Konferencja dedykowana lokalnym liderom Subregionu Wschodniego (powiat opatowski, sandomierski, staszowski, oraz gminy powiatu kieleckiego: Raków, Pierzchnica, Łagów), poświęcona chorobom nowotworowym, odbyła się 27 września 2018 r. w Zamku Królewskim w Sandomierzu. Wydarzenie zainaugurował burmistrz Sandomierza, który przywitał wszystkich przybyłych gości i jednocześnie zachęcał do badań profilaktycznych. Gospodarz miasta również zaprosił na V edycję Marszu Pier[w]si w Sandomierzu, który odbędzie się 29 września 2018 r. na Rynku Starego Miasta.

   Wydarzenie zostało zorganizowane przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rytwianach ze względu na wysoki wzrost zachorowalności na choroby nowotworowe. Inicjatorzy wydarzenia podjęli walkę z tym zagrożeniem poprzez stworzenie mieszkankom województwa świętokrzyskiego szeregu udogodnień w dostępie do badań profilaktycznych (mammografii oraz cytologii). W ich skład wchodzą m.in.: bezpłatny transport na badania (grupa minimum 5 osób), opieka dla dzieci lub osób starszych i niepełnosprawnych na czas badania kobiety oraz różnego rodzaju konkursy z upominkami.

   Podczas konferencji prelegenci wygłosili wykłady dotyczące m.in.: efektywnej działalności na rzecz lokalnej społeczności w obszarze profilaktyki onkologicznej, organizacji dla mieszkańców gmin bezpłatnych badań czy też jak dbać o siebie i swoich najbliższych w kontekście profilaktyki raka piersi i szyjki macicy.