Pani Kazimierze Bednarskiej radnej Rady Miasta Sandomierza, pogrążonej w żałobie po śmierci męża Rafała Bednarskiego
najszczersze kondolencje pełne głębokiego współczucia,
żalu i bólu

składają 
Marcin Marzec Burmistrz Sandomierza wraz
z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu