Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 250/2023/CUW z dnia 15 listopada 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 250/2023/CUW
Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 15.11.2023 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia1982 roku – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.2023.984) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Tamarze Kołek - nauczycielce Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sandomierzu, w następującym składzie:

1. Aneta Przyłucka - Przewodnicząca komisji;

2. Aneta Drypa - Przedstawiciel nadzoru pedagogicznego;

3. Elżbieta Sobolewska- dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego  w Sandomierzu;

4. Małgorzata Lipa - ekspert z listy MEiN;

5. Justyna Kowalska- ekspert z listy MEiN.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marcin Marzec
Burmistrz Miasta Sandomierza

PDFZarządzenie Nr 250 2023 CUW.pdf (308,20KB)