Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt porządku obrad XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza

Projekt porządku obrad

XXIX sesji Rady Miasta Sandomierza

w dniu 25 stycznia 2021 roku

godz. 10:00

Zamek Kazimierzowski

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2021-2041;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 rok:
 1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;
 3. Odczytanie wniosków nieuwzględnionych w projekcie budżetu;
 4. Odczytanie opinii komisji stałych oraz ostatecznej opinii Komisji Budżetu i Finansów;
 5. Dyskusja nad projektem budżetu i wniesionymi poprawkami;
 6. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 1. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

Wojciech Czerwiec

Przewodniczący

Rady Miasta Sandomierza