bip
kontrastowa wersja
-A A A+

Sieci społeczne

Sprawy Miejskie

 • Komunikat w sprawie stypendiów sportowych

     Informacja w sprawie wyznaczania terminu składania: wniosków o stypendia sportowe całoroczne na 2018 r. oraz wniosków o stypendia celowe dotyczące imprez odbywających się w I półroczu 2018 r. DO POBRANIA: WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO MIASTA SANDOMIERZA

  więcej
 • Zaktualizuj dane swojej nieruchomości

  Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, na starostów nałożony jest obowiązek prowadzenia publicznego rejestru nieruchomości, zwanego Ewidencją gruntów i budynków. Rejestr ten zawiera informacje o gruntach, budynkach i lokalach, a dane w nim zawarte są niezbędne w wielu...

  więcej
 • Przebudowa Placu 3 Maja w Sandomierzu...

        Uprzejmie informujemy, że został ogłoszony przetarg na II etap przebudowy placu 3 Maja w Sandomierzu.   Wszystkie szczegółowe informacje odnośnie zamówienia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.um.sandomierz.pl/index.php?gid=296&grp=...

  więcej
 • Komunikat w sprawie godzin otwarcia świetlic...

  Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm. ) nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi...

  więcej
 • Ulica Salve Regina tylko dla mieszkańców 

     Od dziś (9 lutego) do środy (14 lutego) w godzinach od 9.00 do 15.30 ulica Salve Regina w Sandomierzu w będzie wyłączona z ruchu.  W tym czasie na tej ulicy montowane będzie oświetlenie uliczne. Mieszkańcy mogą dojeżdżać do swoich...

  więcej
 • Uwaga na gołoledź

  Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

  więcej
 • Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości...

      Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Gminy Sandomierz: Nieruchomość składająca się z działki nr ewid. 1104/2 oraz części działek o nr ewid. 1104/1 i 1328 obr. Sandomierz Lewobrzeżny (przy ul. Melchiora Bulińskiego) o łącznej...

  więcej
 • Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych

  Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach aktualizacji „Programu Rewitalizacji Miasta Sandomierz na lata 2016-2023”.  Fiszki mogą dotyczyć obszaru całego Miasta. Prosimy o przedkładanie fiszek wg załączonego formularza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2018r. Fiszki można składać na sekretariacie...

  więcej