W piątym Marszu Pier[w]si w Sandomierzu wzięły udział Amazonki z całego województwa - członkinie Klubu ze Staszowa, Kazimierzy Wielkiej, Sandomierza. Celem było zwrócenie uwagi na problem profilaktyki raka piersi i potrzebę robienia badań mammograficznych.

   Na sandomierskim rynku, w sobotę 29 września br., zgromadzili się mieszkańcy, władze miasta, przedstawiciele instytucji kulturalnych i sportowych. Przybyły także delegacje ze szkół. Wszystko po to, aby uświadomić kobiety, jak ważna jest profilaktyka, i że rak to nie wyrok. Marsz rozpoczął się o godz. 12.00, poprowadził go dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury.

    Burmistrz Sandomierza podziękował sandomierskim Amazonkom za wieloletnią działalność i wsparcie jakim darzą chore kobiety i ich rodziny. Po wysłuchaniu przemówienia odsłuchano hymn Amazonek. Utwór Stanisława Żabińskiego, został uznany jako muzyczny symbol Amazonek. Burmistrz poprowadził zebrane Amazonki i gości do tańca. Wszyscy trzymali się za ręce i stworzyli koło, co symbolizowało wzajemne wsparcie i gotowość do walki.

     Uczestnicy marszu trzymali w rękach słoneczniki oraz transparenty z hasłami, jakich używają w swojej edukacji z rakiem piersi. Do piątego już Marszu Pier[w]si w Sandomierzu poprowadziła wszystkich Sandomierska Orkiestra Dęta. 

   Akcją towarzyszącą wydarzeniu był "Spacer po zdrowie, czyli zaproś swojego lekarza". Projekt jest finansowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Na uczestników „Spaceru” czekało wiele atrakcji, m.in: badania, konsultacje i warsztaty fitness oraz promocja zdrowego stylu życia przez sport i rekreację. Organizatorzy przygotowali również gry i zabawy ruchowe dla najmłodszych. Zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dla kobiet w ciąży oraz Nodic Walking. Podczas wspólnego spaceru miała również miejsce próba wspólnego bicia rekordu. 

  Głównym organizatorem „Spaceru Po Zdrowie - Zaproś Swojego Lekarza” był klub Perła Wellness z Legionowa, współorganizatorami był Urząd Miejski w Sandomierzu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, oraz Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu.