bip
kontrastowa wersja
-A A A+

Sieci społeczne

Sprawy Miejskie

 • Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

     Szanowni Państwo, informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu otrzymała dotację ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa " na lata 2016-2020.    Priorytet 1 -...

  więcej
 • UWAGA!

  W związku z silnymi wiatrem w dniu 30.09.2019 r., w Wąwozie Królowej Jadwigi w Sandomierzu zostały powalone drzewa utrudniające swobodne poruszanie się. Wejścia do wąwozu od ul. Staromiejskiej, ul. Krakowskiej, ul. Krzyżowej oraz boczne wejście od Katolickiej Szkoły Podstawowej i Liceum...

  więcej
 • Informacja o zmianie terminu rozpoczęcia szczepień...

  Uprzejmie informujemy, że w związku z wydłużonym procesem produkcyjnym szczepionek przeciwko grypie wystąpił problem z ich zakupem.Obecnie w hurtowniach farmaceutycznych nie ma w sprzedaży szczepionek przeciwko grypie. Dlatego na wniosek Realizatorów Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciw grypie na lata 2019...

  więcej
 • Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy...

  Ogłoszenie nr 598118-N-2019 z dnia 2019-09-17 r. Gmina Sandomierz: „Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla”. Zadanie do wykonania w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego...

  więcej
 • Konkurs pt. Lider Ekonomii Społecznej

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach zaprasza do udziału w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej ”. Konkurs skierowany jest do: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji biznesu oraz podmiotów ekonomii społecznej z województwa świętokrzyskiego, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej. Więcej informacji...

  więcej
 • Dotacje na rozpoczęcie lub rozwój działalności...

    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   W ramach konkursów istnieje...

  więcej
 • Informacja o gabinetach stomatologicznych dla uczniów

  Zgodnie z art.10 ust. 1 pkt 7 ustawy zdnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) informujemy, że w sandomierskich szkołach podstawowych funkcjonują dwa gabinety stomatologiczne dla uczniów, udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego...

  więcej
 • Zmiany w komunikacji miejskiej

     W wyniku prac zespołu stałego do spraw przeglądu linii autobusowych, rozkładów jazdy miejskiej komunikacji zostały wprowadzone następujące zmiany.   Z dniem 1 października zostanie zmieniona trasa linii nr 1 w ten sposób że do sieci komunikacji miejskiej zostanie włączone...

  więcej
 • Zaproszenie na badania

  Każda okazja jest dobra, aby sprawdzić swój stan zdrowia. Dlatego podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych i Pikniku Rodzinnego, który odbędzie się 15 września br. na Bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego zapraszamy mieszkańców Sandomierza do przeprowadzenia badań w kierunku osteoporozy, niedoborów wapniowych u...

  więcej
 • Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia...

  Burmistrz Sandomierza informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Informacja skierowana jest do wszystkich sandomierskich klubów, stowarzyszeń i innych podmiotów...

  więcej
 • Zmarł Ś. P. Adam Bidas

  Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 września 2019 r., zmarł w wieku 53 lat, Brygadier Adam Bidas Dowódca Jednostki Strzeleckiej 2018 im. 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, patriota oraz działacz społeczny, wielki Przyjaciel Sandomierza † Cześć Jego...

  więcej
 • Szczepienia lisów przeciw wściekliźnie

     Informujemy, że w dniach 12 – 18 września 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego, za wyjątkiem powiatu koneckiego i skarżyskiego, planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.    Szczepienie lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej,...

  więcej
 • Warunki udzielania stypendium szkolnego dla uczniów

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub...

  więcej
 • Budżet Obywatelski na 2020 r. -...

  Od Sandomierza do NBA 3 – Kod Projektu 3 Zadanie polega na zorganizowaniu zajęć sportowych w koszykówkę dla mieszkańców Sandomierza od 1 stycznia 2020 r do 31 czerwca 2020 r. oraz od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020...

  więcej
 • Świadomość Twoją Tarczą

  Mobilny Punkt projektu „Świadomość Twoją Tarczą” pojawi się w Sandomierzu dniu 5 września 2019 r. w lokalizacji - plac przed MOSiR w godzinach 10.00 – 16.00 Uczestnicy eventu będą mogli uzyskać informacje prawne nt. niealimentacji, przemocy domowej, przestępstw przeciwko osobom...

  więcej
 • Uwaga upał i burze

     W najbliższych dniach (od środy 28 sierpnia, do piątku 30 sierpnia), prognozuje się wystąpienie, niebezpiecznego dla zdrowia upału. Temperatura w dzień może wahać się w granicach 29-32 stopni Celsjusza, natomiast w nocy od 16-19 stopni. Poradnik jak przygotować się...

  więcej
 • Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

  Z dniem 2 września rozpocznie się II edycja Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko grypie na lata 2019-2022 , która zakończy się w piątek 29 listopada br.  W związku z powyższym Burmistrz Sandomierza zaprasza mieszkańców którzy ukończyli 55 lat, zameldowanych na...

  więcej
 • Informacja w sprawie przystanku autobusowego przy...

     Przypominamy, iż w związku z realizacją inwestycji polegającej na remoncie ulicy Mickiewicza (w rejonie Bramy Opatowskiej) wykonawca robót budowlanych wdrożył tymczasową organizację ruchu drogowego.    Zmiana polega na czasowym wyłączeniu z ruchu odcinka ulicy Mickiewicza od skrzyżowania z ul....

  więcej
 • Zmiany w organizacji ruchu drogowego na...

  Szanowni Państwo   Mając na względzie bezpieczeństwo licznie odwiedzających Sandomierz turystów oraz mieszkańców zostały wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na ulicy Staromiejskiej.   Dotychczasowy tryb stanowił zagrożenie dla uczestników ruchu pieszego i samochodowego na tej ulicy, bowiem nie były zachowane...

  więcej
 • Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego "Czyste Serce" 2019

     Przed nami kolejna edycja nagrody honorowej Wojewody Świętokrzyskiego "Czyste Serce", odwołującej się do idei dobra i solidarności z ludźmi potrzebującymi pomocy.    W tym roku statuetki przyznane zostaną w pięciu kategoriach: instytucja, organizacja pozarządowa, wydarzenie/akcja, osoba fizyczna, innowacje społeczne....

  więcej
 • Powstaje Strategia Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego

  Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z Rzuchowej (gm. Pleśna, woj. małopolskie) wraz z partnerami operacji zaprasza do udziału w budowie oddolnej Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego. Ten ważny i ambitny projekt jest skierowany do producentów żywności ekologicznej z terenu czterech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego,...

  więcej
 • Informacja burmistrza Sandomierza o żłobku w...

  Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Sandomierza Informuję, że w dniu 29 maja 2019 roku Rada Miasta Sandomierza podjęła Uchwałę Nr VIII/107/2019 w sprawie utworzenia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu i nadania statutu. Zgodnie z jej zapisami rozpoczęcie działalności...

  więcej
 • WOJSKOWE WYZWANIE - WEŹ UDZIAŁ W...

  Kampania „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" to nowa jakość w rekrutacji. Dlatego Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało inicjatywę "Wojskowe Wyzwanie", która jest nowym obliczem kampanii promocyjno - informacyjnej „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej". Przez całe wakacje każdy, na jeden dzień, będzie mógł stać się żołnierzem...

  więcej
 • Konkurs ofert na wybór realizatora:

  Burmistrz Miasta Sandomierza  Ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora: "Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciw grypie na lata 2019-2020".  Więcej informacji w plikach do pobrania:

  więcej
 • INFORMACJA O ZMIANACH W ORGANIZACJI RUCHU...

  W związku z realizacją inwestycji polegającej na remoncie ulicy Mickiewicza (w rejonie Bramy Opatowskiej) informujemy, że z dniem 8 lipca 2019 r., wykonawca robót budowlanych przewiduje wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Zmiana będzie polegać na czasowym wyłączeniu z ruchu odcinka...

  więcej
 • UWAGA UTRUDNIENIA W RUCHU

    Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 5.07.2019 r. przez powiat sandomierski będzie przejeżdżał Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności i Olimpijczyków”   Droga DW777 i DK77 (ulice: Żwirki i Wigury, Lwowska i Trześniowska - most) oraz DK79 (Al. Jana Pawła II)...

  więcej
 • Głos Seniora

  Szanowni Państwo, informujemy, że w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, bezpłatnie można pobrać czerwcowy numer magazynu "Głos Seniora.  

  więcej
 • INFORMACJA O ZMIANACH W ORGANIZACJI RUCHU...

  W związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie ulic Maciejowskiego i Cieśli niniejszym informujemy, że z dniem 18 czerwca 2019 r., wdrożona zostanie tymczasowa organizacja ruchu drogowego w ciągu ww. ulic. Zmiana będzie polegać na ustanowieniu ruchu jednokierunkowego (od ronda...

  więcej
 • Rekrutacja uczestników do projektu „Jesteśmy dla...

  Gmina Sandomierz/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu prowadzi rekrutację uczestników do projektu „Jesteśmy dla Was” realizowanego w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych ( projekty konkursowe). Zapraszamy do udziału w projekcie opiekunów faktycznych oraz osoby niesamodzielne nad, którymi...

  więcej
 • Rekrutacja uczestników do projektu „Jesteśmy dla...

  Gmina Sandomierz/ Ośrodek Pomocy Społecznejw Sandomierzu prowadzi rekrutację uczestników do projektu „Jesteśmy dla Was” realizowanego w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych ( projekty konkursowe). Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niepełnosprawnych, przewlekle...

  więcej
 • Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencje...

     W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r. czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu i Sądzie Okręgowym w Kielcach, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Miasta Sandomierza z...

  więcej
 • Informacja o przesunięciu otwarcia żłobka

  Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Sandomierza zainteresowani zapisaniem dziecka do żłobka    Informuję, że planowany wcześniej na dzień 1 września 2019 roku termin otwarcia Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Sandomierzu ulegnie przesunięciu. W związku z powyższym chciałbym zachęcić Państwa...

  więcej
 • Raport o stanie Gminy Sandomierz za...

     Instytucję raportu o stanie jednostki samorządowej wprowadziła ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 130...

  więcej
 • Otwarty konkurs ofert na realizację w...

                            Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688...

  więcej
 • Ogłoszenie

  PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. – Zakład Komunikacji Miejskiej informuje Pasażerów, iż w związku z koniecznością wykonania prac drogowych na ulicy Armii Krajowej (odcinek od skrzyżowania z ulicą Żółkiewskiego do skrzyżowania z ul. Koseły) od dnia 16.05.2019 r. kursowanie...

  więcej
 • Złóż wniosek do Budżetu Obywatelskiego!

  Zapraszamy do składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.  Więcej informacji pod linkiem http://www.sandomierz.pl/aktualnosci/sprawy-miejskie/2019/maj/zarzadzenie-w-sprawie-budzetu-obywatelskiego-na-2019-r 

  więcej
 • Zarządzenie w sprawie Budżetu Obywatelskiego

  Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach: Zarządzenie Burmistrza Sandomierza w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Sandomierza w zakresie budżetu obywatelskiego Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego wraz z listą mieszkańców miasta Sandomierza popierających tę propozycję Karta Głosowania

  więcej