Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu - Barbara Rożek składa podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej i szybkiej przeprowadzki Biblioteki do nowego lokalu przy ul. Armii Krajowej 1, na okres remontu budynku przy ul. Parkowej 1.

Dziękuję:

- Panu Burmistrzowi Sandomierza Marcinowi Marcowi oraz jego ówczesnemu zastępcy panu Pawłowi Niedźwiedziowi za decyzję o remoncie i przebudowie budynku przy ul. Parkowej 1.

- Radzie Miasta Sandomierza za zaakceptowanie w/w decyzji.

- Zaś bardzo, bardzo gorąco dziękuję dowódcy 102. Batalionu Lekkiej Piechoty w Sandomierzu Panu podpułkownikowi Arkadiuszowi Nenutilowi oraz innym żołnierzom, którzy bardzo aktywnie pomagali przy przeprowadzce.
- Państwu Danucie i Stanisławowi Kułaczom.

- Panu Dyrektorowi SCK - Wojciechowi Duminowi oraz jego pracownikowi Wiktorowi Bednarskiemu.

- Panu Dyrektorowi MOSiR - Pawłowi Wierzbickiemu oraz jego pracownikom, którzy brali udział w przeprowadzce.

- Panu Prezesowi PGKiM - Piotrowi Sołtykowi.

- Pani Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu - Iwonie Łukawskiej.

- Pani Kurator Sądu Okręgowego w Sandomierzu - Adrianie Wach-Przybysz i jej podopiecznym.

- Pani Dyrektor CUW w Sandomierzu - Tamarze Sosze.

- Pani Dyrektor SP nr 4 w Sandomierzu – Małgorzacie Szubie.

- Pracownikom MBP za ich wkład w przewiezienie księgozbioru i sprzętu w okresie od 15. X 2020 r. do 31. XII 2020 r. oraz wszystkim innym osobom, które w jakikolwiek sposób brały udział w tym niezbędnym przedsięwzięciu.