Dokładnie 40 lat temu,czyli 16 października 1978 roku, Karol Wojtyła został wybrany na głowę Stolicy Apostolskiej. Mimo, że w 2005 roku Jan Paweł II odszedł do domu Ojca, nie zakończy się Jego czas posługi. Nauka, dzieła, misje zapoczątkowane przez Jego osobę trwają do dzisiaj, a świadectwem tego była Wielka Msza Święta zorganizowana w rocznicę wyboru polskiego kardynała na papieża. 

   Msza święta odbyła się w kościele pw. Michała Archanioła w Sandomierzu. W nabożeństwie uczestniczył burmistrz Sandomierza. Po zakończeniu mszy świętej miał miejsce wyjątkowy koncert w wykonaniu: Grażyny Zielińskiej (sopran), prof. Janusza Purzyckiego (skrzypce), Szymona Olszańskiego (organy). Dzieło maestro Geralda Spitznera zostało skomponowane w 2004 roku, znalazło się w kalendarzu wydarzeń artystycznych Watykanu i miało zabrzmieć w dzień 85. urodzin Papieża. 

   Następnie wszyscy zebrani udali się w procesji przed figurę Jana Pawła II, aby złożyć hołd Ojcu Świętemu, Honorowemu Obywatelowi Sandomierza. Sandomierzanie w zadumie i modlitwie oddali cześć Ojcu Świętemu w miejscu pamiętnej homilii z 12 czerwca 1999 roku, gdzie zostały wypowiedziane znamienne słowa, tak bardzo ważne dla wszystkich - „Ze czcią pozdrawiam prastary Sandomierz tak bardzo mi bliski. […]jest bowiem Sandomierz wielką księgą wiary naszych przodków. Zapisali w niej wiele stronic święci i błogosławieni".