Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 249/2023/CUW z dnia 15 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr/249/2023/CUW
Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 15.11.2023 r.

w sprawie powołania Komisji ds. Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 z późn. zm.) oraz § 8 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr II/17/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję się Komisję ds. Pomocy Zdrowotnej dla Nauczycieli, rozpatrującą wnioski o przyznanie świadczeń zdrowotnych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sandomierz oraz nauczycieli emerytów i rencistów objętych przez te jednostki pomocą socjalną w składzie:

  1. Aneta Przyłucka - Sekretarz Miasta Sandomierza - Przewodnicząca Komisji,
  2. Tamara Socha- Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu,
  3. Barbara Czech - Główna Księgowa w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu,
  4. Elżbieta Sobolewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sandomierzu - przedstawiciel szkół podstawowych,
  5. Elżbieta Grządkowska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Sandomierzu - przedstawiciel przedszkoli,
  6. Krystyna Socha - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sandomierzu,
  7. Grażyna Ułaszyn- Palkowska - przedstawiciel MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Sandomierzu,
  8. Monika Sakławska-Gawron - pracownik oświaty i wychowania w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

§ 2. Wyznacza się datę posiedzenia Komisji na dzień 23 listopada 2023 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

§ 3. Z  posiedzenia   Komisji  sporządza  się  protokół  przedstawiony  do  akceptacji  przez   Burmistrza Miasta Sandomierza.

§ 4. Wykonanie zarządzania powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Marcin Marzec
Burmistrz Miasta Sandomierza

PDFZarządzenie Nr 249 2023 CUW.pdf (497,76KB)