Szanowni Państwo, Gmina Sandomierz jako realizator projektu „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Sandomierz” informuje, że w dniach 1 marca – 31 marca 2021 r. odbędzie się rekrutacja uczestników.

  Warunkiem przystąpienia do Projektu jest zgłoszenie do żłobka dziecka zamieszkującego na terenie Sandomierza, a w przypadku wolnych miejsc, na terenie powiatu sandomierskiego. Rodzice/opiekunowie dzieci zamieszkujący i/lub pracujący na terenie Sandomierza, zgodnie z przepisami KC, składają formularz przystąpienia do Projektu.

  Formularze zgłoszeniowe należy składać w Biurze Projektu: Urząd Miasta, pl. Poniatowskiego 1, pok. 107 lub w zaklejonej kopercie w siedzibie żłobka przy ul. T. Króla 3.

  Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, gdzie szczegółowo opisane zostały kryteria naboru.

  Osoby zakwalifikowane do projektu, rozpoczną udział od sierpnia 2021 r.

  Poniżej do pobrania Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz rekrutacyjny.

   Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (15) 815 41 41, (15) 815 41 79 oraz w siedzibie żłobka.

  Ponadto informuję, że równocześnie należy złożyć kartę zgłoszeniową do żłobka przy ul. Króla 3.


Marcin Marzec Burmistrz Sandomierza


Załączniki do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji

Zarządzenie