Uroczystość upamiętniająca 78. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową odbyła się 14 lutego 2020 roku na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu. Obchody upamiętniły decyzje, które zostały podjęte przez gen. Władysława Sikorskiego Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych 14 lutego 1942 roku. Miały one na celu połączenie wszystkich polskich oddziałów walczących z Niemcami  i podporządkowanie ich władzy w Londynie.

 Udział w uroczystości wzięli między innymi: Marcin Marzec burmistrz Sandomierza, Marcin Piwnik starosta sandomierski, Janusz Jakubowski prezes Światowego Związku Armii Krajowej - Koło w Sandomierzu oraz przedstawiciele służb mundurowych, organizacji kombatanckich, Sandomierskiej Rady Seniorów, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - Koło w Sandomierzu, sandomierskich szkół, mieszkańcy.

  Wydarzenie rozpoczęło się od odegrania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, następnie modlitwę za poległych odmówił ks. Jerzy Dąbek proboszcz parafii pw. św. Józefa w Sandomierzu. Następnie Marcin Marzec oraz Janusz Jakubowski w swoich przemówieniach przytoczyli burzliwą historię Armii Krajowej, zarówno podczas II wojny światowej, jak i po jej zakończeniu, gdzie doświadczyła represji satelickiego rządu Polski ludowej kierowanego z Moskwy. Obchodom towarzyszyło złożenie wieńców oraz zapalenie zniczy na grobie żołnierzy Armii Krajowej.

   Zwieńczeniem uroczystości było odegranie utworu "Śpij kolego" przez Sandomierską Orkiestrę Dętą.