Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 77/2021/OR z dnia 19 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 77/2021/OR
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 19 marca 2021r.

w sprawie zmiany Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

Na podstawie art. 16 i art. 94 pkt 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1320) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1070 ze zm.). w uzgodnieniu
z pracownikami wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów - zarządzam, co następuje:

§ 1.

W regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zatwierdzonego Zarządzeniem nr 31/2020/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 5 lutego 2020 roku wprowadza się następującą zmianę:

  1. W rozdziale III. Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dodaje się ppkt k, który otrzymuje następujące brzmienie:

„k) pomoc finansowa dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu z okazji Świąt Wielkanocnych w zależności od posiadanych środków finansowych zgromadzonych na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrza Miasta Sandomierza
Marcin Marzec

 

PDFZarzadzenie nr 77 2021 OR.pdf (154,65KB)