1226. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 230
 1227. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod uprawy ogrodniczo-warzywne
  Wyświetleń: 229
 1228. Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego za rok 2021
  Wyświetleń: 228
 1229. 1. Interpelacja radnego Piotra Chojnackiego z dnia 4 stycznia 2022 roku
  Wyświetleń: 226
 1230. 8. Interpelacja radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 224
 1231. Ogloszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sandomierz
  Wyświetleń: 224
 1232. Ogłoszenie o I przetargu licytacyjnym ustnym nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 224
 1233. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sandomierz lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
  Wyświetleń: 224
 1234. Sprawozdanie Nr 38/1/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 223
 1235. 1. Zapytanie radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 23 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 222
 1236. Uchwała Nr XLIV/431/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Sandomierza.
  Wyświetleń: 222
 1237. Zarządzenie Nr 272/2021/SK z dnia 18 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 221
 1238. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06.10.2021 r.
  Wyświetleń: 220
 1239. Zarządzenie Nr 241/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 220
 1240. 11. Interpelacja radnego Sylwestra Łatki z dnia 16 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 218
 1241. Uchwała Nr XLIV/428/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana Z. P.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 218
 1242. Zarządzenie Nr 240/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 218
 1243. 2. Interpelacja radnego Jacka Dybusa z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 217
 1244. 5. Interpelacja radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 02 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 217
 1245. Zarządzenie Nr 276/2021/SK z dnia 26 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 217
 1246. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 9 Listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 216
 1247. Zarządzenie Nr 289/2021/OR z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 216
 1248. Projekty uchwał na L sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 215
 1249. Uchwała Nr                      Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 215
 1250. Uchwała Nr XLIV/429/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pani Z.W.*
  Wyświetleń: 215
 1251. Zarządzenie Nr 19/2022/SK z dnia 02 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 215
 1252. Zarządzenie Nr 236/2021/RZP z dnia 20 października 2021 r.
  Wyświetleń: 215
 1253. Zarządzenie Nr 104/2021/OPS z dnia 26 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 214
 1254. Zarządzenie Nr 254/2021/RZP z dnia 03 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 214
 1255. 3. Interpelacja radnych: Marka Strugały, Marcina Świerkuli, Krzysztofa Szatana i Mariusza Prezgota z dnia 17 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 213
 1256. Sprawozdanie Nr 24/7/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 213
 1257. Zarządzenie Nr 268/2021/GN z dnia 16 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 213
 1258. Uchwała Nr XLIV/420/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 212
 1259. Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód - wydanego w granicach Unii Europejskiej (za wyjątkiem Danii)
  Wyświetleń: 212
 1260. Projekty uchwał na LI sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 211
 1261. Uchwała Nr XLIV/430/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Miasta Sandomierza orazzwrotu kosztów podróży służbowych
  Wyświetleń: 211
 1262. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 z dnia 10.03.2022
  Wyświetleń: 210
 1263. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 210
 1264. Oświadczenie Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 209
 1265. Protokół Nr 36/2/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 209
 1266. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 209
 1267. Zarządzenie Nr 218/2021/GN z dnia 04 października 2021 r.
  Wyświetleń: 209
 1268. Zarządzenie Nr 232/2021/SK z dnia 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 209
 1269. Oświadczenie Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 208
 1270. Protokół Nr 32/10/2021 z dnia 05 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 208
 1271. Uchwała Nr XLIV/424/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 208
 1272. Zarządzenie Nr 239/2021/OZKOC z dnia 25 października 2021 r.
  Wyświetleń: 208
 1273. Zarządzenie Nr 299/2021/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 208
 1274. ZARZĄDZENIE NR 304/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 208
 1275. Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód - wydanego w państwach spoza Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 207
 1276. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 207
 1277. XLVII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 206
 1278. 9. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 05 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 205
 1279. Zarządzenie Nr 211.1/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 205
 1280. Zarządzenie Nr 214/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 205
 1281. Zarządzenie Nr 229/2021/SK z dnia 13 października 2021 r.
  Wyświetleń: 205
 1282. Zarządzenie Nr 251/2021/SK z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 205
 1283. Sprawozdanie Nr 30/2/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 204
 1284. Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 204
 1285. Zarządzenie Nr 213/2021/SK z dnia 30 września 2021 r.
  Wyświetleń: 204
 1286. Zarządzenie Nr 24/2022/CUW z dnia 14 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 204
 1287. Zarządzenie Nr 270/2021/SK z dnia 16 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 204
 1288. Zarządzenie Nr 271/2021/SK z dnia 17 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 204
 1289. Zarządzenie Nr 273/2021/SK z dnia 18 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 203
 1290. Zarządzenie Nr 14/2022/SK z dnia 27 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 202
 1291. Zarządzenie Nr 309/2021/SK z dnia 30.12.2021 r.
  Wyświetleń: 202
 1292. 12. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 21 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 201
 1293. 13. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 21 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 201
 1294. Sprawozdanie Nr 37/1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 201
 1295. Uchwała Nr XLIV/423/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu
  Wyświetleń: 201
 1296. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 201
 1297. Zarządzenie Nr 10/2022/CUW z dnia 24 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 201
 1298. Zarządzenie Nr 248/2021/RZP z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 200
 1299. Zarządzenie Nr 274/2021/SK z dnia 18 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 200
 1300. Akty prawne
  Wyświetleń: 199
 1301. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchylenia uchwały nr IV/36/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenia zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych
  Wyświetleń: 199
 1302. Zapytania 2021
  Wyświetleń: 199
 1303. Sprawozdanie Nr 46/16/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 198
 1304. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 198
 1305. Zawiadomienie o XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 3 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 197
 1306. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza w dniach 22-30 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 195
 1307. Protokół Nr 44/14/2021 z dnia 09 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 195
 1308. Uchwała Nr XLIV/425/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2020/2021”
  Wyświetleń: 195
 1309. Zarządzenie Nr 257/2021/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 8 listopada 2021 roku
  Wyświetleń: 195
 1310. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 194
 1311. Uchwały L sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 194
 1312. Zarządzenie Nr 13/2022/SK z dnia 27 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 194
 1313. Zarządzenie Nr 245/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 194
 1314. PGW Wody Polskie - Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 193
 1315. ZARZĄDZENIE Nr 258/2021/RZP BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 09.11.2021 roku
  Wyświetleń: 193
 1316. Zarządzenie Nr 305/2021/SK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 193
 1317. Protokół Nr 35/1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 192
 1318. Sprawozdanie Nr 48/1/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 192
 1319. Zarządzenie Nr 16/2022/OR z dnia 31 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 192
 1320. Zarządzenie Nr 231/2021/SK z dnia 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 192
 1321. 16. Interpelacja radnej Ewy Gracz z dnia 25 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 191
 1322. 20. Interpelacja radnego Mariusza Prezgota z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 191
 1323. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 03.11.2021 r.
