Marcin Marzec - Burmistrz Sandomierza


Janusz Stasiak - Zastępca Burmistrza SandomierzaBarbara Grębowiec - Skarbnik Miasta Sandomierza

27-600 Sandomierz

pl. Poniatowskiego 3, pok. nr 16

Tel.: 15 815-41-07

Fax: 15 815-41-01

e-mail: barbara.grebowiec@um.sandomierz.pl


Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza

27-600 Sandomierz

pl. Poniatowskiego 3, pok. nr 10, parter

tel.: 15 815-41-63

e-mail: aneta.przylucka@um.sandomierz.pl


Zakres kompetencji:

- zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Sandomierzu oraz miejskiej administracji samorządowej

- sprawowanie nadzoru nad prawidłową organizacją pracy, przestrzeganiem porządku i Regulaminu pracy oraz prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i archiwalnych

- prowadzenie spraw związanych z polityką zarządzania zasobami ludzkimi

- nadzór nad obsługą petentów w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

- kontrola przestrzegania procedur wewnętrznych oraz administracyjnych

- kontrola prawidłowości rozpatrywania skarg i wniosków

- inicjowanie i opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza Sandomierza w zakresie zadań realizowanych przez miejską administrację samorządową

- współpraca z organami kontrolnymi oraz organami administracji samorządowej, rządowej oraz organizacjami pozarządowymi i politycznymi


Pod tym linkiem znajdą Państwo odnośnik do zarządzeń Burmistrza Sandomierza