Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

ul. Opatowska 10
tel.: 15 644 55 32
Wykaz podległych placówek:
* Przedszkole Specjalne,
* Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym,
* Szkoła Podstawowa Specjalna dla Uczniów z Autyzmem,
* Gimnazjum Specjalne dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym,
* Gimnazjum Specjalne dla Uczniów z Autyzmem,
* Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
* Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich

ul. Wojska Polskiego 22
tel.: 15 832 22 43  
http://www.zsgih.sandomierz.pl