  Wyświetleń: 191
 1324. Zarządzenie Nr 242/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 191
 1325. Zarządzenie Nr 246/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 191
 1326. Zarządzenie Nr 253/2021/SM z dnia 03 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 191
 1327. Ogłoszenie o przetargu licytacyjnym ustnym nieograniczonym na dzierżawę
  Wyświetleń: 190
 1328. Protokół Nr 33/11/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 190
 1329. Sprawozdanie Nr 36/8/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 190
 1330. Uchwała Nr XLIV/419/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 190
 1331. Zarządzenie Nr 237/2021/SK z dnia 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 190
 1332. Zarządzenie Nr 244/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 190
 1333. Ogłoszenie Burmistrz Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 188
 1334. PGW Wody Polskie - Obwieszczenie z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 188
 1335. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza w dniu 13 grudnia 2021 - wideokonferencja
  Wyświetleń: 188
 1336. Uchwała Nr XLV/433/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 188
 1337. Zarządzenie Nr 26/2022/GN z dnia 16 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 188
 1338. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 187
 1339. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 187
 1340. Protokół Nr 27/8/2021 z dnia 22 października 2021 r.
  Wyświetleń: 187
 1341. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza znak: UA.6733.10.2021.MSZ z dnia 07.12.2021 r.
  Wyświetleń: 186
 1342. Sprawozdanie Nr 36/9/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 186
 1343. Zarządzenie Nr 243/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 186
 1344. Zarządzenie Nr 8/2022/SK z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 186
 1345. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 185
 1346. Uchwały RIO z roku 2022
  Wyświetleń: 185
 1347. Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022
  Wyświetleń: 184
 1348. Sprawozdanie Nr 26/1/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 184
 1349. Uchwała Nr 15/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 184
 1350. Zarządzenie Nr 249.1/2021/SK z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 184
 1351. Uchwała Nr 13/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 183
 1352. Zarządzenie nr 293/2021/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 grudnia 2021 roku
  Wyświetleń: 183
 1353. Protokół Nr 20/8/2021 z dnia 07 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 182
 1354. Protokół nr 34/12/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 182
 1355. Protokół Nr 46 z XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 182
 1356. Uchwała Nr XLII/415/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-10-2021 zmieniająca uchwałę Nr XL/387/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  Wyświetleń: 182
 1357. Zarządzenie Nr 27/2022/NK z dnia 22 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 182
 1358. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 8 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 181
 1359. Uchwała Nr 14/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 181
 1360. Zarządzenie Nr 286/2021/NK z dnia 08 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 181
 1361. PGW Wody Polskie - Zlewnia w Sandomierzu - Obwieszczenie i Informacja z dnia 15 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 180
 1362. Protokół Nr 35/8/2021 z dnia 08 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 180
 1363. Sandomierski Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 180
 1364. Sprawozdanie Nr 28/11/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 180
 1365. Sprawozdanie Nr 45/15/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 180
 1366. Zarządzenie Nr 294/2021/SK z dnia 15 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 180
 1367. ZARZĄDZENIE NR 300/2021/AWiK BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 27 grudnia 2021 r
  Wyświetleń: 180
 1368. 15. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 08 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 179
 1369. Informacja dotycząca decyzji Starosty Sandomierskiego z dnia 18 października 2021 r. znak: GN.6827.1.2019
  Wyświetleń: 179
 1370. Sprawozdanie Nr 29/1/2022 z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 179
 1371. Zarządzenie Nr 279/2021/OR z dnia 03 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 179
 1372. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 03.01.2022 r.
  Wyświetleń: 178
 1373. Protokół Nr 31/9/2021 z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 178
 1374. Karta informacyjna Nr NK/1/2022 z dnia 05 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 177
 1375. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 177
 1376. Ogłoszenie o wyniku naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 177
 1377. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 177
 1378. Zarządzenie Nr 201/2021/OPS z dnia 14 września 2021 r.
  Wyświetleń: 177
 1379. Zarządzenie Nr 37/2022/CUW z dnia 02 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 177
 1380. 10. Interpelacja radnej Ewy Gracz z dnia 15 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 176
 1381. Protokół Nr 24/6/2021 z dnia 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 176
 1382. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 176
 1383. Zarządzenie Nr 12/2022/SK z dnia 27 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 176
 1384. Zarządzenie Nr 276/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 26 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 176
 1385. Przetarg na wynajem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 175
 1386. Sandomierskie Centrum Kultury
  Wyświetleń: 175
 1387. Sprawozdanie Nr 29/1/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 175
 1388. Zarządzenie Nr 290/2021/SK z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 175
 1389. Sprawozdanie Nr 28/9/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 174
 1390. Sprawozdanie Nr 37/9/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 174
 1391. Sprawozdanie Nr 47/17/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 174
 1392. Zarządzenie Nr 277/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 02 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 174
 1393. 17. Interpelacja radnej Ewy Gracz z dnia 25 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 173
 1394. PGW Wody Polskie - Zlewnia w Sandomierzu - Obwieszczenie i Informacja z dnia 12 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 173
 1395. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 173
 1396. Zarządzenie Nr 306/2021/SK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 173
 1397. Zarządzenie Nr 34/2022/NK z dnia 28 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 173
 1398. Zarządzenie Nr 7/2022/SK z dnia 10 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 173
 1399. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 172
 1400. Protokół Nr 43 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 172
 1401. Uchwała Nr XLV/438/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2021 rok
  Wyświetleń: 172
 1402. Zarządzenie Nr 20/2022/RZP z dnia 09 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 172
 1403. Zarządzenie Nr 9/2022/CUW z dnia 24 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 172
 1404. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 171
 1405. Sprawozdanie Nr 26/1/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 171
 1406. XLVIII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 171
 1407. 19. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 170
 1408. Uchwała Nr XLIV/422/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie udziału Gminy Sandomierz jako współorganizatora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 170
 1409. Zarządzenie Nr 259.1/2021/SK z dnia 09 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 170
 1410. Zarządzenie Nr 6/2022/AWiK z dnia 10 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 170
 1411. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 169
 1412. Uchwała Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 rok
  Wyświetleń: 169
 1413. Uchwała Nr XLVI/439/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 03-01-2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego
  Wyświetleń: 169
 1414. Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Cyfrowa szkoła" nr RPSW.08.03.03-26-0018/19
  Wyświetleń: 169
 1415. Zarządzenie Nr 22/2022/NK z dnia 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 169
 1416. Informacja o Rejestrze Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 168
 1417. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 168
 1418. 18. Interpelacja radnych: Marka Strugały i Marcina Świerkuli z dnia 02 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 167
 1419. Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu
  Wyświetleń: 167
 1420. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 167
 1421. Sprawozdanie Nr 31/3/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 167
 1422. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana Z.P.* z dnia 19 stycznia 2022 r. na działania Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 167
 1423. Uchwały LI sesji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 167
 1424. Uchwały XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 167
 1425. Zarządzenie Nr 1/2022/SK z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 167
 1426. Zarządzenie Nr 260/2021/SK z dnia 09 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 167
 1427. Zarządzenie Nr 35/2022/PŚZ z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 167
 1428. ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 167
 1429. Sprawozdanie Nr 40/3/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 166
 1430. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 166
 1431. Zarządzenie Nr 249/2021/SK z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 166
 1432. Zarządzenie Nr 285/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 166
 1433. Pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 165
 1434. Zarządzenie Nr 287/2021/NK z dnia 09 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 165
 1435. Zarządzenie Nr 310/2021/SK z dnia 30.12.2021 r.
  Wyświetleń: 165
 1436. Ogłoszenie Starosty Sandomierskiego z dnia 29.10.2021 r. sygn. GN.6827.2.2021
  Wyświetleń: 164
 1437. Zarządzenie Nr 252/2021/SSZ z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 164
 1438. Informacja o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 163
 1439. Obwieszczenie Burmistrza MIasta Sandomierza z dnia 11 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 163
 1440. Zarządzenie Nr 87/2021/NK z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 163
 1441. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 162
 1442. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 162
 1443. PGW Wody Polskie - Obwieszczenie z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 162
 1444. Informacja o wyniku naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 161
 1445. Oświadczenie Sekretarza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 161
 1446. Protokół Nr 32/4/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 161
 1447. Zarządzenie Nr 259/2021/SK z dnia 09 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 161
 1448. Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 160
 1449. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 160
 1450. Zarządzenie Nr 11/22/2022/SK z dnia 24 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 160
 1451. Zarządzenie Nr 269/2021/SK z dnia 16 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 160
 1452. Zarządzenie Nr 292/2021/SK z dnia 14 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 160
 1453. Zarządzenie Nr 295/2021/SK z dnia 15 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 160
 1454. ZARZĄDZENIE NR 297/2021/SK BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA z dnia 17 grudnia 2021r
  Wyświetleń: 160
 1455. Protokół Nr 25/8/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 159
 1456. Sprawozdanie Nr 39/2/2022 z dnia 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 159
 1457. Uchwała Nr XLIV/427/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 159
 1458. Uchwała Nr XLVIII/475/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 159
 1459. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 158
 1460. PGW Wody Polskie - informacja z dnia 29.11.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 158
 1461. PGW Wody Polskie - Zawiadomienie z dnia 10 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 158
 1462. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 158
 1463. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 158
 1464. Uchwała Nr XLIV/421/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2040
  Wyświetleń: 158
 1465. Uchwała Nr XLV/435/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 158
 1466. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 158
 1467. Zarządzenie Nr 302/2021/SK z dnia 27 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 158
 1468. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 09 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 157
 1469. Obwieszczenie Burmistrza Sandomierza z dnia 05 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 157
 1470. Uchwała Nr XLIII/418/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-11-2021 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
  Wyświetleń: 157
 1471. Uchwała Nr XLVIII/471/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Sandomierz na rok 2022
  Wyświetleń: 157
 1472. Zarządzenie nr 298/2021/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 157
 1473. Uchwała Nr XLIV/426/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia z Powiatem Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 156
 1474. Uchwała Nr XLV/437/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pana R. L.* i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 156
 1475. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
  Wyświetleń: 155
 1476. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu
  Wyświetleń: 154
 1477. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 154
 1478. Zarządzenie Nr 18/2022/GN z dnia 01 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 154
 1479. Zarządzenie Nr 267/2021/SK z dnia 15 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 154
 1480. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 03 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 153
 1481. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
  Wyświetleń: 153
 1482. Protokół Nr 44 z XLIV sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 01 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 153
 1483. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 152
 1484. Protokół Nr 45 z XLV sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 22 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 152
 1485. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 152
 1486. Sprawozdanie Nr 25/7/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 152
 1487. Uchwała Nr XLVII/457/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana Z.P.* na działania Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 152
 1488. Zarządzenie Nr 284/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 152
 1489. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 151
 1490. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 151
 1491. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 09 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 150
 1492. Plany postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 150
 1493. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 150
 1494. Sprawozdanie Nr 27/2/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 150
 1495. Zarządzenie Nr 308/2021/SK z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 150
 1496. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 149
 1497. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2021 r.
  Wyświetleń: 149
 1498. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 148
 1499. Sprawozdanie Nr 34/1/2022 z dnia 17 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 148
 1500. Zarządzenie Nr 264/2021/SK z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 148
 1501. Zarządzenie Nr 266/2021/SK z dnia 12 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 148
 1502. Protokół Nr 27/10/2021 z dnia 26 października 2021 r.
  Wyświetleń: 147
 1503. Wykonanie budżetu za IV kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 147
 1504. Zarządzenie Nr 17/2022/GN z dnia 01 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 147
 1505. Zarządzenie Nr 255/2021/CUW z dnia 06 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 147
 1506. Oświadczenie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu
  Wyświetleń: 146
 1507. Protokół Nr 20/1/2022 z dni: 11.02.2022 r., 21.02.2022 r. i 10.03.2022 r.
  Wyświetleń: 146
 1508. Zarządzenie Nr 288/2021/SK z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 146
 1509. Uchwała Nr XLVII/456/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2022 rok
  Wyświetleń: 145
 1510. Zarządzenie Nr 26/2022/SK z dnia 22 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 145
 1511. Uchwała Nr XLVII/449/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2022
  Wyświetleń: 144
 1512. Zarządzenie Nr 15/2022/SK z dnia 28 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 144
 1513. 28. Interpelacja radnych: Marcina Świerkuli, Marka Strugały i Mariusza Prezgota z dnia 22 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 143
 1514. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 143
 1515. Terminarz posiedzeń komisji w formie wideokonferencji
  Wyświetleń: 143
 1516. Zarządzenie Nr 275/2021/PŚZ z dnia 18 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 143
 1517. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza - wideokonferencja
  Wyświetleń: 142
 1518. Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3/2002 z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 142
 1519. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 142
 1520. Zarządzenie Nr 25/2022/SK z dnia 14 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 142
 1521. L sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 141
 1522. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 141
 1523. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 141
 1524. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej
  Wyświetleń: 141
 1525. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 141
 1526. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2021 r.
  Wyświetleń: 141
 1527. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem 50-lecia Krzemienia Pasiastego w biżuterii
  Wyświetleń: 141
 1528. Zarządzenie Nr 238/2021/Or z dnia 25 października 2021 r.
  Wyświetleń: 141
 1529. Zarządzenie Nr 283/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 141
 1530. Protokół Nr 37/3/2022 z dnia 07 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 140
 1531. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 140
 1532. Zarządzenie Nr 282/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 140
 1533. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 139
 1534. Sprawozdanie Nr 35/2/2022 z dnia 07 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 139
 1535. Uchwała Nr XLVII/454/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 139
 1536. Zarządzenie Nr 23/2022/GN z dnia 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 139
 1537. Zarządzenie Nr 263/2021/SK z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 139
 1538. Zarządzenie Nr 280/2021/SK z dnia 03 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 139
 1539. Zarządzenie Nr 307/2021/SK z dnia 29 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 139
 1540. 32. Interpelacja radnych: Piotra Chojnackiego i Tomasza Malinowskiego z dnia 19 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 138
 1541. Karta informacyjna Nr NK/2/2022 z dnia 23 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 138
 1542. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 138
 1543. Posiedzenie wspólne
  Wyświetleń: 138
 1544. Zarządzenie Nr 281/2021/SK z dnia 03 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 138
 1545. Zarządzenie Nr 301/2021/SK z dnia 27 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 138
 1546. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 137
 1547. Uchwała Nr XLVII/455/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych i doraźnych Rady Miasta Sandomierza za 2021 rok
  Wyświetleń: 137
 1548. Zarządzenie Nr 48/2022/RZP z dnia 11 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 137
 1549. Oświadczenie Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 135
 1550. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 135
 1551. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu, ul. Błonie 55 za rok 2021
  Wyświetleń: 135
 1552. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 135
 1553. Zarządzenie Nr 284/2021/SK z dnia 06 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 135
 1554. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2020 r.
  Wyświetleń: 134
 1555. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.
  Wyświetleń: 134
 1556. Zarządzenie Nr 278/2021/SK z dnia 02 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 134
 1557. 27. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 30 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 133
 1558. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 133
 1559. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 133
 1560. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 02.02.2022 r.
  Wyświetleń: 132
 1561. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu, ul. Słowackiego 15 za rok 2021
  Wyświetleń: 132
 1562. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia z Powiatem Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 132
 1563. Uchwała Nr XLVIII/477/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana Z.P.* z dnia 19 stycznia 2022 r. na działania Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 132
 1564. Oświadczenie Zastępcy Burmistrza Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 131
 1565. Sprawozdanie Nr 30/2/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 131
 1566. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 131
 1567. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r.w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
  Wyświetleń: 131
 1568. Uchwała Nr XLV/432/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 131
 1569. Sprawozdanie Nr 32/4/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 130
 1570. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy Sandomierz
  Wyświetleń: 130
 1571. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 130
 1572. Zarządzenie Nr 36/2022/RTI z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 130
 1573. Zarządzenie Nr 74/2022/CUW z dnia 20 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 130
 1574. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 129
 1575. Projekty uchwał na LII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 129
 1576. Sprawozdanie Nr 49/2/2022 z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 129
 1577. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie powołania Kapituły Honorowej ds. opiniowania wniosków w przedmiocie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza”
  Wyświetleń: 129
 1578. Zarządzenie Nr 262/2021/SK z dnia 10 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 129
 1579. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 128
 1580. 31. Interpelacja radnego Janusza Pońskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 127
 1581. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 127
 1582. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 127
 1583. Uchwała Nr XLVII/452/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
  Wyświetleń: 127
 1584. Zarządzenie Nr 21/2022/SK z dnia 09 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 127
 1585. Rekrutacja dodatkowa do projektu "Cyfrowa Szkoła"
  Wyświetleń: 126
 1586. Sprawozdanie Nr 41/4/2022 z dnia 28 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 126
 1587. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 126
 1588. Zarządzenie Nr 247/2021/SK z dnia 28 października 2021 r.
  Wyświetleń: 126
 1589. Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 125
 1590. Protokół Nr 38/4/2022 z dnia 02 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 125
 1591. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Sandomierz na rok 2022
  Wyświetleń: 125
 1592. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
  Wyświetleń: 125
 1593. Zarządzenie Nr 63/2022/SK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 125
 1594. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych i doraźnych Rady Miasta Sandomierza za 2021 rok
  Wyświetleń: 124
 1595. Uchwała Nr XLV/434/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 124
 1596. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 123
 1597. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 123
 1598. Uchwała Nr XLVIII/458/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim
  Wyświetleń: 123
 1599. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 25 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 121
 1600. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 121
 1601. Uchwała Rady Miasta Sandomierza w sprawie zmiany uchwały Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego
  Wyświetleń: 121
 1602. Wniosek o świadczenie pieniężne
  Wyświetleń: 121
 1603. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2021 r.
  Wyświetleń: 120
 1604. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na rok 2022
  Wyświetleń: 120
 1605. LII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 118
 1606. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 118
 1607. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza na 2022 rok
  Wyświetleń: 118
 1608. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 118
 1609. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 116
 1610. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 116
 1611. Uchwała Nr XLVII/447/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie nadania nazwy rondu w Sandomierzu
  Wyświetleń: 116
 1612. Zarządzenie Nr 56/2022/SK z dnia 24 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 116
 1613. Protokół Nr 47 z XLVII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 115
 1614. Sprawozdanie Nr 50/3/2022 z dnia 15 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 115
 1615. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zasad wydzierżawiania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz będących we władaniu Gminy Sandomierz na okres dłuższy niż 3 lata
  Wyświetleń: 115
 1616. Uchwała Nr XLVII/446/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem 50-lecia Krzemienia Pasiastego w biżuterii
  Wyświetleń: 115
 1617. Zarządzenie Nr 64/2022/SK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 115
 1618. Zarządzenie Nr 73/2022/SK z dnia 12 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 115
 1619. Oświadczenie Skarbnika Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 114
 1620. Sprawozdanie Nr 28/3/2022 z dnia 01 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 114
 1621. Uchwała Nr XLVII/451/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 114
 1622. Uchwała Nr xlviii/469/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu, ul. Słowackiego 15 za rok 2021
  Wyświetleń: 114
 1623. Uchwały LII sesji Rady Miasta
  Wyświetleń: 114
 1624. Zarządzenie Nr 97/2022/CUW z dnia 17 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 114
 1625. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 113
 1626. Uchwała Nr XLVII/441/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 113
 1627. Uchwała Nr XLVIII/474/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzinyza 2021 r.
  Wyświetleń: 113
 1628. 21. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 112
 1629. Oświadczenie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 112
 1630. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/393/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 112
