Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 261/2020/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

Zatwierdzam plan kontroli na 2021 rok w Urzędzie Miasta w Sandomierzu oraz jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wszelkie zmiany planu kontroli wprowadza się w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Wieloosobowego stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta w Sandomierzu

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  261/2020/AWiK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 30 grudnia 2020 roku

PLAN KONTROLI NA 2021 ROK

Lp.

Nazwa kontrolowanej jednostki

Temat kontroli

Planowany termin kontroli

1.

Sandomierskie Centrum Kultury

Ocena działalności finansowej Sandomierskiego Centrum Kultury

I, IV kwartał

2.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Kontrola gospodarki magazynowej i materiałowej w PEC

II, III kwartał

3.

Wybrane podmioty

Kontrola rozliczenia dotacji z budżetu Miasta

I, IV kwartał

4.

Inne zlecone przez Burmistrza Miasta Sandomierza

 

 

 

PDFZarzadzenie Nr 261 2020 AWiK.pdf (253,81KB)