Uchwała Nr XXIII/253/2016
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 13 kwietnia 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały: w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji
i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Pliki do pobrania: