Uroczysta gala wręczenia nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 11 października 2018 r. w Zamku Królewskim. W Sali Rycerskiej sandomierskiego zamku z licznym gronem zasłużonych pracowników oświaty spotkał się burmistrz Sandomierza oraz  radni Rady Miasta Sandomierza. Wydarzenie było okazją do wręczenia nagród burmistrza Sandomierza za niezwykle oddaną pracę i szczególne osiągnięcia dla 16 nauczycieli sandomierskich placówek oświaty. Ponadto dyrektorzy sandomierskich szkół wręczyli nagrody 82 nauczycielom.

   Podczas uroczystej gali w stronę pedagogów popłynęło wiele ciepłych słów. Podziękowania za poświęcenie i wysiłek, owocujące postępami w nauce oraz za rozbudzanie u podopiecznych szlachetnych i ambitnych aspiracji, skierował do nauczycieli burmistrz Sandomierza:

  Szanowni Państwo dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracyjni, Państwo radni, uczniowie, szanowni Państwo,

  Miło mi wszystkich Państwa powitać w tym wyjątkowym dniu. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej spotkaliśmy się, by wspólnie podziękować wszystkim nauczycielom, pracownikom przedszkoli i szkół za codzienną pracę, poświęcenie i serce wkładane każdego dnia w wychowanie dzieci i młodzieży.

   Dziękuję, że Państwo przyszliście, jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ mogę tu i teraz podziękować Wam za to wszystko co przez ostatnie cztery lata wspólnie zrobiliśmy oraz powiedzieć co planuję.

  Panie i Panowie!

  Jak wszyscy wiemy, zawód nauczyciela wymaga nie tylko ogromnej wiedzy i umiejętności jej przekazywania ale i wytrwałości w zmaganiu się z codziennymi problemami. Od zawsze mam wielki szacunek do Państwa profesji. Każdy z nas przez lata wspomina swoich nauczycieli. Wykonujecie Państwo bardzo trudny i odpowiedzialny zawód.

   Dlatego nigdy, odkąd zostałem burmistrzem nie szczędziłem środków finansowych na rozwój naszej edukacji. Doskonale wiem jakie są Państwa oczekiwania i dlatego od września procedujemy zmiany w nowej uchwale dotyczącej zasad i wysokości m.in. dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i innych. Dobra praca, musi być godnie wynagradzana. Rocznie Gmina Sandomierz wydatkuje na edukację ponad 33 mln złotych. Jest to 1/3 budżetu miasta.

   Ale są to jak najlepiej wydane fundusze. Rozwój edukacji to rozwój miasta. Przez ostatnie lata razem udało nam się bardzo wiele zrobić:

1. Utworzono pierwszy w Sandomierzu żłobek, a kolejny jest w planie.

2. Bardzo gładko, mówiąc wprost, przeprowadziliśmy włączenie gimnazjów do szkół podstawowych. Nikt nie stracił pracy.

3. Trwa budowa nowego Przedszkola nr 6.

4. Utworzono sale do integracji sensorycznej w szkole nr 1 i nr 4, uczniowie i rodzice są bardzo zadowoleni.

5. Wprowadzono w przedszkolach badania przesiewowe logopedyczne.

6. Nastąpił powrót gabinetów stomatologicznych do szkół - Szkoła Podstawowa nr 3 i 4.

7. Mamy finansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, sportowych w szkołach. Projekty edukacyjnie.

8. Rozpoczęto wprowadzenie metody Montessori.

9. Utworzono pracownie ekologiczne w szkołach.

  To tylko najważniejsze wykonane zadania. A przecież każdego dnia w Państwa placówkach realizowane są nowe pomysły, wzbogacana oferta.

  Jednym z priorytetów samorządu, którym kieruję było i będzie stworzenie jak najlepszych warunków do kształcenia młodych sandomierzan. Chciałbym, żebyście mieli Państwo świadomość, że zależy mi na jak najlepszej współpracy. Państwa dobra praca, wykonywana z pasją i zaangażowaniem, dobra komunikacja z rodzicami uczniów z pewnością wzmocni Państwa rolę w naszej społeczności.

   Dzisiaj nauczyciele, stoją przed koniecznością sprostania wyzwaniom dynamicznie rozwijającego się świata. Dziękuję za to, że często poświęcając swój prywatny czas, tak aktywnie uczestniczą Państwo w inicjatywach i projektach miejskich, których nie będzie brakowało również w tym roku szkolnym. Już trwa duży projekt w Przedszkolu nr 6.

   Sukcesywnie nasze szkoły i przedszkola będą doposażane, remontowane, zawsze będę Państwa wspierał i pomagał w realizacji zamierzonych celów.

   Podsumowując, życzę wszystkim Państwu dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym samych sukcesów w pracy, nieustającej aktywności i kreatywności. Życzę także spełnienia i satysfakcji na płaszczyźnie zawodowej i w życiu prywatnym.

   Dziękuję bardzo. - mówił burmistrz Sandomierza.

   Zwieńczeniem uroczystości był recital pt. "Projekt Koffta" wykonany przez Anetę Todorczuk - Pechuć.