Szanowni Państwo,

Drodzy Mieszkańcy Sandomierza

Informuję, że w dniu 29 maja 2019 roku Rada Miasta Sandomierza podjęła Uchwałę Nr VIII/107/2019 w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu. Zgodnie z jej zapisami rozpoczęcie działalności statutowej Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu nastąpi z dniem 1 stycznia 2020 roku. W uchwale zostały zawarte między innymi zasady i terminy rekrutacji.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do Żłobka, proszę o zapoznanie się z treścią przytoczonej uchwały pod adresem:

http://bip.um.sandomierz.pl/uchwaly/e9c6f4b743eb0f87891e711269950cbf_1/VIII_107_2019.pdf


Marcin Marzec

burmistrz Sandomierza