 1631. Uchwała Nr XLVII/442/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 112
 1632. Zarządzenie Nr 49/2022/CUW z dnia 16 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 112
 1633. LI sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 111
 1634. Uchwała Nr XLVIII/470/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu, ul. Błonie 55 za rok 2021
  Wyświetleń: 111
 1635. Zarządzenie Nr 31/2022/SK z dnia 25 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 111
 1636. Zarządzenie Nr 52/2022/OR z dnia 17 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 111
 1637. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu za rok 2021
  Wyświetleń: 110
 1638. Oświadczenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sandomierzu.
  Wyświetleń: 110
 1639. PGW Wody Polskie - informacja i obwieszczenie z dnia 11 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 110
 1640. Uchwała Nr XLVIII/472/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznejw Sandomierzu  za 2021 r.
  Wyświetleń: 110
 1641. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 108
 1642. Uchwała Nr XLVII/453/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie wyrażenia zgody na założenie przez Gminę Sandomierz wspólnie z Miastem Tarnobrzeg, Gminą i Miastem Nisko oraz Gminą Stalowa Wola stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą "Stowarzyszenie Czwórmiasto"
  Wyświetleń: 108
 1643. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 106
 1644. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 106
 1645. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazw miejscowości w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 105
 1646. 22. Interpelacja radnego Andrzeja Bolewskiego z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 104
 1647. XLIX Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 104
 1648. Zarządzenie Nr 58.1/2022/SK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 104
 1649. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 103
 1650. Oświadczenie Kierownika Świetlicy Środowiskowej i Placówki Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" w Sandomierzu
  Wyświetleń: 103
 1651. Sprawozdanie Nr 27/2/2022 z dnia 08 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 103
 1652. Uchwała Nr XLVII/445/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie zasad wydzierżawiania pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Sandomierz oraz będących we władaniu Gminy Sandomierz na okres dłuższy niż 3 lata
  Wyświetleń: 103
 1653. Zarządzenie Nr 29/2022/SK z dnia 24 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 103
 1654. Zarządzenie Nr 47/2022/PŚZ z dnia 09 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 103
 1655. Zarządzenie Nr 51/2022/OR z dnia 16 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 103
 1656. Zarządzenie Nr 71/2022/SK z dnia 12 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 103
 1657. 23. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 15 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 102
 1658. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 102
 1659. Oświadczenie Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury
  Wyświetleń: 102
 1660. Uchwała Nr 29/2022 Regionalnej Izby Obrachunekowej z dnia 20 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 102
 1661. Uchwała Nr XLVII/450/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 102
 1662. Uchwała Nr XLVIII/468/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2021
  Wyświetleń: 102
 1663. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 102
 1664. Zarządzenie Nr 43/2022/POIN z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 102
 1665. Sprawozdanie Nr 33/5/2022 z dnia 15 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 101
 1666. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXXII/343/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24.02.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2021  rok
  Wyświetleń: 101
 1667. Uchwała Nr XLVIII/459/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 101
 1668. Zarządzenie Nr 50/2022/CUW z dnia 16 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 101
 1669. 26. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 30 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 100
 1670. Komunikat Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 100
 1671. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 06 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 100
 1672. Wykonanie budżetu za I kwartał 2022 roku
  Wyświetleń: 100
 1673. Zarządzenie Nr 46.1/2022/SK z dnia 09 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 100
 1674. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 99
 1675. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 99
 1676. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.
  Wyświetleń: 99
 1677. Zarządzenie Nr 28/2022/PŚZ z dnia 23 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 99
 1678. Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Sandomierz w roku 2021
  Wyświetleń: 98
 1679. Sprawozdanie Nr 39/3/2022 z dnia 28 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 98
 1680. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2021
  Wyświetleń: 98
 1681. Oświadczenie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu za rok 2021
  Wyświetleń: 97
 1682. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza w sprawie zmiany uchwały Nr XL/386/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku użytkowego
  Wyświetleń: 97
 1683. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2021
  Wyświetleń: 97
 1684. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 97
 1685. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 97
 1686. Zarządzenie Nr 55/2022/KPSiT z dnia 18 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 97
 1687. Zarządzenie Nr 62/2022/SK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 97
 1688. Sprawozdanie Nr 38/2/2022 z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 96
 1689. Sprawozdanie Nr 51/4/2022 z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 96
 1690. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 96
 1691. Uchwała Nr XLVIII/466/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazw miejscowości w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 96
 1692. Uchwała Nr XLVIII/473/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021 r.
  Wyświetleń: 96
 1693. Uchwała Nr XLVIII/476/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/393/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 96
 1694. Zarządzenie Nr 54/2022/SK z dnia 18 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 96
 1695. Zarządzenie Nr 75/2022/RZP z dnia 21 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 96
 1696. 29. Interpelacja radnego Jacka Dybusa z dnia 25 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 95
 1697. Oświadczenie Kierownika Referatu Opłat, Podatków i Windykacji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 95
 1698. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2022
  Wyświetleń: 95
 1699. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 95
 1700. Uchwała Nr L/480/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 95
 1701. Uchwała Nr L/486/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 95
 1702. Uchwała Nr XLVIII/463/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.
  Wyświetleń: 95
 1703. Uchwała Nr XLVIII/467/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2022-2023 z perspektywą na lata 2024-2027.
  Wyświetleń: 95
 1704. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 95
 1705. Wykonanie budżetu za IV kwartał 2021 roku
  Wyświetleń: 95
 1706. Zarządzenie Nr 66/2022/GN z dnia 04 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 95
 1707. Zarządzenie Nr 72/2022/SK z dnia 12 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 95
 1708. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 19 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 95
 1709. 33. Interpelacja radnych: Kazimiery Bednarskiej i Andrzeja Bolewskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 94
 1710. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie kontynuacji na terenie Gminy Sandomierz realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego
  Wyświetleń: 94
 1711. Uchwała Nr XLVIII/461/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 94
 1712. 25. Interpelacja radnej Agnieszki Frańczak-Szczepanek z dnia 30 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 93
 1713. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 93
 1714. Sprawozdanie Nr 33/5/2022 z dnia 15 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 93
 1715. Sprawozdanie Nr 34/6/2022 z dnia 25 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 93
 1716. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sandomierz na lata 2022-2023 z perspektywą na lata 2024-2027.
  Wyświetleń: 93
 1717. Uchwała Nr L/485/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 93
 1718. Uchwała Nr XLVIII/460/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 93
 1719. Oświadczenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
  Wyświetleń: 92
 1720. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 11 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 91
 1721. Oświadczenie Kierownika zakładu - Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy w Sandomierzu
  Wyświetleń: 91
 1722. Oświadczenie Starszego referenta w sekcji świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 91
 1723. Protokół Nr 49 z XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 15 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 91
 1724. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat.
  Wyświetleń: 91
 1725. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 91
 1726. Uchwała Nr XLVIII/465/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 91
 1727. Zarządzenie Nr 61/2022/SK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 91
 1728. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 90
 1729. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 90
 1730. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie
  Wyświetleń: 90
 1731. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 90
 1732. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 17 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 89
 1733. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 89
 1734. Sprawozdanie Nr 32/4/2022 z dnia 24 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 89
 1735. Uchwała Nr RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 01-01-2001 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 89
 1736. Zarządzenie Nr 4/2022/SK z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 89
 1737. Zarządzenie Nr 57/2022/RZP z dnia 30 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 89
 1738. Zarządzenie Nr 60/2022/SK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 89
 1739. 24. Interpelacja radnego Tomasza Malinowskiego z dnia 28 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 88
 1740. Oświadczenie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu
  Wyświetleń: 88
 1741. Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 88
 1742. PGW Wody Polskie - Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 87
 1743. Sprawozdanie Nr 37/4/2022 z dnia 19 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 87
 1744. Zarządzenie Nr 45/2022/SK z dnia 07 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 87
 1745. Zarządzenie Nr 59/2022/NK z dnia 31 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 87
 1746. Oświadczenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 86
 1747. Oświadczenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 86
 1748. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 86
 1749. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat.
  Wyświetleń: 86
 1750. Zarządzenie Nr 3/2022/SK z dnia 03 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 86
 1751. Zarządzenie Nr 65/2022/OR z dnia 04 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 86
 1752. Uchwała Nr L/488/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie powołania Kapituły Honorowej ds. opiniowania wniosków w przedmiocie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza”
  Wyświetleń: 85
 1753. Uchwała Nr XLVIII/464/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sandomierz na rok 2022
  Wyświetleń: 85
 1754. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej
  Wyświetleń: 85
 1755. Oświadczenie Naczelnika Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
  Wyświetleń: 84
 1756. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 84
 1757. Zarządzenie Nr 67/2022/RZP z dnia 06 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 84
 1758. PGW Wody Polskie - informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 83
 1759. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 83
 1760. Projekty uchwał na LIII sesję Rady Miasta
  Wyświetleń: 83
 1761. Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 83
 1762. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 83
 1763. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 13-05-2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 83
 1764. Uchwała Nr LII/505/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sandomierz w roku szkolnym 2022/2023
  Wyświetleń: 83
 1765. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 82
 1766. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 r.
  Wyświetleń: 82
 1767. Uchwała Nr XLVII/440/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 82
 1768. Zarządzenie Nr 46/2022/SK z dnia 09 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 82
 1769. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 81
 1770. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 81
 1771. Oświadczenie Kierownika sekcji pomocy społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 79
 1772. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 78
 1773. Oświadczenie Administratora Koordynującego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu
  Wyświetleń: 78
 1774. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Maista Sandomierza
  Wyświetleń: 78
 1775. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przystąpienia Gminy Sandomierz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Sandomierz
  Wyświetleń: 78
 1776. Uchwała Nr LI/499/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Kominki i Piece" oraz Cechu Zdunów Polskich i przekazania ich według właściwości
  Wyświetleń: 78
 1777. Uchwała Nr LII/504/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat.
  Wyświetleń: 78
 1778. Zarządzenie Nr 40/2022/SK z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 78
 1779. Zarządzenie Nr 83/2022/RZP z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 78
 1780. 30. Interpelacja radnych: Marcina Świerkuli, Marka Strugały i Mariusza Prezgota z dnia 21 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 77
 1781. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Gminy Sandomierz oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska "Mój Rynek" przy Placu 3 Maja w Sandomierzu
  Wyświetleń: 77
 1782. Uchwała Nr L/482/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie
  Wyświetleń: 77
 1783. Zarządzenie Nr 42/2022/SK z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 77
 1784. 39. Interpelacja radnych: Tomasza Malinowskiego i Jerzego Żyły z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 76
 1785. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 6 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 76
 1786. Sprawozdanie Nr 35/7/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 76
 1787. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pani Z. W. * z dnia 29. 03. 2022 r. i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 76
 1788. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 76
 1789. Uchwała Nr XLVII/440/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 76
 1790. Uchwała Nr XLVII/444/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 zmieniająca uchwałę nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r.w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej
  Wyświetleń: 76
 1791. Zarządzenie Nr 69/2022/SK z dnia 08 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 76
 1792. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
  Wyświetleń: 75
 1793. Zarządzenie Nr 39/2022/SK z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 75
 1794. Zarządzenie Nr 44/2022/SK z dnia 07 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 75
 1795. 38. Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 74
 1796. Protokół Nr 48 z XLVIII sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 02 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 74
 1797. Uchwała Nr L/481/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 74
 1798. Uchwała Nr L/484/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Sandomierz nadwyżki środków obrotowych
  Wyświetleń: 74
 1799. Zarządzenie Nr 53/2022/RZP z dnia 18 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 74
 1800. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 w Sandomierzu
  Wyświetleń: 73
 1801. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 73
 1802. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 72
 1803. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 72
 1804. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 72
 1805. Sprawozdanie Nr 52/5/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 72
 1806. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 71
 1807. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 71
 1808. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 71
 1809. Uchwała Nr XLVIII/462/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 02-03-2022 w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie Gminy Sandomierz oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska "Mój Rynek" przy Placu 3 Maja w Sandomierzu
  Wyświetleń: 71
 1810. Zarządzenie Nr 42.1/2022/SK z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 71
 1811. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich
  Wyświetleń: 70
 1812. Zarządzenie Nr 85/2022/SK z dnia 29 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 70
 1813. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnai 2022 r.
  Wyświetleń: 69
 1814. Uchwała Nr XLVII/443/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 zmieniająca uchwałę nr XXX/330/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  Wyświetleń: 69
 1815. Zarządzenie Nr 41/2022/SK z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 69
 1816. Zarządzenie Nr 68/2022/SK z dnia 06 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 69
 1817. Zarządzenie Nr 90/2022/NK z dnia 11 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 69
 1818. Uchwała Nr LII/502/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 68
 1819. Zarządzenie Nr 70/2022/SK z dnia 11 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 68
 1820. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielania pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy oraz określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
  Wyświetleń: 66
 1821. 37. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 24 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 65
 1822. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 65
 1823. Zarządzenie Nr 76/2022/GN z dnia 26 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 65
 1824. Uchwała Nr LII/503/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
  Wyświetleń: 64
 1825. 34. Interpelacja radnej Kazimiery Bednarskiej z dnia 12 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 63
 1826. Sprawozdanie Nr 40/4/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 63
 1827. Zarządzenie Nr 78/2022/SK z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 63
 1828. Zarządzenie Nr 91/2022/SK z dnia 12 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 63
 1829. LIII sesja Rady Miasta Sandomierza VIII kadencji
  Wyświetleń: 62
 1830. Uchwała Nr LII/501/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 62
 1831. Uchwała Nr XLIX/479/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15-03-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej.
  Wyświetleń: 62
 1832. Uchwała Nr L/487/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Chwałki I” w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nrXVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 61
 1833. Zarządzenie Nr 82/2022/SK z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 61
 1834. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 60
 1835. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Kominki i Piece" oraz Cechu Zdunów Polskich i przekazania ich według właściwości
  Wyświetleń: 60
 1836. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 60
 1837. Uchwała Nr L/483/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-03-2022 w sprawie udzielania pomocy, w tym pomocy finansowej, społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy oraz określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa
  Wyświetleń: 60
 1838. Uchwała Nr XLVII/448/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26-01-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr XXXII/343/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24.02.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2021  rok
  Wyświetleń: 60
 1839. 36. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 24 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 59
 1840. Protokół Nr 40/6/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 59
 1841. Uchwała Nr LII/500/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-05-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 59
 1842. Oświadczenie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Sandomierzu i Żłobka przy Przedszkolu Nr 5
  Wyświetleń: 58
 1843. Raport o stanie Gminy Sandomierz za 2021 rok
  Wyświetleń: 58
 1844. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 58
 1845. Protokół Nr 21/2/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 57
 1846. Sprawozdanie Nr 28/3/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 57
 1847. Zarządzenie Nr 84/2022/SK z dnia 29 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 57
 1848. 40. Interpelacja radnej Ewy Gracz z dnia 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 56
 1849. Uchwała Nr XLIX/478/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 15-03-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 56
 1850. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 13 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 55
 1851. Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 06.05.2022r
  Wyświetleń: 55
 1852. Zarządzenie Nr 87/2022/SK z dnia 06 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 55
 1853. Zarządzenie Nr 89/2022/RZP z dnia 11 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 55
 1854. 35. Interpelacja radnego Roberta Kurosza z dnia 24 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 54
 1855. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Chwałki I” w Sandomierzu uchwalonego uchwałą nrXVIII/152/2015 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 53
 1856. Protokół Nr 39/5/2022 z dnia 07 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 52
 1857. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 52
 1858. Uchwała Nr LI/494/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 52
 1859. Zarządzenie Nr 80/2022/SK z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 52
 1860. Zarządzenie Nr 81/2022/SK z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 52
 1861. Zarządzenie Nr 86/2022/SK z dnia 06 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 52
 1862. 41. Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 51
 1863. 44. Interpelacja radnej A. F.-Szczepanek z dnia 13 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 51
 1864. Posiedzenie Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 51
 1865. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 51
 1866. Sprawozdanie Nr 41/5/2022 z dnia 10 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 51
 1867. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 51
 1868. Uchwała Nr LI/497/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 r.
  Wyświetleń: 51
 1869. Zarządzenie Nr 92/2022/SK z dnia 13 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 51
 1870. Zarządzenie Nr 95/2022/SK z dnia 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 51
 1871. Sprawozdanie Nr 33/5/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 50
 1872. Zarządzenie Nr 93/2022/SK z dnia 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 50
 1873. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 07.06.2022 r.
  Wyświetleń: 49
 1874. Uchwała Nr LI/498/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Sandomierza do rozpatrzenia skargi Pani Z. W. * z dnia 29. 03. 2022 r. i przekazania jej według właściwości
  Wyświetleń: 49
 1875. Zarządzenie Nr 77/2022/SK z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 49
 1876. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sandomierz za 2021 rok
  Wyświetleń: 48
 1877. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Uchwały NR XV/180/2019 Rady Miasta Sandomierza w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz.
  Wyświetleń: 48
 1878. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 7 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 47
 1879. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
  Wyświetleń: 47
 1880. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2042
  Wyświetleń: 47
 1881. Zarządzenie Nr 107/2022/CUW z dnia 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 47
 1882. Zarządzenie Nr 99/2022/SK z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 47
 1883. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 46
 1884. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzskiego z dnia 28 04 2022
  Wyświetleń: 46
 1885. PGW Wody Polskie - informacja z dnia 11 maja 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 46
 1886. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a Gminą Sandomierz
  Wyświetleń: 46
 1887. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 46
 1888. Sprawozdanie Nr 42/5/2022 z dnia 23 maja 2022r.
  Wyświetleń: 45
 1889. Zarządzenie Nr 79/2022/SK z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 45
 1890. 42. Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 10 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 44
 1891. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05 05 2022
  Wyświetleń: 43
 1892. Zarządzenie Nr 101/2022/SK z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 43
 1893. Zarządzenie Nr 105.1/2022/SK z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 43
 1894. Zarządzenie Nr 88/2022/SK z dnia 10 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 43
 1895. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 42
 1896. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
  Wyświetleń: 42
 1897. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Uchwały Nr L/482/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie
  Wyświetleń: 42
 1898. Uchwała Nr LI/496/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
  Wyświetleń: 42
 1899. Zarządzenie Nr 102/2022/SK z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 42
 1900. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 41
 1901. Zarządzenie Nr 113/2022/RZP z dnia 02 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 41
 1902. Zarządzenie Nr 96/2022/OR z dnia 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 41
 1903. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 40
 1904. Uchwała Nr LI/493/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 40
 1905. Zarządzenie Nr 108/2022/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 40
 1906. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 z dnia 17.05.2022
  Wyświetleń: 39
 1907. Terminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Sandomierza
  Wyświetleń: 39
 1908. Zarządzenie Nr 117/2022/SSZ z dnia 7 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 39
 1909. Sprawozdanie nr 53/6/2022 z dnia 24 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 38
 1910. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 37
 1911. Uchwała Nr LI/495/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie zmiany Uchwały NR XV/180/2019 Rady Miasta Sandomierza w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Sandomierz.
  Wyświetleń: 37
 1912. Wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie nowego/modernizacja istniejącego urządzenia infrastruktury technicznej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sandomierz poza pasem drogowym
  Wyświetleń: 37
 1913. Zarządzenie Nr 119/2022/SK z dnia 07 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 37
 1914. Uchwała Nr LI/492/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a Gminą Sandomierz
  Wyświetleń: 36
 1915. Zarządzenie Nr 47 /2022/PŚZ Burmistrz Miasta Sandomierza z dnia 9 marca 2022 roku
  Wyświetleń: 36
 1916. Zarządzenie Nr 111/2022/CUW z dnia 01 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 35
 1917. 43. Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 10 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 34
 1918. Posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia
  Wyświetleń: 34
 1919. Protokół Nr 22/3/2022 z dnia 02 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 34
 1920. Sprawozdanie Nr 38/5/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 34
 1921. Zarządzenie Nr 116/2022/SK z dnia 06 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 34
 1922. Zarządzenie Nr 123/2022/SK z dnia 13 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 34
 1923. 45. Interpelacja radnego Jerzego Żyły z dnia 15 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 33
 1924. Uchwała Nr LI/489/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 33
 1925. Zarządzenie Nr 109/2022/CUW z dnia 01 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 33
 1926. Zarządzenie Nr 102.1/2022/SK z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 32
 1927. Zarządzenie Nr 124/2022/SK z dnia 13 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 32
 1928. Sprawozdanie Nr 29/4/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 31
 1929. Zarządzenie Nr 110/2022/CUW z dnia 01 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 31
 1930. Zarządzenie Nr 100/2022/GN z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 30
 1931. Zarządzenie Nr 112/2022/RZP z dnia 02 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 30
 1932. PGW Wody Polskie - informacja z dnia 08 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 29
 1933. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 29
 1934. Zarządzenie Nr 105/2022/SK z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 29
 1935. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  Wyświetleń: 28
 1936. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego że dla nieruchomości / budynku został nadany numer porządkowy
  Wyświetleń: 28
 1937. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 28
 1938. Sprawozdanie Nr 36/3/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 27
 1939. Zarządzenie Nr 103/2022/SK z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 27
 1940. Zarządzenie Nr 35/2022/PŚZ Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 1 marca 2022 roku.
  Wyświetleń: 27
 1941. Zarządzenie Nr 98/2022/SK z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 27
 1942. Uchwała Nr LI/491/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr L/482/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie
  Wyświetleń: 26
 1943. Zarządzenie Nr 118/2022/SK z dnia 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 26
 1944. Zarządzenie Nr 120/2022/SK z dnia 07 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 26
 1945. Zarządzenie Nr 28/2022/PŚZ Burmistrza Sandomierza z dnia 23 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 26
 1946. Zarządzenie Nr 87.1/2022/SK z dnia 06 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 26
 1947. Zarządzenie Nr 91.1/2022/SK z dnia 12 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 26
 1948. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 26
 1949. OGŁOSZENIE o ponownym [2] wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
  Wyświetleń: 25
 1950. Zarządzenie Nr 104/2022/SK z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 25
 1951. Zarządzenie Nr 105.1/2022/SK z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 25
 1952. Zarządzenie Nr 106/2022/GN z dnia 30 maja 2022 roku
  Wyświetleń: 25
 1953. Zarządzenie Nr 121/2022/RZP z dnia 08.06.2022
  Wyświetleń: 25
 1954. Zarządzenie Nr 129/2022/OR z dnia 29 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 25
 1955. Zarządzenie Nr 94.1/2022/SK z dnia 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 25
 1956. Zarządzenie Nr 94/2022/SK z dnia 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 25
 1957. Uchwała Nr LI/490/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27-04-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2022-2044
  Wyświetleń: 24
 1958. Zarządzenie Nr 79.1/2022/SK z dnia 28 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 24
 1959. Informacja o debacie nad Raportem o stanie gminy za rok 2021
  Wyświetleń: 23
 1960. Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 23
 1961. Zarządzenie Nr 73.1/2022/SK z dnia 12 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 23
 1962. Karta informacyjna Nr NK/18/2022 z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 22
 1963. Wzór wniosku o aktualizację danych do komunikacji
  Wyświetleń: 22
 1964. Zarządzenie Nr 114/2022/SK z dnia 06 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 22
 1965. Zarządzenie Nr 85.1/2022/SK z dnia 29 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 22
 1966. Karta informacyjna Nr NK/21/2022 z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 21
 1967. Karta informacyjna Nr NK/28/2022 z dnia 4 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 21
 1968. Sprawozdanie Nr 34/6/2022 z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 21
 1969. Zarządzenie Nr 115/2022/SK z dnia 06 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 21
 1970. Zarządzenie Nr 118/2022/SK z dnia 07 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 21
 1971. Zarządzenie Nr 122/2022/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 10 czerwca 2022 roku.
  Wyświetleń: 21
 1972. Zarządzenie Nr 68.1/2022/SK z dnia 06 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 21
 1973. 47. Interpelacja radnego Jacka Dybusa z dnia 24 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 19
 1974. Protokół Nr 51 z LI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 27 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 19
 1975. Zarządzenie Nr 101/2022/SK z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 18
 1976. 46. Interpelacja radnego Jacka Dybusa z dnia 27 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 17
 1977. Karta informacyjna dla Projektu zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 17
 1978. Karta informacyjna Nr NK/19/2022 z dnia 03 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 17
 1979. Karta informacyjna Nr NK/20/2022 z dnia 04 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 17
 1980. Sprawozdanie Nr 36/8/2022 z dnia 25 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 17
 1981. Karta informacyjna Nr NK/16/2022 z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 16
 1982. Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmiany Uchwały Nr L/482/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 2022 r. z późn. zm. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Ostróg na Ukrainie
  Wyświetleń: 16
 1983. Karta informacyjna Nr NK/13/2022 z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 15
 1984. Karta informacyjna Nr NK/14/2022 z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 15
 1985. Karta informacyjna Nr NK/17/2022 z dnia 01 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 15
 1986. Karta informacyjna Nr NK/15/2022 z dnia 09 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 14
 1987. Karta informacyjna Nr NK/2/2022 z dnia 18 stycznia 2022
  Wyświetleń: 14
 1988. Karta informacyjna Nr NK/29/2022 z dnia 19 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 14
 1989. Zarządzenie Nr 108.1/2022/SK z dnia 30 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 14
 1990. Zarządzenie Nr 127/2022/RZP z dnia 29 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 14
 1991. Karta informacyjna Nr NK/3/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 13
 1992. Karta informacyjna nr NK/5/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 13
 1993. Protokół Nr 50 z L sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 30 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 13
 1994. Karta informacyjna Nr NK/1/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 12
 1995. Karta informacyjna Nr NK/27/2022 z dnia 4 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 12
 1996. Karta informacyjna Nr NK/4/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 12
 1997. Karta informacyjna Nr NK/12/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 11
 1998. Karta informacyjna Nr NK/26/2022 z dnia 4 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 11
 1999. Zarządzenie Nr 128/2022/RZP z dnia 29 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 11
 2000. Zarządzenie Nr 119.1/2022/SK z dnia 07 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 11
 2001. Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 z dnia 21.06.2022
  Wyświetleń: 10
 2002. Karta informacyjna Nr NK/22/2022 z dnia 08 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 10
 2003. Karta informacyjna Nr NK/6/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 10
 2004. Karta informacyjna Nr NK/23/2022 z dnia 05 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 9
 2005. Karta informacyjna Nr NK/24/2022 z dnia 10 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 9
 2006. Karta informacyjna Nr NK/25/2022 z dnia 10 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 9
 2007. Karta informacyjna Nr NK/9/2022 z dnia 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 9
 2008. Zarządzenie Nr 125.1/2022/SK z dnia 21 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 9
 2009. Karta informacyjna Nr NK/10/2022 z dnia 17 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 8
 2010. Karta informacyjna Nr NK/7/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 8
 2011. Zarządzenie Nr. 125/2022/SK z dnia 21 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 8
 2012. Karta informacyjna Nr NK/11/2022 z dnia 22 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 5
 2013. Karta informacyjna Nr NK/8/2022 z dnia 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 5
 2014. Zarządzenie Nr 124.1/2022/SK z dnia 13 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 3
 2015. Zarządzenie Nr 124.2/2022/SK z dnia 13 czerwca 2022 roku
  Wyświetleń: 2