bip
kontrastowa wersja
-A A A+

Sieci społeczne

Sprawy Miejskie

 • Prace pielęgnacyjno-sanitarne w obrębie drzew na...

  Szanowni Mieszkańcy Sandomierza!    Zaczęła się jesień i podjęliśmy prace obejmujące poprawę stanu zdrowotnego drzew rosnących w obrębie Sandomierskiej Starówki. Cięcie tych drzew ma za zadanie poprawę ich stanu fitosanitarnego, wizualnych walorów estetycznych oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. Na...

  więcej
 • Zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków Zarządu...

     Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej "Nadbrzezie Sandomierz" zwołuje ogólne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Spółki, które odbędzie się 21 października 2017 r. o godz. 14.00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Sandomierzu.

  więcej
 • Skrócone godziny otwarcia Podziemnej Trasy Turystycznej

  Informujemy, iż w dniach 25-26 października 2017 r. będą skrócone godziny zwiedzania Podziemnej Trasy Turystycznej:- 25.10.2017 r. w godz. 10.00 - 12.00 (ostatnie wejście ok. godz. 11.00)- 26.10.2017 r. w godz. 10.00 - 16.00 (ostatnie wejście ok. godz. 15.00). Wiąże...

  więcej
 • Zmiana organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania...

     Przejazd ulicą Zaleśną warunkowo możliwy. W związku z remontem skrzyżowania przy ulicy Lwowskiej i Trześniowskiej występują duże utrudnienia w ruchu drogowym. Na czas remontu pojazdy o masie do 2,5 tony będą mogły od dziś, (czwartek, 12 października 2017 roku)...

  więcej
 • Zmiana numerów telefonów OPS w Sandomierzu

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu uprzejmie informuje, iż z dniem 5 października 2017 roku nastąpiła zmiana numerów telefonów dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domy Samopomocy. 

  więcej
 • Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej...

     Burmistrz Miasta Sandomierza zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tekst jedn. z 2016 r. poz. 1817 z...

  więcej
 • Petycja do sandomierskich placówek oświatowych podlegających...

  Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST)  - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym  (Dz.U.2016.446 j.t.)  Dane wnioskodawcy/podmiotu wnoszącego petycję -  znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - stosownie do dyspozycji...

  więcej