Treść obwieszczenia dotyczącego sieci gazowej i przyłączy gazowych znajduje się w poniższym załączniku:

>>>OBWIESZCZENIE<<<<