Urząd Miejski w Sandomierzu zaprasza osoby pełnoletnie do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. "W obliczu Sandomierza". Celem konkursu jest ukazanie walorów krajobrazowych i architektonicznych nadwiślańskiego miasta. Termin nadsyłania prac mija z dniem 30 września 2019 r. - (decyduje data stempla pocztowego bądź wpływu). Termin został wydłużony!


Poniżej znajduje się regulamin oraz formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin