Panu Dariuszowi Tenderowiczowi

pracownikowi Urzędu Miejskiego w Sandomierzu,

najszczersze kondolencje pełne głębokiego 

współczucia, żalu i bólu z powodu śmierci

Taty

składają Marcin Marzec Burmistrz Sandomierza wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

oraz

Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wraz z radnymi Rady Miasta Sandomierza