Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 75/2021/NK z dnia 17 marca 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR  75/2021/NK

BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia  17 marca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad dzierżawy i użytkowania dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Sandomierz

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2020r.  poz.713 z późn.zm.) art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1, art. 12 oraz art. 24 ust. 1                  i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu  nr 250/2020/NK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie  określenia zasady dzierżawy i użytkowania dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Sandomierz, zmianie ulega załącznik nr 2, który otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

DOCXStawki czynszu - załącznik do zmiany Zarządzenia nr 75 2021 NK.docx (17,76KB)